Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2019

DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WÓD POLSKICH!

Wobec ogromnych oczekiwań pracowników związanych z wrześniowymi rozmowami z dotyczącymi regulacji płacowych w Wodach Polskich NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich informuje:

    1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po dwukrotnym zlekceważeniu zaproszenia do rozmów i próbie odwołania spotkania umówionego w dniu 25 września przeprowadziło w jego trakcie, niespotykany w rozmowach na szczeblu krajowym, atak na NSZZ „Solidarność”. Działanie takie uznać należy za próbę zrównoważenia faktu, że przez pięć miesięcy nie podjęto żadnego wysiłku aby zrealizować zobowiązania z porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku czy wspomóc Pracodawcę w wysiłkach podejmowanych dla wypełnienia żądań płacowych wynikających ze sporu zbiorowego. 
    2. 10 września 2019 roku Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” pismem do Ministra Marka Gróbarczyka, wezwał do złożenia do 15 września, konkretnych propozycji dotyczących przyznania drugiej części …

Pismo Solidarności do Ministra Gróbarczyka

Solidarność wystosowała pismo do Ministra Marka Gróbarczyka, które jest efektem braku realizacji ustaleń z kwietnia 2019 roku. Wciąż słyszymy o dialogu, o dobrej woli ze strony Ministra i Pracodawcy, ale konkretnych propozycji brak. Związek Solidarność liczył, że do końca września 2019 roku zostanie wypracowany plan wzrostu wynagrodzeń w Wodach Polskich w tym roku oraz na przyszły rok budżetowy. Liczyliśmy, że na spotkaniu NSZZ "Solidarność" w dniu 4.09.2019 które odbyło się we Wrocławiu zostaną ostatecznie przedstawione pisemne i wypracowane propozycje. Tak się nie stało. W związku z tym Solidarność Gospodarki Wodnej informuję, że nie przedstawienie pisemnych rozwiązań do 15.09.2019 skutkować będzie odwieszeniem sporu zbiorowego z Prezesem Wód Polskich, oraz podjęcia dalszych akcji protestacyjnych.
Pismo do Ministra Marka Gróbarczyka