Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2018

Opinia do ustawy budżetowej Wód Polskich

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” opiniuje negatywnie projekt budżetu na 2019 rok, w którym nie przewidziano kwoty 100 mln zł na realizację porozumienia NSZZ „Solidarność” zawartego z Rządem RP z dnia 05.05.2016 roku (zaległe wynagrodzenia za 2017 i 2018 rok, oraz na 2019) oraz nie przewidziano środków finansowych na podwyżki płac w PGW Wody Polskie.  Wnosi o zmianę zapisów budżetowych, o ich wzrost o kwotę 100 mln zł, które pozwolą na realizację porozumienia płacowego za lata 2017-2018 i pokrycia tych zobowiązań w 2019 roku, oraz ujęcie w budżecie środków finansowych na podwyżki dla wszystkich pracowników Wód Polskich w kwocie nie mniejszej niż 100 mln zł zgodnie z wyliczeniem Prezesa Wód Polskich (uzasadnienie w załączeniu).  Nie są to kwoty olbrzymie, których tak duże Państwo europejskie nie byłoby w stanie podźwignąć, tym bardziej, że z deklaracji Premiera RP wynika, że kondycja budżetu jest dobra i Rząd RP dzieli się nim