Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2018

Traktory zamiast chleba

"Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, idziemy bowiem słuszną drogą“. Ten cytat oddaje ducha stanowisku zawartego w piśmie przesłanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pismo Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Solidarność prosi o spotkanie z Premierem

Panie Premierze Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oczekuje ustalenia terminu spotkania z Panem Premierem lub z upoważnionym przez Pana Premiera przedstawicielem. Słusznym byłoby porozmawiać o naszych problemach i naszej gospodarce wodnej jeszcze w tym roku, w siedzibie Rady Ministrów i podjęcia stosownych czynności umożliwiających realizację zaciągniętego przez Państwo zobowiązania dla pracowników, którym jest zawarte porozumienie płacowe,  rozwiązania sporu zbiorowego trwającego w Wodach Polskich oraz spraw pracowniczych, co wiąże się z podjęciem może trudnych na dzień dzisiejszy decyzji zwiększających wysokość środków finansowych na wynagrodzenia dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ale dającego szansę na realizację zadań jakie ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo wodne nałożyła na Wody Polskie. Panie Premierze proponuję spotkać się np. 28 grudnia 2018 roku. Tak aby od stycznia 2019 r. wejść w Nowy Rok z nadzieją na realizację plan