Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2017

Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze.

Pracodawcy czyli dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przesłali  w ostatnim możliwym terminie Zakładowym Organizacją Związkowym zawiadomienia o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Co to oznacza? Oznacza że wypełnili w ostatniej chwili wymóg ustawowy. Nie trzeba było czekać do ostatniej chwili!  Jeżeli chodzi o zawiadomienie że pracownicy RZGW stają się pracownikami PGW "Wody Polskie" to oprócz ustawowych frazesów pracownicy nic nie wiedzą.  Nie ma wiążącego terminu, kiedy pracownicy otrzymają informację i w jaki sposób o miejscu i stanowisku pracy w Wodach Polskich.  Inaczej się ma zawiadomienie  o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę czyli Urzędy Żeglugi Śródlądowej. Zawiadomienie nie wypełnia zapisów ustawy prawo wodne, gdzie ustawodawca wskazuje, że wykaz pracowników przychodzących do Urzędu Żeglugi Śródlądowej  zostanie na podstawie, art. 539 ust. 4 ustawy Prawo wodne 20 lipca 2017 (Dz. U. Z 2017 r, poz. 1566) opracowany i

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Świąt spedzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze,  pełnych niespodziewanych prezentów. Swiąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok życzy  NSZZ "Solidarność" Gospodarki Wodnej

NIE dla projektu regulaminu wynagradzania w Wodach Polskich

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” stwierdza, że przedstawiony projekt Regulaminu Wynagradzania w PGW „Wody Polskie” nie może zostać uzgodnimy w zaproponowanej wersji.  Projekt zakłada rozwiązania gorsze niż obecne zapisy Ponad-zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników regionalnych zarządów. W rezultacie część pracowników PGW „Wody Polskie” objęta byłaby zapisami PUZP, a część podlegała by gorszym zapisom w zaproponowanym Regulaminie wynagradzania. Sytuację taką uznajemy za stworzenie dyskryminacyjnych warunków płacy, co jest sprzeczne z art. 18 § 3 Kodeksu Pracy.   Zwracamy uwagę, że prawa wynikające z układu zbiorowego pracy są ważnym osiągnięciem branży Gospodarki Wodnej i próba ich zabrania jest działaniem antypracowniczym, sprzecznym z zasadami państwa prawa i niegodnym urzędnika tej samej branży. Może to świadczyć, że grupa ludzi wprowadzających reformę gospodarki wodnej dąży świadomie do pogorszenia warunków pracy i płacy. 

Rozmowy trwają, konkretów brak

W dniu 5 maja 2016 roku Minister Środowiska podpisał wynegocjowane porozumienie z NSZZ „Solidarność” którym głównym celem było uzgodnienie, że nie później niż 1 stycznia 2017 roku podwyższone zostanie  wynagrodzenia każdego pracownika regionalnego zarządu gospodarki wodnej o 850zł niezależnie od wejścia w życie nowej ustawy zmieniającej struktury gospodarki wodnej. Do dnia dzisiejszego podjęte zobowiązanie nie zostało zrealizowane. Czy Minister nas okłamał? Pomimo obietnic formułowanych w 2016 roku, przez podsekretarza stanu ministerstwa środowiska p. Mariusza Gajdę, że wszystko jest uzgodnione z ministerstwem Finansów, obiecanych podwyżek nie ma. Odpowiedzialny w resorcie ministerstwa środowiska za gospodarkę wodna p. Mariusz Gajda odnosi się do porozumienia lekceważąco. Twierdzi, że podpisał dokument bo wtedy się nas bał, a teraz już nie. Wtóruje mu konstytucyjny minister Rządu Jan Szyszko stwierdzeniem, cytat; ”że nikomu nic nie obiecuję ponieważ musiał bym dotrzymać słowa”.

