Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2017

NIE dla projektu regulaminu wynagradzania w Wodach Polskich

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” stwierdza, że przedstawiony projekt Regulaminu Wynagradzania w PGW „Wody Polskie” nie może zostać uzgodnimy w zaproponowanej wersji.  Projekt zakłada rozwiązania gorsze niż obecne zapisy Ponad-zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników regionalnych zarządów. W rezultacie część pracowników PGW „Wody Polskie” objęta byłaby zapisami PUZP, a część podlegała by gorszym zapisom w zaproponowanym Regulaminie wynagradzania. Sytuację taką uznajemy za stworzenie dyskryminacyjnych warunków płacy, co jest sprzeczne z art. 18 § 3 Kodeksu Pracy.   Zwracamy uwagę, że prawa wynikające z układu zbiorowego pracy są ważnym osiągnięciem branży Gospodarki Wodnej i próba ich zabrania jest działaniem antypracowniczym, sprzecznym z zasadami państwa prawa i niegodnym urzędnika tej samej branży. Może to świadczyć, że grupa ludzi wprowadzających reformę gospodarki wodnej dąży świadomie do pogorszenia warunków pracy i płacy. 

Rozmowy trwają, konkretów brak

W dniu 5 maja 2016 roku Minister Środowiska podpisał wynegocjowane porozumienie z NSZZ „Solidarność” którym głównym celem było uzgodnienie, że nie później niż 1 stycznia 2017 roku podwyższone zostanie  wynagrodzenia każdego pracownika regionalnego zarządu gospodarki wodnej o 850zł niezależnie od wejścia w życie nowej ustawy zmieniającej struktury gospodarki wodnej. Do dnia dzisiejszego podjęte zobowiązanie nie zostało zrealizowane. Czy Minister nas okłamał? Pomimo obietnic formułowanych w 2016 roku, przez podsekretarza stanu ministerstwa środowiska p. Mariusza Gajdę, że wszystko jest uzgodnione z ministerstwem Finansów, obiecanych podwyżek nie ma. Odpowiedzialny w resorcie ministerstwa środowiska za gospodarkę wodna p. Mariusz Gajda odnosi się do porozumienia lekceważąco. Twierdzi, że podpisał dokument bo wtedy się nas bał, a teraz już nie. Wtóruje mu konstytucyjny minister Rządu Jan Szyszko stwierdzeniem, cytat; ”że nikomu nic nie obiecuję ponieważ musiał bym dotrzymać słowa”.