Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2017

Rząd lekceważy stronę społeczną

Rząd i Minister Środowiska lekceważy Związki Zawodowe. Solidarność gospodarki wodnej od miesięcy domaga się realizacji porozumienia płacowego i konkretnego  dialogu w sprawie organizacji nowych struktur powołanych ustawą prawo wodne.  Minister Środowiska i Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zachowują się jakby strona Związkowa nie istniała a powstanie nowych struktur to czas bardzo odległy. Brak jakichkolwiek informacji. Związek wystąpił o włączenie przedstawicieli Związku do zespołu opracowującego reformę gospodarki wodnej - brak reakcji.  Minister Środowiska oraz Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za gospodarkę wodną liczą dni do końca roku i uważają że sprawa tzw. Porozumienia Płacowego ucichnie a w nowych strukturach to nie Oni będą stroną. Niech się martwi przyszły Prezes Wód Polskich. Pracowników regionalnych zarządów już nie będzie.  Pan Podsekretarz odpowiada tylko na pisma z Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W pismach tych delikatnie mówiąc m

W projekcie budżetu państwa na rok 2018 brak planu finansowego Wód Polskich

Dnia 8 września odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego dotyczące projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Na spotkaniu obecnych było 15 przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Spotkanie prowadził Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Rady. Przedstawiciele strony społecznej odnieśli się między innymi do sprawy zamrożenia płac w sferze budżetowej oraz finansowania gospodarki wodnej. Skoncentruję się tutaj na temacie finansowania gospodarki wodnej, innym pozostawiając szersze omówienie całości spotkania. NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu państwa na rok 2018 brak planu finansowego dla gospodarki wodnej. Dnia 23 sierpnia opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, która reorganizuje w całości sposób zarządzania gospodarką wodną w Polsce. W miejsce państwowej jednostki budżetowej, która dotychczas gospodarowała wodami i była finansowana z budżetu państwa, od 1 stycznia 2018 roku