Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2019

Kiedy zaczniemy rozmawiać jak inne branże?

Solidarność sformułowała 12 postulatów oraz wystąpiła o pilne wyznaczenie terminu spotkania z Panem Ministrem, w którym weźmie udział  przedstawiciel Premiera RP. Oczekuje tego Premier Rządu RP w piśmie skierowanym do Sekcji Krajowej z dnia 03.01.2019 roku. Krajowa Sekcja uznaje, że deklaracje Pana Ministra złożone na spotkaniu  w dniu 10.01.2019 roku są początkiem negocjacji płacowych, których efektem końcowym będzie podpisanie rzeczowych uzgodnień. Uznajemy, że jest to początek trudnych rozmów, które zmierzają do spełnienia słusznych oczekiwań pracowniczych.  Oto postulaty;     1. Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi waloryzacja wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia  zasadniczego każdego pracownika o 500 zł.     2. Nie później niż do końca roku 2019, przeprowadzony zostanie drugi etap rewaloryzacji wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o minimum 350 zł  z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.     3. Zaległe świadcze