Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2016

Zaniedbania poprzedniego rządu PO-PSL "Gospodarka wodna"

Bilans otwarcia przeprowadzony w Ministerstwie Środowiska (Stan na 19.11.2015) 1. Przez 8 lat rządów PO – PSL nie przeprowadzono reformy gospodarki wodnej i nie uchwalono nowej ustawy Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi. Doprowadziło to do naruszenia prawa unijnego i nie spełnienia warunków ex -ante, co grozi cofnięciem dotacji unijnych w gospodarce wodnej w obu perspektywach i narażeniu Polski na  kary unijne.  Ponadto doprowadziło do zapaści finansowej gospodarki wodnej. 2. Wydano ponad 100 mln zł na dokumenty planistyczne w zakresie gospodarki wodnej, m.in.  mapy zagrożenia powodziowego i plany gospodarowania wodami. Dokumenty te zawierają liczne błędy, które blokują rozwój kraju i samorządów. 3. Wydano 300 mln zł na Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK), który nie działa. Aby zadziałał konieczne jest wydatkowanie 36 mln zł w 2016 r., na które nie ma zapewnionych środków finansowych. 4. Nie przedłużono ustawy o programie budowy zbiornika Świnna Poręb

Podsumowanie działalności NSZZ Solidarność Pracowników Gospodarki Wodnej w roku 2015

Rok 2015 był  trudny. Przede wszystkim zmierzyliśmy się z wyzwaniem w postaci zagrożenia istnienia gospodarki wodnej w znanym kształcie. Projekt ustawy Prawo wodne zakładał bowiem likwidację Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i powołanie w to miejsce zupełnie nowych struktur organizacyjnych. Wiązało się to z realnym zagrożeniem utratą pracy dla pracowników gospodarki wodnej. Między innymi dzięki naszym intensywnym staraniom udało się ustawę powstrzymać. Jako sukces postrzegamy również odwołanie z funkcji Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej Stanisława Gawłowskiego, który w rażąco lekceważący sposób odnosił się do współpracy ze związkami zawodowymi i był motorem wprowadzenia zmiany ustawy w życie. Bez jego udziału dalsze procedowanie zmiany ustawy Prawo wodne straciło impet. Nie udało się nam niestety osiągnąć trzeciego celu, jaki związek postawił sobie w roku 2015, a mianowicie podniesienia płac dla pracowników gospodarki wodnej. Aktualnie w 5 z 7 RZGW trwają sp