Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecany post

Film „Solidarność – 40 lat na rzecz przyrody i bogactwa naturalnego Polski” pokazuje historię Solidarności przez pryzmat indywidualnych doświadczeń związkowców z sekcji związanych ze środowiskiem: gospodarki wodnej, geologów, pracowników parków narodowych, leśnictwa.Historię ożywiają wspomnienia z okresu narodzin Solidarności, budowania Związku, stanu wojennego i reaktywacji Solidarności po wyborczym zwycięstwie w 1989 roku. Poznajemy także aktualne problemy i przeszkody na jakie natrafiają związkowcy w działaniach na rzecz obrony zakładów pracy i walki o godność pracowników.Link do filmu
Najnowsze posty

„Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą

Podpisana 5 maja 2020 roku „Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą gwarantuje kontynuację polityki, dzięki której polscy pracownicy, a co za tym idzie również całe rodziny, bardzo dużo zyskali przez ostatnie pięć lat.

Do najważniejszych osiągnięć, które są realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w „Umowie programowej” z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą z 5 maja 2015 r., zaliczamy: przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników służby zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków no…

Stanowisko NSZZ Solidarność ws proponowanej zmiany regulaminu ZFŚS

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PGW Wody Polskie odniosła się do proponowanych zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poniżej publikujemy tekst pisma skierowanego do Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich dnia 27 marca 2020 roku:

Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PGW Wody Polskie informuje iż zaproponowane w piśmie z dnia 28 lutego, zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są niezrozumiałe, nieprecyzyjne pod względem kompetencyjnym i nie prowadzą do ulepszenia  funkcjonowania Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie posiadają też uzasadnienia. Wobec powyższego Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PGW Wody Polskie nie zgadza się na wprowadzanie zmian w istniejącym Regulaminie i proponuje pozostawienie zapisów  §5 i §11  w brzmieniu niezmienionym.                Domagamy się natomiast wprowadzenia, w wyżej wymienionym Regulaminie, mechanizmu  „Prowizorium budżetowego”, tak ab…

DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WÓD POLSKICH!

Wobec ogromnych oczekiwań pracowników związanych z wrześniowymi rozmowami z dotyczącymi regulacji płacowych w Wodach Polskich NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich informuje:

    1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po dwukrotnym zlekceważeniu zaproszenia do rozmów i próbie odwołania spotkania umówionego w dniu 25 września przeprowadziło w jego trakcie, niespotykany w rozmowach na szczeblu krajowym, atak na NSZZ „Solidarność”. Działanie takie uznać należy za próbę zrównoważenia faktu, że przez pięć miesięcy nie podjęto żadnego wysiłku aby zrealizować zobowiązania z porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku czy wspomóc Pracodawcę w wysiłkach podejmowanych dla wypełnienia żądań płacowych wynikających ze sporu zbiorowego. 
    2. 10 września 2019 roku Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” pismem do Ministra Marka Gróbarczyka, wezwał do złożenia do 15 września, konkretnych propozycji dotyczących przyznania drugiej części …

Pismo Solidarności do Ministra Gróbarczyka

Solidarność wystosowała pismo do Ministra Marka Gróbarczyka, które jest efektem braku realizacji ustaleń z kwietnia 2019 roku. Wciąż słyszymy o dialogu, o dobrej woli ze strony Ministra i Pracodawcy, ale konkretnych propozycji brak. Związek Solidarność liczył, że do końca września 2019 roku zostanie wypracowany plan wzrostu wynagrodzeń w Wodach Polskich w tym roku oraz na przyszły rok budżetowy. Liczyliśmy, że na spotkaniu NSZZ "Solidarność" w dniu 4.09.2019 które odbyło się we Wrocławiu zostaną ostatecznie przedstawione pisemne i wypracowane propozycje. Tak się nie stało. W związku z tym Solidarność Gospodarki Wodnej informuję, że nie przedstawienie pisemnych rozwiązań do 15.09.2019 skutkować będzie odwieszeniem sporu zbiorowego z Prezesem Wód Polskich, oraz podjęcia dalszych akcji protestacyjnych.
Pismo do Ministra Marka Gróbarczyka

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Podwyżki w Wodach Polskich

Z przyjemnością informujemy, że po trudnych i wielomiesięcznych negocjacjach Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w trybie sporu zbiorowego złożonego z dniem 01.08.2018 roku zakończyło się sukcesem NSZZ "Solidarność" i   w końcu zostało osiągnięte porozumienie, które zapewnia pracownikom Wód Polskich podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku.
Przedstawiamy komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w sprawie podpisania z Pracodawcą porozumienia.
Wyciąg z protokołu uzgodnień > czytaj
Komunikat NSZZ "Solidarność" > czytaj