Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecany post

  Film „Solidarność – 40 lat na rzecz przyrody i bogactwa naturalnego Polski” pokazuje historię Solidarności przez pryzmat indywidualnych doświadczeń związkowców z sekcji związanych ze środowiskiem: gospodarki wodnej, geologów, pracowników parków narodowych, leśnictwa. Historię ożywiają wspomnienia z okresu narodzin Solidarności, budowania Związku, stanu wojennego i reaktywacji Solidarności po wyborczym zwycięstwie w 1989 roku. Poznajemy także aktualne problemy i przeszkody na jakie natrafiają związkowcy w działaniach na rzecz obrony zakładów pracy i walki o godność pracowników. Link do filmu
Najnowsze posty

„Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą

Podpisana 5 maja 2020 roku „Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą gwarantuje kontynuację polityki, dzięki której polscy pracownicy, a co za tym idzie również całe rodziny, bardzo dużo zyskali przez ostatnie pięć lat. Do najważniejszych osiągnięć, które są realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w „Umowie programowej” z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą z 5 maja 2015 r., zaliczamy: przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników służby zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej doda

Stanowisko NSZZ Solidarność ws proponowanej zmiany regulaminu ZFŚS

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PGW Wody Polskie odniosła się do proponowanych zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poniżej publikujemy tekst pisma skierowanego do Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich dnia 27 marca 2020 roku: Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PGW Wody Polskie informuje iż zaproponowane w piśmie z dnia 28 lutego, zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są niezrozumiałe, nieprecyzyjne pod względem kompetencyjnym i nie prowadzą do ulepszenia  funkcjonowania Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie posiadają też uzasadnienia. Wobec powyższego Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PGW Wody Polskie nie zgadza się na wprowadzanie zmian w istniejącym Regulaminie i proponuje pozostawienie zapisów  §5 i §11  w brzmieniu niezmienionym.                Domagamy się natomiast wprowadzenia, w wyżej wymienionym Regulaminie, mechanizmu  „Prowizorium budżetowe

DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WÓD POLSKICH!

Wobec ogromnych oczekiwań pracowników związanych z wrześniowymi rozmowami z dotyczącymi regulacji płacowych w Wodach Polskich NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich informuje:     1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po dwukrotnym zlekceważeniu zaproszenia do rozmów i próbie odwołania spotkania umówionego w dniu 25 września przeprowadziło w jego trakcie, niespotykany w rozmowach na szczeblu krajowym, atak na NSZZ „Solidarność”. Działanie takie uznać należy za próbę zrównoważenia faktu, że przez pięć miesięcy nie podjęto żadnego wysiłku aby zrealizować zobowiązania z porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku czy wspomóc Pracodawcę w wysiłkach podejmowanych dla wypełnienia żądań płacowych wynikających ze sporu zbiorowego.      2. 10 września 2019 roku Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” pismem do Ministra Marka Gróbarczyka, wezwał do złożenia do 15 września, konkretnych propozycji dotyczących przyznania drug

Pismo Solidarności do Ministra Gróbarczyka

Solidarność wystosowała pismo do Ministra Marka Gróbarczyka, które jest efektem braku realizacji ustaleń z kwietnia 2019 roku. Wciąż słyszymy o dialogu, o dobrej woli ze strony Ministra i Pracodawcy, ale konkretnych propozycji brak. Związek Solidarność liczył, że do końca września 2019 roku zostanie wypracowany plan wzrostu wynagrodzeń w Wodach Polskich w tym roku oraz na przyszły rok budżetowy. Liczyliśmy, że na spotkaniu NSZZ "Solidarność" w dniu 4.09.2019 które odbyło się we Wrocławiu zostaną ostatecznie przedstawione pisemne i wypracowane propozycje. Tak się nie stało. W związku z tym Solidarność Gospodarki Wodnej informuję, że nie przedstawienie pisemnych rozwiązań do 15.09.2019 skutkować będzie odwieszeniem sporu zbiorowego z Prezesem Wód Polskich, oraz podjęcia dalszych akcji protestacyjnych. Pismo do Ministra Marka Gróbarczyka

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Podwyżki w Wodach Polskich

Z przyjemnością informujemy, że po trudnych i wielomiesięcznych negocjacjach Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w trybie sporu zbiorowego złożonego z dniem 01.08.2018 roku zakończyło się sukcesem NSZZ "Solidarność" i   w końcu zostało osiągnięte porozumienie, które zapewnia pracownikom Wód Polskich podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku. Przedstawiamy komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w sprawie podpisania z Pracodawcą porozumienia. Wyciąg z protokołu uzgodnień > czytaj Komunikat NSZZ "Solidarność" > czytaj