Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2018

Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich

17 stycznia 2018 roku Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ Jerzy Materna oraz Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy prezesa Wód Polskich Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Andrzej Kulon. – Cieszę się, że osoba z tak dużym doświadczeniem przejmuje to stanowisko – powiedział wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna po przekazaniu aktu powołania nowemu prezesowi Wód Polskich. – Dziękuję ministrowi Markowi Gróbarczykowi za zaufanie. Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne wyzwania przede mną stoją – zapewnił Przemysław Daca. – Na początku należy pod

Duża zmiana - czy nareszcie dobra zmiana?

Od 9 stycznia 2018 roku gospodarką wodną kieruje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Idą zmiany. Pracownicy oczekują ich jak powietrza. My wciąż liczymy na dobrą zmianę i 850.

Henryk Kowalczyk ministrem środowiska

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2015 minister-członek Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, a także przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, w 2016 p.o. ministra skarbu państwa.  W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979–1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990–1998 i 1999–2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999–2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany został z listy Akcji Wyborczej Solidarność). W latach 1980–1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica. Należy do Akcji Katolickiej diecezji płockiej (wiceprezes zarządu diecezjalne

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot " uzgadniać " oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę.  W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Związ

Zakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" w Wodach Polskich

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie” rozpoczyna działalność Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która jest podstawową jednostką organizacyjną NSZZ „Solidarność” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i reprezentuje Związek NSZZ „Solidarność” przed Pracodawcą. Władzą wykonawczą Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej jest Zakładowa Komisja Koordynacyjna składająca się z Przewodniczących 9 Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność" działających w regionalnych zarządach gospodarki wodnej  i wojewódzkich zarządach urządzeń wodnych i melioracji.  Przewodniczącym Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie został wybrany Marcin Jacewicz. Gratulujemy i życzymy sił i wytrwałości w działaniu.  strona Zakładowej Organizacji Koordynacyj