Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2019

DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WÓD POLSKICH!

Wobec ogromnych oczekiwań pracowników związanych z wrześniowymi rozmowami z dotyczącymi regulacji płacowych w Wodach Polskich NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich informuje:     1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po dwukrotnym zlekceważeniu zaproszenia do rozmów i próbie odwołania spotkania umówionego w dniu 25 września przeprowadziło w jego trakcie, niespotykany w rozmowach na szczeblu krajowym, atak na NSZZ „Solidarność”. Działanie takie uznać należy za próbę zrównoważenia faktu, że przez pięć miesięcy nie podjęto żadnego wysiłku aby zrealizować zobowiązania z porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku czy wspomóc Pracodawcę w wysiłkach podejmowanych dla wypełnienia żądań płacowych wynikających ze sporu zbiorowego.      2. 10 września 2019 roku Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” pismem do Ministra Marka Gróbarczyka, wezwał do złożenia do 15 września, konkretnych propozycji dotyczących przyznania drug

Pismo Solidarności do Ministra Gróbarczyka

Solidarność wystosowała pismo do Ministra Marka Gróbarczyka, które jest efektem braku realizacji ustaleń z kwietnia 2019 roku. Wciąż słyszymy o dialogu, o dobrej woli ze strony Ministra i Pracodawcy, ale konkretnych propozycji brak. Związek Solidarność liczył, że do końca września 2019 roku zostanie wypracowany plan wzrostu wynagrodzeń w Wodach Polskich w tym roku oraz na przyszły rok budżetowy. Liczyliśmy, że na spotkaniu NSZZ "Solidarność" w dniu 4.09.2019 które odbyło się we Wrocławiu zostaną ostatecznie przedstawione pisemne i wypracowane propozycje. Tak się nie stało. W związku z tym Solidarność Gospodarki Wodnej informuję, że nie przedstawienie pisemnych rozwiązań do 15.09.2019 skutkować będzie odwieszeniem sporu zbiorowego z Prezesem Wód Polskich, oraz podjęcia dalszych akcji protestacyjnych. Pismo do Ministra Marka Gróbarczyka

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Podwyżki w Wodach Polskich

Z przyjemnością informujemy, że po trudnych i wielomiesięcznych negocjacjach Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w trybie sporu zbiorowego złożonego z dniem 01.08.2018 roku zakończyło się sukcesem NSZZ "Solidarność" i   w końcu zostało osiągnięte porozumienie, które zapewnia pracownikom Wód Polskich podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku. Przedstawiamy komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w sprawie podpisania z Pracodawcą porozumienia. Wyciąg z protokołu uzgodnień > czytaj Komunikat NSZZ "Solidarność" > czytaj

Mediacje i waloryzacje

27.02.2019 roku w RZGW Wrocław odbyło się drugie spotkanie mediacyjne w trybie sporu zbiorowego zgłoszonego przez Komisję Zakładową Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" w PGW Wody Polskie. W trakcie rozmów przedstawiciele pracodawcy przedstawili propozycję rozdziału podwyżek na poszczególne grupy pracowników Wód Polskich według zasady średnio po 500 zł na pracownika. Propozycja ta według nas nie faworyzowała pracowników najmniej zarabiający. W związku z tym poprosiliśmy pracodawcę o przygotowanie zestawu danych niezbędnych  do opracowania przez Komisję Zakładową innego systemu podziału podwyżek. Na tym etapie pracodawca zobowiązał się do wypłaty podwyżek wraz z wyrównaniem od 01.01.2019 razem z wypłatą za marzec. Następne spotkanie mediacyjne ustalono na 12.03.2019 r.

Kiedy zaczniemy rozmawiać jak inne branże?

Solidarność sformułowała 12 postulatów oraz wystąpiła o pilne wyznaczenie terminu spotkania z Panem Ministrem, w którym weźmie udział  przedstawiciel Premiera RP. Oczekuje tego Premier Rządu RP w piśmie skierowanym do Sekcji Krajowej z dnia 03.01.2019 roku. Krajowa Sekcja uznaje, że deklaracje Pana Ministra złożone na spotkaniu  w dniu 10.01.2019 roku są początkiem negocjacji płacowych, których efektem końcowym będzie podpisanie rzeczowych uzgodnień. Uznajemy, że jest to początek trudnych rozmów, które zmierzają do spełnienia słusznych oczekiwań pracowniczych.  Oto postulaty;     1. Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi waloryzacja wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia  zasadniczego każdego pracownika o 500 zł.     2. Nie później niż do końca roku 2019, przeprowadzony zostanie drugi etap rewaloryzacji wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o minimum 350 zł  z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.     3. Zaległe świadcze