Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2016

Projekt prawa wodnego

Czy zostaliśmy oszukani?  Rząd przyjął projekt ustawy prawo wodne. Ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi zaproponowało zmiany w projekcie ustawy prawo wodne i Rząd te zmiany przyjął.  I to tyle co wiadomo. Niepokój i pytania. 

Walne Zebranie Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność"

W dniach 13-14.10.2016 w Częstochowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów  Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność". Omówiono sprawy Związku i gospodarki wodnej, szczególnie w nawiązaniu do projektu ustawy Prawo Wodne i porozumienia płacowego. Dużo kontrowersji wzbudza projekt ustawy. Brak uregulowań prawnych na 2,5 miesiąca przed planowanym wejściem w życie ustawy budzi sprzeciw wobec takim działaniom.  Rada Sekcji oczekuje od Ministra Środowiska na odpowiedzi na wystosowane pisma. Zaniepokojenie budzą sprzeczne informacje co do przyszłości gospodarki wodnej. Związek powołując się na ustawę o związkach zawodowych domaga się podjęcia natychmiastowych rozmów i przekazania odpowiednich dokumentów. Rada wyraziła swoje zaniepokojenie wobec pomijania związków zawodowych w dialogu dotyczącym reformy gospodarki wodnej i oczekuje na spotkanie z autorami reformy.