Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2019

DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WÓD POLSKICH!

Wobec ogromnych oczekiwań pracowników związanych z wrześniowymi rozmowami z dotyczącymi regulacji płacowych w Wodach Polskich NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich informuje:     1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po dwukrotnym zlekceważeniu zaproszenia do rozmów i próbie odwołania spotkania umówionego w dniu 25 września przeprowadziło w jego trakcie, niespotykany w rozmowach na szczeblu krajowym, atak na NSZZ „Solidarność”. Działanie takie uznać należy za próbę zrównoważenia faktu, że przez pięć miesięcy nie podjęto żadnego wysiłku aby zrealizować zobowiązania z porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku czy wspomóc Pracodawcę w wysiłkach podejmowanych dla wypełnienia żądań płacowych wynikających ze sporu zbiorowego.      2. 10 września 2019 roku Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” pismem do Ministra Marka Gróbarczyka, wezwał do złożenia do 15 września, konkretnych propozycji dotyczących przyznania drug

Pismo Solidarności do Ministra Gróbarczyka

Solidarność wystosowała pismo do Ministra Marka Gróbarczyka, które jest efektem braku realizacji ustaleń z kwietnia 2019 roku. Wciąż słyszymy o dialogu, o dobrej woli ze strony Ministra i Pracodawcy, ale konkretnych propozycji brak. Związek Solidarność liczył, że do końca września 2019 roku zostanie wypracowany plan wzrostu wynagrodzeń w Wodach Polskich w tym roku oraz na przyszły rok budżetowy. Liczyliśmy, że na spotkaniu NSZZ "Solidarność" w dniu 4.09.2019 które odbyło się we Wrocławiu zostaną ostatecznie przedstawione pisemne i wypracowane propozycje. Tak się nie stało. W związku z tym Solidarność Gospodarki Wodnej informuję, że nie przedstawienie pisemnych rozwiązań do 15.09.2019 skutkować będzie odwieszeniem sporu zbiorowego z Prezesem Wód Polskich, oraz podjęcia dalszych akcji protestacyjnych. Pismo do Ministra Marka Gróbarczyka