Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2016

Solidarność Gospodarki Wodnej pisze do Premier Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o zobowiązanie Ministra Środowiska do wywiązania się z ustaleń zawartych w porozumieniu z dnia 5 maja 2016 roku zawartego przez przedstawicieli Rządu ze związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność” (porozumienie w załączeniu). Jako związek zawodowy apelujemy o respektowanie praw pracowniczych. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi potwierdzającej zamiar realizacji porozumienia. Zadaliśmy takie pytania wprost Ministrowi Środowiska pismem nr SGW/27/2016 z dnia 23 wrzenia 2016 (pismo w załączeniu). Podstawowym prawem pracownika jest prawo do adekwatnego wynagrodzenia. Zwracamy uwagę, że podpisując porozumienie z dnia 5 maja 2016 roku, zgodziliśmy się na zawieszenie trwających wówczas sporów zbiorowych do 1 stycznia 2017 roku. Zawieszając protesty, zawierzyliśmy nowemu rządowi i daliśmy szansę na spokojne przygotowanie i wdrożenie reformy. Porozumienie obowiązuje i zobowiązuje rząd. Podjęte zobowiązania należy wypełniać. Zwracamy

Projekt prawa wodnego

Czy zostaliśmy oszukani?  Rząd przyjął projekt ustawy prawo wodne. Ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi zaproponowało zmiany w projekcie ustawy prawo wodne i Rząd te zmiany przyjął.  I to tyle co wiadomo. Niepokój i pytania. 

Walne Zebranie Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność"

W dniach 13-14.10.2016 w Częstochowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów  Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność". Omówiono sprawy Związku i gospodarki wodnej, szczególnie w nawiązaniu do projektu ustawy Prawo Wodne i porozumienia płacowego. Dużo kontrowersji wzbudza projekt ustawy. Brak uregulowań prawnych na 2,5 miesiąca przed planowanym wejściem w życie ustawy budzi sprzeciw wobec takim działaniom.  Rada Sekcji oczekuje od Ministra Środowiska na odpowiedzi na wystosowane pisma. Zaniepokojenie budzą sprzeczne informacje co do przyszłości gospodarki wodnej. Związek powołując się na ustawę o związkach zawodowych domaga się podjęcia natychmiastowych rozmów i przekazania odpowiednich dokumentów. Rada wyraziła swoje zaniepokojenie wobec pomijania związków zawodowych w dialogu dotyczącym reformy gospodarki wodnej i oczekuje na spotkanie z autorami reformy. 

Walne Zebranie Przewodniczących - Spała 2016

W dniach 8 do 10 września 2016 roku w Spale, odbyło się Walne Zebranie Przewodniczących struktur NSZZ Solidarność zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Wielowątkowy program WZP był głównie ukierunkowany na rozwój osobisty, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie sporów, prowadzenie mediacji jak również szkolenie z zakresu Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego LP. Bardzo bogaty program WZP zakończyło spotkanie z Ministrem Środowiska Janem Szyszko, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Krajowej ds Branż Bogdanem Kubiakiem oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Konradem Tomaszewskim. Tematyka spotkania zdominowana była problemami występującymi w geologii i gospodarce wodnej. Były to między innymi: reforma w Gospodarce Wodnej oraz plany likwidacji Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego. fotorelacja Spała 2016

36 lat od podpisania Porozumień Sierpniowych

Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a komitetem strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian 1989 roku: obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego. Dziś mija 36 lat od tego wydarzenia. W lipcu strajkowało ok. 80 tys. osób w 177 zakładach pracy Pierwsze strajki latem 1980 roku były reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin, wprowadzone przez ówczesną ekipę rządzącą Edwarda Gierka. "Nieuzasadnione przerwy w pracy" – jak nazywała strajki partyjna propaganda i pisały ówczesne gazety - zaczęły się w początkach lipca, m.in. w WSK PZL-Mielec, Zakładach Metalurgicznych POMET w Poznaniu i Przedsiębiorstwie Transbud w Tarnobrzegu. 16 lipca wybuchły strajki w Lublinie; oprócz żądań ekonomicznych po raz pierwszy pojawił się postulat nowych wyborów do oficjalnych związków zawodowych. Strajki te kończyły się obietnicami podwyżek płac. W lipcu strajkowało ok. 80 tys. osób w 177 zakładach pracy. W obronie Walentynowic

