Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2017

Komunikat po spotkaniu z Ministrem Środowiska

W dniach 29-30 marca w Tucznie odbyło się spotkanie Ministra Środowiska i kierownictwa resortu z przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Sprawy gospodarki wodnej omawiane były z Ministrem Janem Szyszko oraz z Mariuszem Gajdą, podsekretarzem stanu, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Sekcję Krajową Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” reprezentowali; Arkadiusz Kubiaczyk, Maria Porada i Marcin Jacewicz.  Podczas dyskusji przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej   wyrazili oburzenie brakiem realizacji porozumienia płacowego z dnia 5 maja 2016 roku. Ponownie przedstawiono żądanie bezwarunkowej realizacji Porozumienia płacowego z dnia 5 maja 2016 roku. Podkreślono, że Porozumienie jest zobowiązaniem Rządu a jego niewypełnianie podważa wiarygodność Rządu. Przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oświadczyli, że wchodzą w spory zb

Spory zbiorowe w regionalnych zarządach

Dnia 17 marca 2017 roku z inicjatywy NSZZ „Solidarność” organizacje związkowe we wszystkich  siedmiu Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w całym kraju złożyły na ręce Dyrektorów RZGW żądania poprawy warunków płacy, w ramach procedury prowadzenia sporów zbiorowych. Zgłoszenie sporów wiąże się z niedopełnieniem przez stronę rządową porozumienia zawartego dnia 5 maja 2016 roku przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska ze związkami zawodowymi. Porozumienie to miało wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. NSZZ „Solidarność” jednoznacznie oświadcza, że spór nie ma charakteru politycznego. Żądania pracownicze zmierzają do wyrównania poziomu płac drastycznie zaniżonego poprzez zamrożenie wynagrodzeń wprowadzone przez rządy PO-PSL. Jeżeli do dnia 31 marca 2017 roku żądania nie zostaną spełnione, kilkanaście organizacji związkowych zarówno zrzeszonych jak i niezrzeszonych w NSZZ „Solidarność” może przystąpić do akcji protestacyjnych przewidzianych prawem.