Wody Polskie. Znamy projekt statutu

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ma on wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Centralną strukturą Wód Polskich będzie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na poziomie regionalnym funkcjonować będzie jedenaście zarządów gospodarki wodnej w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W strukturze Wód Polskich działać będzie też pięćdziesiąt zarządów zlewni, a także 352 nadzory wodne i ich filie. Stworzone zostaną piony: ochrony przed powodzią i suszą, usług wodnych, zarządzania środowiskiem wodnym, organizacyjny i ekonomiczny. Powstaną również komórki do spraw kontroli i audytu wewnętrznego, a także biura rzecznika prasowego oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Przewiduje się zatrudnienie w całej strukturze PGW Wody Polskie ok. 6 tys. pracowników. Większość z nich to osoby zatrudnione dziś w zarządach gospodar

Wody Polskie – jakoś to będzie.

Pracownicy gospodarki wodnej mają poważne wątpliwości, czy możliwe jest dotrzymanie terminu wejścia w życie ustawy Prawo wodne w styczniu 2018 rok.  Reforma gospodarki wodnej, wymarzona przez pracowników tego działu administracji, może okazać się niewypałem. Kiedy w 2016 roku Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność omawiała ze stroną rządową założenia reformy, jaką Prawo i Sprawiedliwość ma wprowadzić w gospodarowaniu wodami, wszystko wyglądało pięknie. Wody śródlądowe w kraju miały znaleźć jednego gospodarza.  Miało to usprawnić system zarządzania poprzez połączenie kompetencji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) i Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) w jednej instytucji, państwowej osobie prawnej o nazwie Wody Polskie. Istnienie jednego właściciela z podziałem wewnętrznym (na granicach zlewni) miało usunąć bardzo uciążliwy i niezgodny z dyrektywami europejskimi system dwuwładzy, gdzie częścią wód i obiektów zajmował

Rząd lekceważy stronę społeczną

Rząd i Minister Środowiska lekceważy Związki Zawodowe. Solidarność gospodarki wodnej od miesięcy domaga się realizacji porozumienia płacowego i konkretnego  dialogu w sprawie organizacji nowych struktur powołanych ustawą prawo wodne.  Minister Środowiska i Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zachowują się jakby strona Związkowa nie istniała a powstanie nowych struktur to czas bardzo odległy. Brak jakichkolwiek informacji. Związek wystąpił o włączenie przedstawicieli Związku do zespołu opracowującego reformę gospodarki wodnej - brak reakcji.  Minister Środowiska oraz Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za gospodarkę wodną liczą dni do końca roku i uważają że sprawa tzw. Porozumienia Płacowego ucichnie a w nowych strukturach to nie Oni będą stroną. Niech się martwi przyszły Prezes Wód Polskich. Pracowników regionalnych zarządów już nie będzie.  Pan Podsekretarz odpowiada tylko na pisma z Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W pismach tych delikatnie mówiąc m

W projekcie budżetu państwa na rok 2018 brak planu finansowego Wód Polskich

Dnia 8 września odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego dotyczące projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Na spotkaniu obecnych było 15 przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Spotkanie prowadził Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Rady. Przedstawiciele strony społecznej odnieśli się między innymi do sprawy zamrożenia płac w sferze budżetowej oraz finansowania gospodarki wodnej. Skoncentruję się tutaj na temacie finansowania gospodarki wodnej, innym pozostawiając szersze omówienie całości spotkania. NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu państwa na rok 2018 brak planu finansowego dla gospodarki wodnej. Dnia 23 sierpnia opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, która reorganizuje w całości sposób zarządzania gospodarką wodną w Polsce. W miejsce państwowej jednostki budżetowej, która dotychczas gospodarowała wodami i była finansowana z budżetu państwa, od 1 stycznia 2018 roku

Rocznica podpisania porozumień sierpniowych

    List Piotra Dudy na obchody Dnia Solidarności i Wolności Drodzy przyjaciele! 31. sierpnia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w całej Polsce obchodzi swoje urodziny – rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. W tym roku w sposób szczególny w Lubinie, gdzie 35. lat temu komuniści dopuścili się zbrodni. Od milicyjnych kul zginęło trzech naszych kolegów, a kilkanaście osób zostało rannych. Ponieśli ofiarę, bo w pokojowej manifestacji upomnieli się o sierpniowe postulaty. Te same, o których dzisiaj niewielu chce pamiętać, choć wielu chce je świętować! Dla „Solidarności” postulaty sierpniowe, to nie straszak na komunistyczną władzę, czy spis pobożnych życzeń aktualnych tylko w latach 80-tych. Dla nas to testament do realizacji, pozostawiony przez tych, których dzisiaj wspominamy. Przede wszystkim ofiary naszej drogi do wolności. Wielu próbuje wykazać dzisiaj, że była jakaś pierwsza i druga „Solidarność”. A ja pytam kiedy skończyła się pierwsza