Odsłonili tablicę

W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą Tadeusza Kosteckiego – pracownika RZGW, żołnierza Armii Krajowej, członka „Solidarności”, który zmarł 15 grudnia 1981 na zawał serca po pobiciu przez funkcjonariuszy ZOMO w czasie brutalnej pacyfikacji Politechniki Wrocławskiej. Na uroczystości obecny był m.in. wiceminister środowiska Mirosław Gajda, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, przedstawiciele dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso i Maria Zapart, pracownicy RZGW  oraz najbliższa rodzina. Solidarność to monolit składający się z wielkich serc dla których słowa "Bóg Honor Ojczyzna" są olbrzymim zobowiązaniem. Miedzy innymi dzięki takim sercom jakie miał ś.p. Tadeusz żyjemy w wolnej Polsce. Ale droga do wolności w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej była długa. Świadczy o tym fakt, że ta krótka droga, pomiędzy Politechniką Wrocławską gdzie zginął ś.p. Tadeusz a RZGW - swoim macierzystym zakładem

Pierwsza ofiara Stanu wojennego

Tadeusz Kostecki  (10.11.1919 r. –15.12.1981 r.) Urodził się w Luszowicach (woj. tarnowskie). Był wybitnym specjalistą budownictwa wodnego. Budował (między innymi): stopień wodny na Odrze w Brzegu Dolnym, zbiorniki wodne (zapory) Rożnów na Dunajcu, Turawa na Małej Panwi, Dzierżno na Kłodnicy, Głębinów na Nysie Kłodzkiej, Kanał Kędzierzyński a także – obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce! Był Członkiem Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Naczelnej Organizacji Technicznej i Towarzystwa Miłośników Wrocławia.  W czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej. Mimo wielu namów do końca życia nie ujawnił swojej roli jako jej żołnierz. Był w swej decyzji nieugięty z obawy o życie rodziny. Przynależność do AK była dla niego sprawą honoru. Był „człowiekiem zasad”. Starał się żyć bez poczucia zniewolenia, bez lęku. Zawsze kierował się takimi wartościami, jak: godność, prawda, wolność, solidarność. Naturalną decyzją było więc wstąp

Nowe Prawo Wodne, nowe opłaty za wodę

Producenci napojów i wód butelkowanych zapłacą mniej za wodę podziemną - zapowiedział wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Wszystkie zmiany mają przyczynić się do oszczędzania polskich zasobów wodnych. Projektowane przepisy wdrażać będą do polskiego prawa przepisy unijne - art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, który mówi o zwrocie kosztów usług wodnych. Bez implementacji tego artykułu, nie będzie się można starać o fundusze unijne np. na infrastrukturę przeciwpowodziową. Opłatami za pobór wody zostaną objęci zarówno rolnicy, energetyka, hodowcy ryb, czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do swojej produkcji. Wiceminister poinformował, że projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, a rząd najprawdopodobniej zajmie się nim pod koniec lipca. Dodał, że prace w parlamencie mogłyby ruszyć po wakacjach. Nowe przepisy wprowadzą zasadę "rzeka, wały w jednych rękach". - Integrujemy służbę gospodarki wodnej. Obecnie kompetencje rozproszone są n

Jest projekt strategii rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce

Zainwestowanie do 2030 r. ponad 30,7 mld zł w Odrzańską Drogę Wodną i budowę kanału Śląskiego zakłada strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Odra ma być żeglowna na całej długości w ciągu czterech lat. Niebawem konsultacje społeczne. Jak powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, inwestycje związane z Odrzańską Drogą Wodną (E-30) są priorytetem. - Odrzańska Droga Wodna jest w centrum zainteresowania, bo przewidujemy, że w ciągu czterech lat da się zrealizować. Oczywiście Wisła jest również niezwykle istotną rzeką i działania będą na niej prowadzone równolegle, ale skala zaniedbań na tej rzece jest duża. W naszych planach jest też droga E-70 łącząca Odrę z Wisłą - powiedział minister. Strategia rozwoju dróg śródlądowych do konsultacji. Gróbarczyk podkreślił, że opracowana strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce w najbliższych dniach będzie przekazana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych i już

Jest porozumienie płacowe

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” ma przyjemność powiadomić, że  zostało podpisane porozumienie pracownicze z Ministerstwem Środowiska. Po żmudnych i długich negocjacjach udało nam się osiągnąć prawie wszystko o co występowaliśmy. Przede wszystkim: od 1 stycznia mamy gwarantowaną podwyżkę i  to niezależnie od wejścia w życie ustawy Prawo wodne. Mamy gwarancję ciągłości zatrudnienia z zachowaniem warunków płacy oraz gwarancję wyjścia ze służby cywilnej. Jest też miękki zapis o możliwości uzyskania części podwyżki jeszcze w tym roku. Nie ustajemy w staraniach, aby zrealizować i ten punkt porozumienia.  Trzeba podkreślić, że porozumienie jest wynikiem pracy zespołu negocjacyjnego w składzie: -  Arkadiusz Kubiaczyk – Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Marcin Jacewicz – Sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Maria Porada – Członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników

