Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2017

Wnioski o naliczenie podwyżek

Budżet Państwa na rok 2017 został uchwalony i podpisany. Dlatego  Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność" w poszczególnych Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej  23 stycznia 2017 roku wystąpiły do Dyrektorów RZGW o naliczenie zwiększonej kwoty o 850 zł wynagrodzenia zasadniczego i jej niezwłoczne wypłacenie pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,  zgodnie z art.4 p.1 porozumienia zawartego z Ministrem Środowiska z dnia 05.05.2016 roku. Oczekujemy szybkiej realizacji porozumienia.  Jednocześnie z ramienia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zostało wystosowane pismo do Ministra Środowiska  z uchwałą w tej sprawie. Oczekujemy szybkiej reakcji. 

Opłatkowe spotkanie branżowe w sali BHP

W historycznej sali bhp w Gdańsku odbyło się opłatkowe spotkanie Prezydium KK NSZZ Solidarność z przedstawicielami branż.  Spotkanie otworzył Przewodniczący struktur branżowych KK Bogdan Kubiak witając przybyłych przedstawicieli branży.   W dalszej części spotkania Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda uroczyście wręczył odznaczenia zasłużony dla NSZZ „Solidarność” wyróżnionym członkom związku. Kolejnym punktem spotkania jest informacja z prac KK, którą przedstawił Przewodniczący KK.  W dalszej części spotkania rozpoczęto dyskusje o problemach jakie dzisiaj występują w branżach. Nasi przedstawiciele z gospodarki wodnej, przedstawili nasze wodne problemy. Po zakończeniu bloku problemowego w branżach rozpoczęto uroczystość opłatkową składając sobie świąteczne życzenia wspólnie łamiąc się opłatkiem.