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów.  Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka" . Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie.  Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych

Dziś protest we Wrocławiu

Właśnie w lipcu mija 20 rocznica powodzi tysiąclecia. Staniemy tu dziś nad Odrą która pokazała jak potrafi być groźna. Była groźna ponieważ kolejne rządy o nią nie dbały.  My pracownicy regionalnych zarządów gospodarki wodnej  zjeżdżamy się dziś z całej Polski nad Odrę i wołamy do rządzących kolejny raz, że o nas również należy zadbać.  W wyniku wieloletnich zaniedbań pracownicy gospodarki wodnej zarabiają dziś na poziomie najniższej krajowej. Ostatnią podwyżkę otrzymaliśmy 10 lat temu. Wielu naszych kolegów odeszło z pracy. Minister Środowiska nie realizuje zawartych porozumień ani nie realizuje postulatów strony społecznej. Brak reakcji Rządu na taki stan doprowadził nas - pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej do wszczęcia akcji protestacyjnej. Szanowna Pani Premier meldujemy, że pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej sprawdzili się podczas powodzi tysiąclecia, sprawdzili się podczas innych sytuacji kryzysowych.  Prawie 3000 pracownik

Solidarność odpowiedziała Ministrowi Środowiska

Solidarność cały czas podtrzymuje żądanie spełnienia warunków porozumienia z dnia 05 maja 2016 roku. Przedstawiamy treść pisma. Odpowiedź Solidarności na Aneks do Porozumienia

Pikieta protestacyjna 14 lipca 2017 we Wrocławiu

Komitet Protestacyjny podjął decyzję o organizacji pikiety w dniu 14 lipca 2017 roku we Wrocławiu. Chcemy pokazać nasze niezadowolenie z braku realizacji porozumienia z dnia 05.05.2016 roku. Z każdego regionalnego zarządu organizowany jest wyjazd do Wrocławia.  Apelujemy o liczny udział.   Problem z nierealizowaniem przez Pana Ministra Porozumienia wynika z faktu, że w ślad za porozumieniem nie podjęto żadnych kroków, by w planie finansowym regionalnych zarządów gospodarki wodnych zaplanowano kwoty na podwyżki. Czyli nie potraktowano porozumienia z NSZZ „Solidarność” jako godnego realizacji, co doprowadziło do złamania słowa danego przez Ministra Gajdę, i poważnego nadszarpnięcia zaufania do deklaracji rządu. Pominę już kwestię skutków społecznych tego stanu rzeczy wśród setek rodzin pracowników RZGW. Pan Minister obiecuje i przedkłada propozycję podpisania aneksu do Porozumienia. Uznajemy, że jest to kolejne „puste” zobowiązanie w ślad za którym nie pójdą kolejne kroki zwią

Jest stanowisko Ministra Środowiska

Dlaczego dziś dokonano poważnej ingerencji w merytoryczną treść Porozumienia, obniżając wyrównanie od 1 stycznia 2017 roku do kwoty 200 zł miesięcznie. Czy będzie to tzw. dealbreaker, uniemożliwiający kontynuację dalszych negocjacji i rozpoczęcie zapowiedzianych akcji protestacyjnych? Czy jest to zapowiedź że w Wodach Polskich podwyżka będzie ale 200 zł zamiast 850 złotych? Przedstawiamy jeszcze gorące stanowisko Ministra Środowiska w sprawie przedłożonego przez Związek NSZZ „Solidarność” projektu kończącego spory zbiorowe pomiędzy stroną związkową a regionalnymi zarządami gospodarki wodnej dotyczące braku realizacji porozumienia zawartego w dniu 05.05.2016 roku pomiędzy Panem Ministrem a NSZZ „Solidarność”.  Pismem z dnia 17 stycznia 2017 roku p. Mariusz Gajda przedstawił Związkowi prawie identyczny aneks do Porozumienia, który zakłada wzrost wynagrodzenia dla pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej z dniem wejścia w życie nowej ustawy Prawo Wodne z wyrównaniem

