Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2018

Traktory zamiast chleba

"Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, idziemy bowiem słuszną drogą“. Ten cytat oddaje ducha stanowisku zawartego w piśmie przesłanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pismo Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Solidarność prosi o spotkanie z Premierem

Panie Premierze Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oczekuje ustalenia terminu spotkania z Panem Premierem lub z upoważnionym przez Pana Premiera przedstawicielem. Słusznym byłoby porozmawiać o naszych problemach i naszej gospodarce wodnej jeszcze w tym roku, w siedzibie Rady Ministrów i podjęcia stosownych czynności umożliwiających realizację zaciągniętego przez Państwo zobowiązania dla pracowników, którym jest zawarte porozumienie płacowe,  rozwiązania sporu zbiorowego trwającego w Wodach Polskich oraz spraw pracowniczych, co wiąże się z podjęciem może trudnych na dzień dzisiejszy decyzji zwiększających wysokość środków finansowych na wynagrodzenia dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ale dającego szansę na realizację zadań jakie ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo wodne nałożyła na Wody Polskie. Panie Premierze proponuję spotkać się np. 28 grudnia 2018 roku. Tak aby od stycznia 2019 r. wejść w Nowy Rok z nadzieją na realizację plan

Minister milczy

Solidarność nie uczestniczyła w spotkaniu zakładowych organizacji związkowych działających w Wodach Polskich z Panem Ministrem, który w spotkaniu również nie uczestniczył. Spotkanie jest reakcją Ministra na pismo NSZZ "Solidarność" z dnia 8 października 2018 roku na które Pan Minister nie odpowiedział pisemnie. Związek nie akceptuje takiego dialogu. Oczekujemy pisemnych konkretnych deklaracji i dat ich realizacji a nie kolejnego spotkania i pustych frazesów. Prowadzimy mediacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Wodach Polskich i rokowania Zakładowego Układu Zbiorowy Pracy. W załączeniu pisma i komunikaty odnoszące się do obecnej sytuacji w Wodach Polskich.  Pismo do Ministra - czytaj Pismo do Ministra ZOZ - czytaj Komunikat 2 - czytaj Komunikat 3 - czytaj

Pismo do Ministra Marka Gróbarczyka

Panie Ministrze Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oczekuje niezwłocznego przedstawienia działań, które rozwiążą problemy w Wodach Polskich i podjęcia rzeczywistego dialogu. Pismo do Pana Ministra Gróbarczyka > czytaj

Protestów ciąg dalszy

4 października 2018 roku czyli 65 dni od wystąpienia z żądaniami w trybie sporu zbiorowego podniesienia wynagrodzeń w Wodach Polskich pracodawca podjął rozmowy. Podczas rokowań przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zwracali się do Prezesa Wód Polskich o podwyższenie wynagrodzeń jeszcze w tym roku. Prezes oświadczył, że nie jest to możliwe w tym roku. Spisano protokół rozbieżności. Jakież było zdziwienie uczestników spotkania gdy po spotkaniu okazało się że Prezes opublikował list do pracowników Wód Polskich tego samego dnia. Co oznaczają słowa; podwyższenie, znaczące, optymalne, godne stawki. NSZZ "Solidarność" wnioskuje o 1000 zł podwyżki, Prezes proponuje znaczące optymalne godne stawki. Pracodawca obwinia Związki Zawodowe o blokowanie regulaminu wynagrodzeń co uniemożliwia w/g niego podwyższenie płac pracownikom w tym roku. To kłamstwo. NSZZ "Solidarność" wystosował żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji szkalujących Związki Zawodowe.  Wobec

Opinia do ustawy budżetowej Wód Polskich

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” opiniuje negatywnie projekt budżetu na 2019 rok, w którym nie przewidziano kwoty 100 mln zł na realizację porozumienia NSZZ „Solidarność” zawartego z Rządem RP z dnia 05.05.2016 roku (zaległe wynagrodzenia za 2017 i 2018 rok, oraz na 2019) oraz nie przewidziano środków finansowych na podwyżki płac w PGW Wody Polskie.  Wnosi o zmianę zapisów budżetowych, o ich wzrost o kwotę 100 mln zł, które pozwolą na realizację porozumienia płacowego za lata 2017-2018 i pokrycia tych zobowiązań w 2019 roku, oraz ujęcie w budżecie środków finansowych na podwyżki dla wszystkich pracowników Wód Polskich w kwocie nie mniejszej niż 100 mln zł zgodnie z wyliczeniem Prezesa Wód Polskich (uzasadnienie w załączeniu).  Nie są to kwoty olbrzymie, których tak duże Państwo europejskie nie byłoby w stanie podźwignąć, tym bardziej, że z deklaracji Premiera RP wynika, że kondycja budżetu jest dobra i Rząd RP dzieli się nim

