Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2020

Domagamy się nagrody

  Związek Zawodowy „Solidarność” domaga się uruchomienia środków finansowych, które zostały w ygospodarowane na nagrody w PGW Wody Polskie, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Brak informacji od pracodawcy do pracowników w tej sprawie wzbudza niepokój  a w wielu przypadkach oburzenie. W newslett e rze z 17.12.2020 oczekiwali śmy innych wieści. Prezesi, dyrektorzy RZGW, dyrektorzy Zarządów Zlewni na swój sposób starają się wyrazić słowa uznania i podziękowania dla pracowników za ich zaanga ż owanie w wykonywaniu swoich obowiązków . Dopełnieniem tych działań p owinna być gratyfikacja finansowa. Rok 2020 jest rokiem trudnym i wyjątkowym . Nie tylko ze względu na C ovid 19, a le także na częste i intensywne opady deszczu, które powodowały od maja do listopada liczne wezbrania w rzekach , a co za tym idzie, ogrom pracy z czego wywiązaliśmy się wzorowo. Rok 2020 to również zmiany w organizacji pracy – praca zdalna na niespotykaną skalę . Pracownicy na własny koszt ponosili k