Ultimatum dla Ministra Środowiska

W dniach 22 - 23 czerwca 2017 roku  w Warszawie  odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". Podczas obrad doszło do dwóch spotkań z podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska odpowiedzialnym za gospodarkę wodną Panem Mariuszem Gajdą.  Związek oczekiwał, że Mariusz Gajda zajmie konkretne stanowisko w sprawie rozwiązania problemu wzrostu płac w regionalnych zarządach. Związek przedstawił propozycję rozwiązania problemu i zaproponował konkretne rozwiązania zakończenia sporów zbiorowych w regionalnych zarządach spisaniem porozumienia z klauzulą spokoju społecznego. Nasza propozycja opiera się na założeniu, że podwyżka musi być powiązana z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku.  Propozycje zostały negocjowane od 4 tygodni z dyrektorem departamentu gospodarki wodnej p. Mateuszem Balcerowiczem.  Niestety Pan Minister nie miał żadnej konkretnej odpowiedzi na żadne zadane pytania. Najczęściej pad

Spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych

12 maja 2017 roku w Częstochowie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej. Podczas spotkania powołano Komitet Protestacyjny, którego celem jest koordynacja działań związkowych w sprawie realizacji porozumienia płacowego z maja 2016 roku. Na spotkaniu przedstawiciele NSZZ "Solidarność" przedstawili kolejny pomysł na skuteczną realizację porozumienia płacowego. Podjęte zostaną rozmowy NSZZ "Solidarność" z Rządem. Jeżeli nie przyniosą oczekiwanych rezultatów podjęto decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej.  W części drugiej zebrania odbyło się spotkanie z Mateuszem Balcerowiczem, Dyrektorem Departamentu Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Środowiska i jego zastępcą Andrzejem Kulonem, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentował Przemysław Daca zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej reprezent

List otwarty do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Niech i dla gospodarki wodnej i jej pracowników  nadejdzie oczekiwana „Dobra Zmiana”.

Komunikat po spotkaniu z Ministrem Środowiska

W dniach 29-30 marca w Tucznie odbyło się spotkanie Ministra Środowiska i kierownictwa resortu z przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Sprawy gospodarki wodnej omawiane były z Ministrem Janem Szyszko oraz z Mariuszem Gajdą, podsekretarzem stanu, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Sekcję Krajową Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” reprezentowali; Arkadiusz Kubiaczyk, Maria Porada i Marcin Jacewicz.  Podczas dyskusji przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej   wyrazili oburzenie brakiem realizacji porozumienia płacowego z dnia 5 maja 2016 roku. Ponownie przedstawiono żądanie bezwarunkowej realizacji Porozumienia płacowego z dnia 5 maja 2016 roku. Podkreślono, że Porozumienie jest zobowiązaniem Rządu a jego niewypełnianie podważa wiarygodność Rządu. Przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oświadczyli, że wchodzą w spory zb

Spory zbiorowe w regionalnych zarządach

Dnia 17 marca 2017 roku z inicjatywy NSZZ „Solidarność” organizacje związkowe we wszystkich  siedmiu Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w całym kraju złożyły na ręce Dyrektorów RZGW żądania poprawy warunków płacy, w ramach procedury prowadzenia sporów zbiorowych. Zgłoszenie sporów wiąże się z niedopełnieniem przez stronę rządową porozumienia zawartego dnia 5 maja 2016 roku przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska ze związkami zawodowymi. Porozumienie to miało wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. NSZZ „Solidarność” jednoznacznie oświadcza, że spór nie ma charakteru politycznego. Żądania pracownicze zmierzają do wyrównania poziomu płac drastycznie zaniżonego poprzez zamrożenie wynagrodzeń wprowadzone przez rządy PO-PSL. Jeżeli do dnia 31 marca 2017 roku żądania nie zostaną spełnione, kilkanaście organizacji związkowych zarówno zrzeszonych jak i niezrzeszonych w NSZZ „Solidarność” może przystąpić do akcji protestacyjnych przewidzianych prawem. 