Pamiętamy

Trwają negocjacje płacowe z Ministrem Środowiska

Trwają negocjacje płacowe pracowników gospodarki wodnej z Ministerstwem Środowiska. Przyznana przez poprzedni rząd „podwyżka”, to powiększenie funduszu płac o zaledwie 5,5%. Od stycznia tego roku podniesione zostały pensje pracowników RZGW, przy czym stosowany  był klucz socjalny – najmniej zarabiający otrzymali najwięcej. Wypłata miała miejsce w dniu wczorajszym, tj. 24 marca 2016 roku z wyrównaniem za poprzednie miesiące. Nie rozwiązuje to problemu. Komisje zakładowe związków zawodowych nadal pozostają w sporach zbiorowych z dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Aktualnie w sporze zbiorowym są regionalne zarządy w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Nowy rząd, reprezentowany przez Mariusza Gajdę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska podjął rozmowy z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Dla obu stron oczywistym jest, że aktualne podniesienie płac jest tylko symboliczne i nie może być rozwiązaniem docelowym. Kwota, o którą podniesion

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Czy Stanisława Gawłowskiego współpracował z SB?

10 marca 2016 Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie ukrywania od bliżej nieokreślonego czasu do 2016 r. w miejscowości Dęborogi, gmina Manowo, oraz w Koszalinie przez Jana M. oraz Urszulę R. dokumentów archiwalnych w postaci kserokopii pisemnego zobowiązania do współpracy z byłymi służbami specjalnymi PRL podpisanego przez Stanisława G., które to dokumenty podlegały przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej (…). Przedmiotowe śledztwo zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia nadesłanego przez Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie Czytaj więcej - tutaj

Żołnierze wyklęci

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych . Data 1 marca, jako dzień upamiętnienia, nie jest przypadkowa – tego dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu komuniści zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne –antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. W ostatnich dniach wojny na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych[2]. Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Ma

Zaniedbania poprzedniego rządu PO-PSL "Gospodarka wodna"

Bilans otwarcia przeprowadzony w Ministerstwie Środowiska (Stan na 19.11.2015) 1. Przez 8 lat rządów PO – PSL nie przeprowadzono reformy gospodarki wodnej i nie uchwalono nowej ustawy Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi. Doprowadziło to do naruszenia prawa unijnego i nie spełnienia warunków ex -ante, co grozi cofnięciem dotacji unijnych w gospodarce wodnej w obu perspektywach i narażeniu Polski na  kary unijne.  Ponadto doprowadziło do zapaści finansowej gospodarki wodnej. 2. Wydano ponad 100 mln zł na dokumenty planistyczne w zakresie gospodarki wodnej, m.in.  mapy zagrożenia powodziowego i plany gospodarowania wodami. Dokumenty te zawierają liczne błędy, które blokują rozwój kraju i samorządów. 3. Wydano 300 mln zł na Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK), który nie działa. Aby zadziałał konieczne jest wydatkowanie 36 mln zł w 2016 r., na które nie ma zapewnionych środków finansowych. 4. Nie przedłużono ustawy o programie budowy zbiornika Świnna Poręb

Podsumowanie działalności NSZZ Solidarność Pracowników Gospodarki Wodnej w roku 2015

Rok 2015 był  trudny. Przede wszystkim zmierzyliśmy się z wyzwaniem w postaci zagrożenia istnienia gospodarki wodnej w znanym kształcie. Projekt ustawy Prawo wodne zakładał bowiem likwidację Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i powołanie w to miejsce zupełnie nowych struktur organizacyjnych. Wiązało się to z realnym zagrożeniem utratą pracy dla pracowników gospodarki wodnej. Między innymi dzięki naszym intensywnym staraniom udało się ustawę powstrzymać. Jako sukces postrzegamy również odwołanie z funkcji Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej Stanisława Gawłowskiego, który w rażąco lekceważący sposób odnosił się do współpracy ze związkami zawodowymi i był motorem wprowadzenia zmiany ustawy w życie. Bez jego udziału dalsze procedowanie zmiany ustawy Prawo wodne straciło impet. Nie udało się nam niestety osiągnąć trzeciego celu, jaki związek postawił sobie w roku 2015, a mianowicie podniesienia płac dla pracowników gospodarki wodnej. Aktualnie w 5 z 7 RZGW trwają sp