Relacja z protestu pracowników Wód Polskich w Krakowie

Ponad 350 pracowników Wód Polskich protestowało na ulicach Krakowa. "Żyjemy w nędzy kiedy rząd ma dość pieniędzy" - trafnym hasłem rozpoczęto protest w Krakowie.  "Nie chcemy kolejnych spotkań ze stroną rządową które nic nie dają. Zarabiamy praktycznie minimum socjalne. Państwo nas oszukuje. Jesteśmy przepracowani, brakuje pracowników, głównie technicznych. Przez dwa lata struga się z „Solidarności” wariata – tymi słowami Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący sekcji krajowej pracowników Gospodarki Wodnej, rozpoczął protest. "Przez 10 lat nie waloryzowano nam płac, natomiast poszczególni marszałkowie województw w sposób bardziej uczciwy podchodzili do pracowników i ci pracownicy otrzymywali waloryzację, co spowodowało znaczne różnice płacowe" - mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Jan Śniadek.  Związkowcy nie zgadzają się na trwające 10 lat obniżanie siły nabywczej zarobków. Uważają, że waloryzacja płac jest aktem uczciw

Protest w Krakowie pracowników Wód Polskich

Zapraszamy do czynnego udziału w akcji protestacyjnej pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Protest odbędzie się 6 sierpnia 2018 roku w Krakowie. Planuje się rozpoczęcie o godz. 14.30  pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, na placyku przy skrzyżowaniu ulic Wenecja, Gancarska, Piłsudskiego.  Dlaczego protestujemy > czytaj Komunikat o proteście > czytaj Będziemy skutecznie dochodzić swoich praw do godnej pracy i godnej płacy.

Spotkanie z Ministrem Żeglugi i Środowiska

W dniu 26 lipca 2018 roku przedstawiciele NSZZ "Solidarność" spotkali się z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministrem Środowiska. W spotkaniu uczestniczył Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podczas spotkania strona Związkowa kolejny raz przedstawiła swoje postulaty i kolejny raz podczas spotkania nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń. Minister otrzymał pisemnie najpilniejsze postulaty, których realizacji oczekuje strona społeczna.

Mamy nowe władze Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ "Solidarność"

W dniu 21 czerwca 2018 roku, podczas Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Sekretaiatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność wybrano władze na nową kadencję: Przewodniczącym został ponownie Zbigniew Kuszlewicz, który zarządza Sekretariatem od 2010 roku. Zastępcami wybrano: Jacka Cichockiego - szefa Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa, Ryszarda Habryna - reprezentującego geologię i wiertnictwo, Macieja Mażula - zarządzającego Krajową Sekcją Pracowników Parków Narodowych, Arkadiusza Kubiaczyka - będącego Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej, Krzysztofa Wiśniewskiego - reprezentującego branżę leśną. Na Sekretarzy wybrano: Jerzego Błaszczyka oraz Marcina Brodę Skarbnikiem został Tomasz Matera Członkiem Prezydium został wybrany Piotr Słoka Pozostal członkowie Rady Sekretariatu to: Mariusz Zieliński, Jan Śniadek, Mieczysław Gomółka, Janusz Ziółkowski i Zbigniew Paczkowski. Ponad to dokonano wyboru Komis

