Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2017

Spotkanie w Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

W dniu 27 lutego 2017 odbyło się spotkanie Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” z władzami Komisji Krajowej. W spotkaniu udział wzięli: Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Bogdan Kubiak - zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej odpowiedzialny za sprawy branżowe, Tadeusz Majchrowicz - zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej odpowiedzialny za Zarządy Regionów,  Zbigniew Kuszlewicz - członek Komisji Krajowej, przewodniczący Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.  Sekcja Krajowa przedstawiła problem nierealizowania przez rząd porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku oraz napiętą sytuację w zakładach. Związek zawodowy nie ma wątpliwości, że porozumienie winno zostać zrealizowane. Przewodniczący Komisji Krajowej zadeklarował osobiste interweniowanie w tej sprawie na najwyższym szczeblu. 

Porozumienie płacowe obowiązuje

W dniach 6-7 lutego 2017 odbyło się zebranie Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”. Spotkanie miało na celu przygotowanie koordynacji krajowej działań poszczególnych organizacji związkowych w związku z brakiem realizacji porozumienia płacowego z dnia 5 maja 2016 roku.  Rada Sekcji odrzuciła propozycję Ministra Środowiska aneksu do Porozumienia jako propozycje mało wiarygodną. Sekcja Krajowa podjęła uchwałę o przygotowaniu sporów zbiorowych z dyrektorami poszczególnych RZGW przez wszystkie organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność”. Zwrócono uwagę, że brak realizacji porozumienia skutkować będzie pojawieniem się kilkunastu sporów zbiorowych w skali kraju.  Wejście w spory zbiorowe deklarują również inne organizacje związkowe niezrzeszone w NSZZ „Solidarność”. Oczekujemy szybkiego rozwiązania sporu przez przedstawicieli rządu. Przygotowano stosowne pisma informujące stronę rządową o zaistniałej sytuacji.