Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2018

Walne Zebranie Delegatów - Wybory na kadencję 2018-2022

W dniach 21 – 22 maja 2018 roku, w Częstochowie odbyło się  Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pierwszym punktem zebrania była część sprawozdawcza z mijającej trudnej kadencji 2014 – 2018. Kolejnym etapem były wybory na nadchodzącą kadencję 2018 – 2022. Delegaci z całej Polski reprezentujący wszystkie Podzakładowe Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” skupione w Sekcji Krajowej dokonało wyborów do władz Związku. Przewodniczącym KSPGW NSZZ „Solidarność” został wybrany zdecydowaną większością  głosów kol. Arkadiusz Kubiaczyk z RZGW Wrocław.  Ponadto Szanowni Delegaci wybrali  członków Rady Krajowej  jn.: Bednarczyk Jarosław - Poznań Jacewicz Marcin - Gdańsk Kot Maria - Rzeszów Kuliński Andrzej - Wrocław Kużdub Adam - Białystok Pęcherzewski Roman - Gliwice Porada Maria - Warszawa Sławski Ryszard - Gliwice Sidor Beata - Warszawa Śniadek Jan - Kraków Wybrano też delegat

Pytania do Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Prezesem Wód Polskich

W dniach 21-22 maja 2018 roku odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność". Podczas Zebrania dokonane zostaną wybory nowych władz Sekcji na kadencję 2018-2022.  Na WZD zostali zaproszenie; Minister Gospodarki Morskie i Żeglugi Śródlądowe, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej oraz Prezes PGW Wody Polskie. W związku z tym, że Dyrektor Departamentu i Prezes potwierdzili swoją obecność na Walnym Zebraniu Delegatów zwracamy się do pracowników Wód Polskich o przesłanie na adres sgw@solidarność.org.pl zwięzłych propozycji pytań do zaproszonych gości.  Pytania proszę przesyłać do dnia 21 maja do godziny 15.00. 

List otwarty do Premiera Morawieckiego

Mówił Pan Premier, „że to czego brakowało rodzinom to godna płaca, praca i mieszkanie”. Podkreślał Pan Premier, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje obietnic. Jest jednak w Polsce grupa zawodowa do której należę ja i moja rodzina, która nie odczuwa „dobrej zmiany”. Informuję Pana Premiera, że w maju 2016 roku w imieniu NSZZ „Solidarność” podpisałem porozumienie z Rządem RP które miało rewaloryzować wynagrodzenie pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej od 1 stycznia 2017 roku. Porozumienie to nie zostało do dnia dzisiejszego zrealizowane. Ja i 2800 pracowników czujemy się oszukani.