Walne Zebranie Delegatów - Wybory na kadencję 2018-2022

W dniach 21 – 22 maja 2018 roku, w Częstochowie odbyło się  Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pierwszym punktem zebrania była część sprawozdawcza z mijającej trudnej kadencji 2014 – 2018. Kolejnym etapem były wybory na nadchodzącą kadencję 2018 – 2022. Delegaci z całej Polski reprezentujący wszystkie Podzakładowe Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” skupione w Sekcji Krajowej dokonało wyborów do władz Związku. Przewodniczącym KSPGW NSZZ „Solidarność” został wybrany zdecydowaną większością  głosów kol. Arkadiusz Kubiaczyk z RZGW Wrocław.  Ponadto Szanowni Delegaci wybrali  członków Rady Krajowej  jn.: Bednarczyk Jarosław - Poznań Jacewicz Marcin - Gdańsk Kot Maria - Rzeszów Kuliński Andrzej - Wrocław Kużdub Adam - Białystok Pęcherzewski Roman - Gliwice Porada Maria - Warszawa Sławski Ryszard - Gliwice Sidor Beata - Warszawa Śniadek Jan - Kraków Wybrano też delegat

Pytania do Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Prezesem Wód Polskich

W dniach 21-22 maja 2018 roku odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność". Podczas Zebrania dokonane zostaną wybory nowych władz Sekcji na kadencję 2018-2022.  Na WZD zostali zaproszenie; Minister Gospodarki Morskie i Żeglugi Śródlądowe, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej oraz Prezes PGW Wody Polskie. W związku z tym, że Dyrektor Departamentu i Prezes potwierdzili swoją obecność na Walnym Zebraniu Delegatów zwracamy się do pracowników Wód Polskich o przesłanie na adres sgw@solidarność.org.pl zwięzłych propozycji pytań do zaproszonych gości.  Pytania proszę przesyłać do dnia 21 maja do godziny 15.00. 

List otwarty do Premiera Morawieckiego

Mówił Pan Premier, „że to czego brakowało rodzinom to godna płaca, praca i mieszkanie”. Podkreślał Pan Premier, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje obietnic. Jest jednak w Polsce grupa zawodowa do której należę ja i moja rodzina, która nie odczuwa „dobrej zmiany”. Informuję Pana Premiera, że w maju 2016 roku w imieniu NSZZ „Solidarność” podpisałem porozumienie z Rządem RP które miało rewaloryzować wynagrodzenie pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej od 1 stycznia 2017 roku. Porozumienie to nie zostało do dnia dzisiejszego zrealizowane. Ja i 2800 pracowników czujemy się oszukani. 

Związki Zawodowe nie uzgadniają Regulaminu Wynagrodzeń

Przedstawiamy wspólne stanowisko Związków Zawodowych odnośnie nie uzgodnienia regulaminu wynagrodzeń w Wodach Polskich. 

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń - trudne rozmowy

W dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw dialogu i współpracy z organizacjami związkowymi w Wodach Polskich. Dotychczas odbyły się cztery spotkania. Podczas trzech spotkań strona Związkowa przedstawiała punkt po punkcie uwagi do poszczególnych artykułów regulaminu wynagrodzeń. Strona pracodawcy nie prowadziła negocjacji tylko wysłuchania i w większości nasze propozycje były odrzucane na zasadzie nie bo nie lub z lakonicznym stwierdzenie, że Wód Polskich nie stać na takie rozwiązania. To dziwne dlatego, że większość tych rozwiązań funkcjonuje obecnie w PGW Wody Polskie. Pracownicy stając się pracownikami Wód Polskich są przecież wynagradzani na zasadach jakie obowiązywały ich w 2017 roku.  Oczywiście za wyjątkiem pracowników którzy podpisali Porozumienia zmieniające warunki pracy. Związek NSZZ "Solidarność" interweniował w tej sprawie u Prezesa, oraz przeprowadził szeroką kampanie informacyjną w tym temacie.   Każde posiedzenie zespoł

Kolejne pismo do Premiera RP

NSZZ "Solidarność" zamiast otrzymać odpowiedź od Premiera Mateusza Morawieckiego, otrzymała odpowiedź od Ministra Gróbarczyka. Solidarność gospodarki wodnej jest rozczarowana pismem Pana Ministra. Nie takiej odpowiedzi się spodziewała i nie takie były deklaracje Ministra podczas spotkania które odbyło się dniu 1 lutego 2018 roku z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" Zbigniewem Kuszlewiczem i Arkadiuszem Kubiaczykiem.  Odpowiedź jest kalką odpowiedzi, które kierował do Związku Mariusz Gajda. W ocenie Związku osoba ta odpowiedzialna jest za złe przygotowanie i utworzenie PGW Wody Polskie.  Związek NSZZ "Solidarność" podjął kolejne zmasowane działania celem doprowadzenia do realizacji porozumienia płacowego dla byłych pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, oraz podwyżek w PGW Wody Polskie. Przedstawiamy kolejny list do Premiera.  Panie Premierze, nie chcemy utrzymywać swoich rodzin z obietnic rządzących! Odpowiedź Ministra Go

