Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2017

Jest stanowisko Ministra Środowiska

Dlaczego dziś dokonano poważnej ingerencji w merytoryczną treść Porozumienia, obniżając wyrównanie od 1 stycznia 2017 roku do kwoty 200 zł miesięcznie. Czy będzie to tzw. dealbreaker, uniemożliwiający kontynuację dalszych negocjacji i rozpoczęcie zapowiedzianych akcji protestacyjnych? Czy jest to zapowiedź że w Wodach Polskich podwyżka będzie ale 200 zł zamiast 850 złotych? Przedstawiamy jeszcze gorące stanowisko Ministra Środowiska w sprawie przedłożonego przez Związek NSZZ „Solidarność” projektu kończącego spory zbiorowe pomiędzy stroną związkową a regionalnymi zarządami gospodarki wodnej dotyczące braku realizacji porozumienia zawartego w dniu 05.05.2016 roku pomiędzy Panem Ministrem a NSZZ „Solidarność”.  Pismem z dnia 17 stycznia 2017 roku p. Mariusz Gajda przedstawił Związkowi prawie identyczny aneks do Porozumienia, który zakłada wzrost wynagrodzenia dla pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej z dniem wejścia w życie nowej ustawy Prawo Wodne z wyrównaniem

Ultimatum dla Ministra Środowiska

W dniach 22 - 23 czerwca 2017 roku  w Warszawie  odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". Podczas obrad doszło do dwóch spotkań z podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska odpowiedzialnym za gospodarkę wodną Panem Mariuszem Gajdą.  Związek oczekiwał, że Mariusz Gajda zajmie konkretne stanowisko w sprawie rozwiązania problemu wzrostu płac w regionalnych zarządach. Związek przedstawił propozycję rozwiązania problemu i zaproponował konkretne rozwiązania zakończenia sporów zbiorowych w regionalnych zarządach spisaniem porozumienia z klauzulą spokoju społecznego. Nasza propozycja opiera się na założeniu, że podwyżka musi być powiązana z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku.  Propozycje zostały negocjowane od 4 tygodni z dyrektorem departamentu gospodarki wodnej p. Mateuszem Balcerowiczem.  Niestety Pan Minister nie miał żadnej konkretnej odpowiedzi na żadne zadane pytania. Najczęściej pad