Spotkanie w Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

W dniu 27 lutego 2017 odbyło się spotkanie Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” z władzami Komisji Krajowej. W spotkaniu udział wzięli: Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Bogdan Kubiak - zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej odpowiedzialny za sprawy branżowe, Tadeusz Majchrowicz - zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej odpowiedzialny za Zarządy Regionów,  Zbigniew Kuszlewicz - członek Komisji Krajowej, przewodniczący Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.  Sekcja Krajowa przedstawiła problem nierealizowania przez rząd porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku oraz napiętą sytuację w zakładach. Związek zawodowy nie ma wątpliwości, że porozumienie winno zostać zrealizowane. Przewodniczący Komisji Krajowej zadeklarował osobiste interweniowanie w tej sprawie na najwyższym szczeblu. 

Porozumienie płacowe obowiązuje

W dniach 6-7 lutego 2017 odbyło się zebranie Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”. Spotkanie miało na celu przygotowanie koordynacji krajowej działań poszczególnych organizacji związkowych w związku z brakiem realizacji porozumienia płacowego z dnia 5 maja 2016 roku.  Rada Sekcji odrzuciła propozycję Ministra Środowiska aneksu do Porozumienia jako propozycje mało wiarygodną. Sekcja Krajowa podjęła uchwałę o przygotowaniu sporów zbiorowych z dyrektorami poszczególnych RZGW przez wszystkie organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność”. Zwrócono uwagę, że brak realizacji porozumienia skutkować będzie pojawieniem się kilkunastu sporów zbiorowych w skali kraju.  Wejście w spory zbiorowe deklarują również inne organizacje związkowe niezrzeszone w NSZZ „Solidarność”. Oczekujemy szybkiego rozwiązania sporu przez przedstawicieli rządu. Przygotowano stosowne pisma informujące stronę rządową o zaistniałej sytuacji.

Wnioski o naliczenie podwyżek

Budżet Państwa na rok 2017 został uchwalony i podpisany. Dlatego  Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność" w poszczególnych Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej  23 stycznia 2017 roku wystąpiły do Dyrektorów RZGW o naliczenie zwiększonej kwoty o 850 zł wynagrodzenia zasadniczego i jej niezwłoczne wypłacenie pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,  zgodnie z art.4 p.1 porozumienia zawartego z Ministrem Środowiska z dnia 05.05.2016 roku. Oczekujemy szybkiej realizacji porozumienia.  Jednocześnie z ramienia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zostało wystosowane pismo do Ministra Środowiska  z uchwałą w tej sprawie. Oczekujemy szybkiej reakcji. 

Opłatkowe spotkanie branżowe w sali BHP

W historycznej sali bhp w Gdańsku odbyło się opłatkowe spotkanie Prezydium KK NSZZ Solidarność z przedstawicielami branż.  Spotkanie otworzył Przewodniczący struktur branżowych KK Bogdan Kubiak witając przybyłych przedstawicieli branży.   W dalszej części spotkania Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda uroczyście wręczył odznaczenia zasłużony dla NSZZ „Solidarność” wyróżnionym członkom związku. Kolejnym punktem spotkania jest informacja z prac KK, którą przedstawił Przewodniczący KK.  W dalszej części spotkania rozpoczęto dyskusje o problemach jakie dzisiaj występują w branżach. Nasi przedstawiciele z gospodarki wodnej, przedstawili nasze wodne problemy. Po zakończeniu bloku problemowego w branżach rozpoczęto uroczystość opłatkową składając sobie świąteczne życzenia wspólnie łamiąc się opłatkiem.