Powstała Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" w Wodach Polskich

W dniu 26 marca 2018 roku w Częstochowie odbyło się Walne Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Wodach Polskich. Dokonano przekształcenia Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej w ogólnopolską Komisje Zakładową z jednoczesnym utworzeniem Komisji Podzakładowych w regionach zarządach gospodarki wodnej, oraz wyboru władz. Na  kadencję 2018-2022 przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" został wybrany kolega Jan Śniadek z RZGW Kraków.

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają. Treść projektu regulaminu wynagrodzeń Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Solidarność pisze do Premiera

Prosimy o zdecydowaną interwencję Premiera, wsparcie finansowe, oraz wywiązanie się z porozumienia płacowego. Apelujemy o rzetelną ocenę sytuacji, licząc na interwencję Pana Premiera.  Pełny tekst pisma do Premiera

Wzór uchylenia się od skutków prawnych porozumienia

Przedstawiamy wzór oświadczenia uchylenia się od skutków prawnych podpisywanych przez pracowników tzw. porozumień.  Zwracamy uwagę, aby nie traktować tego posta jako obowiązku złożenia oświadczenia. Składanie takiego oświadczenia zależy tylko i wyłącznie od indywidualnej decyzji pracownika a treść oświadczenia może być dowolnie modyfikowana w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika. Jest to tylko rada, z której można skorzystać wedle własnego uznania. Na pewno nie należy składać takiego oświadczenia, jeżeli ktoś uznaje, że treść porozumienia mu odpowiada, jest to bowiem oświadczenie woli i z wolą pracownika musi być zgodne.

Zmiana umów o pracę - Komunikat

Zakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" informuje Pracowników, że Pracodawca wręczając dokumenty "Porozumienia" zmieniające warunki pracy i płacy podjął czynności w powołaniu się na akty wprowadzone niezgodnie z prawem lub nieistniejące.

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności: 1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tema

Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich

17 stycznia 2018 roku Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ Jerzy Materna oraz Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy prezesa Wód Polskich Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Andrzej Kulon. – Cieszę się, że osoba z tak dużym doświadczeniem przejmuje to stanowisko – powiedział wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna po przekazaniu aktu powołania nowemu prezesowi Wód Polskich. – Dziękuję ministrowi Markowi Gróbarczykowi za zaufanie. Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne wyzwania przede mną stoją – zapewnił Przemysław Daca. – Na początku należy pod

Duża zmiana - czy nareszcie dobra zmiana?

Od 9 stycznia 2018 roku gospodarką wodną kieruje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Idą zmiany. Pracownicy oczekują ich jak powietrza. My wciąż liczymy na dobrą zmianę i 850.

Henryk Kowalczyk ministrem środowiska

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2015 minister-członek Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, a także przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, w 2016 p.o. ministra skarbu państwa.  W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979–1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990–1998 i 1999–2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999–2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany został z listy Akcji Wyborczej Solidarność). W latach 1980–1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica. Należy do Akcji Katolickiej diecezji płockiej (wiceprezes zarządu diecezjalne

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot " uzgadniać " oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę.  W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Związ

Zakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" w Wodach Polskich

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie” rozpoczyna działalność Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która jest podstawową jednostką organizacyjną NSZZ „Solidarność” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i reprezentuje Związek NSZZ „Solidarność” przed Pracodawcą. Władzą wykonawczą Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej jest Zakładowa Komisja Koordynacyjna składająca się z Przewodniczących 9 Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność" działających w regionalnych zarządach gospodarki wodnej  i wojewódzkich zarządach urządzeń wodnych i melioracji.  Przewodniczącym Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie został wybrany Marcin Jacewicz. Gratulujemy i życzymy sił i wytrwałości w działaniu.  strona Zakładowej Organizacji Koordynacyj