Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2015

Zmiany na stanowisku prezesa KZGW

Prezes Rady Ministrów pani Beata Szydło  powierzyła obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pani Iwonie Kozie. Minister Mariusz Gajda na spotkaniu z pracownikami KZGW, w obecności pani prezes Iwony Kozy, podkreślił, że gospodarka wodna ma służyć ludziom. Pani prezes Iwona Koza zajmowała w latach 2007-2009 r. stanowisko zastępcy prezesa i p.o. prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Liczymy wszyscy na dobrą zmianę

Z niepokojem i nadzieją czekaliśmy na zmiany i powołanie w nowym rządzie osoby odpowiedzialnej za gospodarkę wodną. 19 listopada Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała sześciu nowych wiceministrów środowiska. Mariusz Gajda został powołany na stanowisko podsekretarza stanu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną oraz fundusze ekologiczne. Gratulujemy i jednocześnie oczekujemy zdecydowanych i szybkich działań zmierzających do poprawy sytuacji pracowników. Nowy wiceminister przejmuje gospodarkę wodną w dramatycznym stanie. Zaniedbania poprzedniego rządu są jak kula u nogi. Już na początku będzie musiał zmierzyć się z trwającym protestem pracowniczym. Nasze postulaty płacowe są wciąż aktualne. Jesteśmy przekonani, że nowy rząd będzie wreszcie z nami rozmawiał. Pracownicy gospodarki wodnej od 2008 roku nie otrzymali podwyżek. Jako znamienne trzeba potraktować to, że ostatnie podwyżki otrzymaliśmy wtedy, gdy Ministrem Środowiska był Jan Szyszko a Prezesem Krajowego Zarządu Gospod

Czas na zmiany, na dobre zmiany w gospodarce wodnej

Mariusz Gajda został powołany na stanowisko podsekretarza stanu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną .  Gratulujemy i czekamy na dalsze zmiany kadrowe w gospodarce wodnej.  Mariusz Gajda  jest absolwentem Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, którą ukończył w 1980 r. Jego tematem pracy dyplomowej był model matematyczny skutków katastrofy zapory wodnej we Włocławku. Po ukończeniu studiów pracował w firmach projektowych, wykonawczych oraz Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Od 1988 r. prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i consultingu w budownictwie wodnym, stosując innowacyjne rozwiązania, m.in. pierwsze w Polsce zamknięcia gumowe na jazach i aluminiowe wrota śluzowe. Wykonał też elektrownię wodną w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach, dzięki której zostało wyeliminowane ogrzewanie węglowe w schronisku. Zaprojektował kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych. Był też doradcą Energi SA i PGE Energia Odnawialna SA w zakresie energetyki wodnej

Profesor Jan Szyszko Ministrem Środowiska

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. Jan Szyszko został powołany na stanowisko ministra środowiska. Zastąpił Macieja Grabowskiego, który sprawował ten urząd od listopada 2013 roku. Jan Szyszko obejmuje stanowisko ministra środowiska po raz trzeci. Pełnił tę funkcję w latach 1997-1999 oraz 2005-2007. W latach 1999-2000 był prezydentem Konwencji Klimatycznej ONZ. Jest także nieprzerwanie posłem od 2005 roku. Jan Szyszko z ochroną środowiska związał całą swoją karierę naukową. Jest autorem ponad 250 książek, prac i publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Od lat związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1966 roku ukończył Wydział Leśny na tej uczelni i tam też zdobywał kolejne tytuły naukowe. Od 2001 roku jest profesorem zwyczajnym nauk leśnych. Był stypendystą uniwersytetów w Belgii, Holandii i Niemczech. Posiada tytuł doktora honoris causa uniwersytetów w Luneburgu (Niemcy) i Użgorod (Ukraina). Współtworzył Samodzieln

Święto Niepodległości

Mamy dzisiaj dzień radosny! Dziewięćdziesiąt lat temu, po 123 latach niewoli, zaborów, Polska powstała na nowo. Istniała przedtem przez osiem wieków, od drugiej połowy wieku X. I upadła. Upadła pod ciosami trzech potężnych państw - Rosji, Austrii i Prus. Jeżeli ktoś zna historię Polski, tych 123 lat, to wie, że była to historia walki, konspiracji, powstań, znów konspiracji, że mieliśmy trzy wielkie powstania narodowe, że mieliśmy epopeję związaną z osobą Napoleona, że mieliśmy także mniejsze powstania w roku 1846 i 1848, że rewolucja lat 1905-07 była na raz rewolucją społeczną i powstaniem narodowym. Walka więc nie ustawała. Walczyliśmy i w I wojnie światowej, zdołaliśmy już wcześniej stworzyć nowoczesną strukturę polityczną partii. Los w tym czasie nie pozbawił nas wielkich przywódców. Powtórzę ich nazwiska, choć były przed chwilą wymieniane. Przede wszystkim marszałek Józef Piłsudski, ale także Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski i wielu innych. M