Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecany post

Traktory zamiast chleba

"Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, idziemy bowiem słuszną drogą“. Ten cytat oddaje ducha stanowisku zawartego w piśmie przesłanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Pismo Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Najnowsze posty

Solidarność prosi o spotkanie z Premierem

Panie Premierze Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oczekuje ustalenia terminu spotkania z Panem Premierem lub z upoważnionym przez Pana Premiera przedstawicielem. Słusznym byłoby porozmawiać o naszych problemach i naszej gospodarce wodnej jeszcze w tym roku, w siedzibie Rady Ministrów i podjęcia stosownych czynności umożliwiających realizację zaciągniętego przez Państwo zobowiązania dla pracowników, którym jest zawarte porozumienie płacowe,  rozwiązania sporu zbiorowego trwającego w Wodach Polskich oraz spraw pracowniczych, co wiąże się z podjęciem może trudnych na dzień dzisiejszy decyzji zwiększających wysokość środków finansowych na wynagrodzenia dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ale dającego szansę na realizację zadań jakie ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo wodne nałożyła na Wody Polskie. Panie Premierze proponuję spotkać się np. 28 grudnia 2018 roku. Tak aby od stycznia 2019 r. wejść w Nowy Rok z nadzieją na realizację planó…

Minister milczy

Solidarność nie uczestniczyła w spotkaniu zakładowych organizacji związkowych działających w Wodach Polskich z Panem Ministrem, który w spotkaniu również nie uczestniczył. Spotkanie jest reakcją Ministra na pismo NSZZ "Solidarność" z dnia 8 października 2018 roku na które Pan Minister nie odpowiedział pisemnie. Związek nie akceptuje takiego dialogu. Oczekujemy pisemnych konkretnych deklaracji i dat ich realizacji a nie kolejnego spotkania i pustych frazesów. Prowadzimy mediacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Wodach Polskich i rokowania Zakładowego Układu Zbiorowy Pracy. W załączeniu pisma i komunikaty odnoszące się do obecnej sytuacji w Wodach Polskich. 
Pismo do Ministra - czytaj
Pismo do Ministra ZOZ - czytaj Komunikat 2 - czytaj Komunikat 3 - czytaj

Pismo do Ministra Marka Gróbarczyka

Panie Ministrze Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oczekuje niezwłocznego przedstawienia działań, które rozwiążą problemy w Wodach Polskich i podjęcia rzeczywistego dialogu.

Pismo do Pana Ministra Gróbarczyka > czytaj

Protestów ciąg dalszy

4 października 2018 roku czyli 65 dni od wystąpienia z żądaniami w trybie sporu zbiorowego podniesienia wynagrodzeń w Wodach Polskich pracodawca podjął rozmowy. Podczas rokowań przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zwracali się do Prezesa Wód Polskich o podwyższenie wynagrodzeń jeszcze w tym roku. Prezes oświadczył, że nie jest to możliwe w tym roku. Spisano protokół rozbieżności. Jakież było zdziwienie uczestników spotkania gdy po spotkaniu okazało się że Prezes opublikował list do pracowników Wód Polskich tego samego dnia. Co oznaczają słowa; podwyższenie, znaczące, optymalne, godne stawki. NSZZ "Solidarność" wnioskuje o 1000 zł podwyżki, Prezes proponuje znaczące optymalne godne stawki. Pracodawca obwinia Związki Zawodowe o blokowanie regulaminu wynagrodzeń co uniemożliwia w/g niego podwyższenie płac pracownikom w tym roku. To kłamstwo. NSZZ "Solidarność" wystosował żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji szkalujących Związki Zawodowe.  Wobec bezs…

Opinia do ustawy budżetowej Wód Polskich

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” opiniuje negatywnie projekt budżetu na 2019 rok, w którym nie przewidziano kwoty 100 mln zł na realizację porozumienia NSZZ „Solidarność” zawartego z Rządem RP z dnia 05.05.2016 roku (zaległe wynagrodzenia za 2017 i 2018 rok, oraz na 2019) oraz nie przewidziano środków finansowych na podwyżki płacw PGW Wody Polskie.  Wnosi o zmianę zapisów budżetowych, o ich wzrost o kwotę 100 mln zł, które pozwolą na realizację porozumienia płacowego za lata 2017-2018 i pokrycia tych zobowiązań w 2019 roku, oraz ujęcie w budżecie środków finansowych na podwyżki dla wszystkich pracowników Wód Polskich w kwocie nie mniejszej niż 100 mln zł zgodnie z wyliczeniem Prezesa Wód Polskich (uzasadnienie w załączeniu).  Nie są to kwoty olbrzymie, których tak duże Państwo europejskie nie byłoby w stanie podźwignąć, tym bardziej, że z deklaracji Premiera RP wynika, że kondycja budżetu jest dobra i Rząd RP dzieli się nim ze społeczeństwem…

Relacja z protestu pracowników Wód Polskich w Krakowie

Ponad 350 pracowników Wód Polskich protestowało na ulicach Krakowa. "Żyjemy w nędzy kiedy rząd ma dość pieniędzy" - trafnym hasłem rozpoczęto protest w Krakowie. 
"Nie chcemy kolejnych spotkań ze stroną rządową które nic nie dają. Zarabiamy praktycznie minimum socjalne. Państwo nas oszukuje. Jesteśmy przepracowani, brakuje pracowników, głównie technicznych. Przez dwa lata struga się z „Solidarności” wariata – tymi słowami Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący sekcji krajowej pracowników Gospodarki Wodnej, rozpoczął protest.

"Przez 10 lat nie waloryzowano nam płac, natomiast poszczególni marszałkowie województw w sposób bardziej uczciwy podchodzili do pracowników i ci pracownicy otrzymywali waloryzację, co spowodowało znaczne różnice płacowe" - mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Jan Śniadek. 

Związkowcy nie zgadzają się na trwające 10 lat obniżanie siły nabywczej zarobków. Uważają, że waloryzacja płac jest aktem uczciwości, a nie łas…