Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2021

Co z nagrodami Panie Prezesie?

  Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PGW Wody Polskie na podstawie Art.28 ust.1, art.21 ust.2 oraz art.27 ust.3 ustawy o związkach zawodowych, wobec licznych wystąpień i informacji publicznych Pracodawcy o kontynuacji w grudniu procesu nagrodowego, zwracamy się o wskazanie zasad podziału części  funduszu płac na rok 2021, przeznaczonej na wypłacenie gratyfikacji, a także określenie jej łącznej wielkości oraz przybliżonych wielkości wypłat indywidualnych. Pismo KZ NSZZ "Solidarność" w sprawie wypłat nagród w Wodach Polskich

Po dwóch miesiącach oczekiwania jest odpowiedź nie na temat!

  My wciąż czekamy na przedstawienie propozycji Rządu na wyjście z zapaści wynagrodzeń pracowników Wód Polskich. W tym piśmie tego nie ma.  Odpowiedź Ministra > czytaj

Zgłoszeniom wewnętrznym kategoryczne NIE

 Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PGW Wody Polskie                       w odpowiedzi na pismo z dnia 3 grudnia 2021 roku, zawierające „Regulamin zgłoszeń wewnętrznych” oświadcza, że przedstawiony dokument nie posiada podstaw prawnych, jest niezgodny z polską kulturą oraz skutkuje demoralizacją stosunków międzyludzkich, dlatego nie wyrażamy zgody na  jego wprowadzanie.                Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nie jest zatwierdzona przez Polski Parlament, a proces opiniowania obfitował w wiele negatywnych stanowisk przekazanych przez  środowiska opiniotwórcze, los więc projektu ustawy nie jest przesądzony.                Polska kultura nie zna pojęcia bezwzględnego podporządkowania się przepisom prawa,                     a zgłaszanie aktów nieposłuszeństwa społecznego  czy indywidualnego jest oceniane negatywnie. Zbyt wiele kosztowało nas donosicielstwo, kapusiostwo czy szpiclowanie.                Jeszcze nie rozliczono

Komunikat NSZZ "Solidarność" na oszczerstwa w sprawie ZFŚS w Wodach Polskich

  Komisja Zakładowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków KOMUNIKAT DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WÓD POLSKICH! Kraków 19 listopada 2021 Wobec rozpowszechniania niezgodnych z prawdą informacji dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KZ NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich informuje: - w kwietniu br. KZ NSZZ „Solidarność” wynegocjowała podstawę dopłaty do „wczasów pod gruszą” w wysokości 3.000 zł (wzrost o 750zł) lecz Pracodawca ograniczył ten poziom świadczenia tylko do roku 2021, jeżeli utrzymania tego poziomu nie wywalczymy podstawa dopłaty w 2022 r. wyniesie 2800zł; - w pismach z dn. 17 maja, 22 lipca i 29 października br. KZ NSZZ „Solidarność” wskazywała na konieczność analizy skutków wzrostu innych niż grusza świadczeń przy założeniu niezmienności osiągniętej wysokości dopłaty do gruszy, w ostatnim piśmie żądała wprost: „ Wprowadzan

Panie Ministrze POMOCY

Szanowny Panie Ministrze,  Informuję, że sytuacja płacowa pracowników w Wodach Polskich jest tragiczna. Nasze już dziś niskie wynagrodzenia nie wzrastają od dwóch lat. Wzrasta inflacja i ceny towarów, rośnie najniższe wynagrodzenie. Wynagrodzenia pracowników  osiągają kwotę najniższego wynagrodzenia za trudną pracę w przedsiębiorstwie zarządzającym drugim co do wielkości po lasach państwowych majątkiem skarbu państwa.  NSZZ „Solidarność” od lat wali do drzwi Rządu Zjednoczonej Prawicy z postulatami i jest od lat odsyłany z kwitkiem. Pracownicy  Wód Polskich są rozczarowani (cisną się tu słowa nieparlamentarne) decyzjami pracodawcy, który podjął  decyzję o wypłacie tzw. nagród za pierwsze półrocze. Symboliczne złotówki  wypłat odbieramy jako nieporadne uspokojenie napiętej atmosfery w Wodach Polskich. Jeśli cytując  Prezesa Przemysława Dacę „pracownik jest najważniejszy” i przekładając na kwoty nagród słowa te wybrzmiewają  szyderczo. W kilkuminutowym wystąpieniu Prezesa do pracowników

Komunikat NSZZ "Solidarność" do Pracowników Wód Polskich

  KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WÓD POLSKICH! Kraków 23 września 2021 Wobec wystąpienia Prezesa Wód Polskich  zawierającego różne obietnice  w tym przyrzeczenie nagrody i podwyżki płac dla pracowników w PGWWP  KZ NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich informuje:     1. KZ NSZZ „Solidarność” od półtora roku czyni samotne starania   o kontynuację prac związanych z unormowaniem warunków płacy i pracy oraz o stworzenie mechanizmów podnoszenia płac w PGWWP, a także o zmianę systemu organizacji pracy.  Nie znalazło  to do tej pory zrozumienia Pracodawcy i okazania tego przez konkretne działania.     2.  O dramatycznej sytuacji płacowej, nieprawidłowościach w zakresie wynagrodzeń, beznadziejnej organizacji procesów zakładowych, lawinowym rozwoju biurokracji Prezes Wód Polskich jest informowany przez NSZZ Solidarność od trzech lat na każdym spotkaniu. Nie reaguje jednak na uwagi, prośby czy postulaty. Wśród nich wskazywaliśmy na nierealność wyników wartościowania i skutkach wiary we wniosk