Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecany post

Rząd lekceważy stronę społeczną

Rząd i Minister Środowiska lekceważy Związki Zawodowe. Solidarność gospodarki wodnej od miesięcy domaga się realizacji porozumienia płacowego i konkretnego  dialogu w sprawie organizacji nowych struktur powołanych ustawą prawo wodne.  Minister Środowiska i Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zachowują się jakby strona Związkowa nie istniała a powstanie nowych struktur to czas bardzo odległy. Brak jakichkolwiek informacji. Związek wystąpił o włączenie przedstawicieli Związku do zespołu opracowującego reformę gospodarki wodnej - brak reakcji. 
Minister Środowiska oraz Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za gospodarkę wodną liczą dni do końca roku i uważają że sprawa tzw. Porozumienia Płacowego ucichnie a w nowych strukturach to nie Oni będą stroną. Niech się martwi przyszły Prezes Wód Polskich. Pracowników regionalnych zarządów już nie będzie. 
Pan Podsekretarz odpowiada tylko na pisma z Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W pismach tych delikatnie mówiąc mija się z prawdą…
Najnowsze posty

W projekcie budżetu państwa na rok 2018 brak planu finansowego Wód Polskich

Dnia 8 września odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego dotyczące projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Na spotkaniu obecnych było 15 przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Spotkanie prowadził Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Rady. Przedstawiciele strony społecznej odnieśli się między innymi do sprawy zamrożenia płac w sferze budżetowej oraz finansowania gospodarki wodnej. Skoncentruję się tutaj na temacie finansowania gospodarki wodnej, innym pozostawiając szersze omówienie całości spotkania.
NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu państwa na rok 2018 brak planu finansowego dla gospodarki wodnej. Dnia 23 sierpnia opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, która reorganizuje w całości sposób zarządzania gospodarką wodną w Polsce. W miejsce państwowej jednostki budżetowej, która dotychczas gospodarowała wodami i była finansowana z budżetu państwa, od 1 stycznia 2018 roku powoł…

Rocznica podpisania porozumień sierpniowych

List Piotra Dudy na obchody Dnia Solidarności i Wolności

Drodzy przyjaciele!
31. sierpnia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w całej Polsce obchodzi swoje urodziny – rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. W tym roku w sposób szczególny w Lubinie, gdzie 35. lat temu komuniści dopuścili się zbrodni. Od milicyjnych kul zginęło trzech naszych kolegów, a kilkanaście osób zostało rannych. Ponieśli ofiarę, bo w pokojowej manifestacji upomnieli się o sierpniowe postulaty. Te same, o których dzisiaj niewielu chce pamiętać, choć wielu chce je świętować!
Dla „Solidarności” postulaty sierpniowe, to nie straszak na komunistyczną władzę, czy spis pobożnych życzeń aktualnych tylko w latach 80-tych. Dla nas to testament do realizacji, pozostawiony przez tych, których dzisiaj wspominamy. Przede wszystkim ofiary naszej drogi do wolności.
Wielu próbuje wykazać dzisiaj, że była jakaś pierwsza i druga „Solidarność”. A ja pytam kiedy skończyła się pierwsza, a zaczęła druga? I odpowi…

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Dziś protest we Wrocławiu

Właśnie w lipcu mija 20 rocznica powodzi tysiąclecia. Staniemy tu dziś nad Odrą która pokazała jak potrafi być groźna. Była groźna ponieważ kolejne rządy o nią nie dbały. 
My pracownicy regionalnych zarządów gospodarki wodnej  zjeżdżamy się dziś z całej Polski nad Odrę i wołamy do rządzących kolejny raz, że o nas również należy zadbać. 
W wyniku wieloletnich zaniedbań pracownicy gospodarki wodnej zarabiają dziś na poziomie najniższej krajowej. Ostatnią podwyżkę otrzymaliśmy 10 lat temu. Wielu naszych kolegów odeszło z pracy.
Minister Środowiska nie realizuje zawartych porozumień ani nie realizuje postulatów strony społecznej. Brak reakcji Rządu na taki stan doprowadził nas - pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej do wszczęcia akcji protestacyjnej.
Szanowna Pani Premier meldujemy, że pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej sprawdzili się podczas powodzi tysiąclecia, sprawdzili się podczas innych sytuacji kryzysowych. 
Prawie 3000 pracowników rozproszonych po całym kr…

Solidarność odpowiedziała Ministrowi Środowiska

Solidarność cały czas podtrzymuje żądanie spełnienia warunków porozumienia z dnia 05 maja 2016 roku. Przedstawiamy treść pisma.

Odpowiedź Solidarności na Aneks do Porozumienia

Pikieta protestacyjna 14 lipca 2017 we Wrocławiu

Komitet Protestacyjny podjął decyzję o organizacji pikiety w dniu 14 lipca 2017 roku we Wrocławiu. Chcemy pokazać nasze niezadowolenie z braku realizacji porozumienia z dnia 05.05.2016 roku. Z każdego regionalnego zarządu organizowany jest wyjazd do Wrocławia. 

Apelujemy o liczny udział.

Problem z nierealizowaniem przez Pana Ministra Porozumienia wynika z faktu, że w ślad za porozumieniem nie podjęto żadnych kroków, by w planie finansowym regionalnych zarządów gospodarki wodnych zaplanowano kwoty na podwyżki. Czyli nie potraktowano porozumienia z NSZZ „Solidarność” jako godnego realizacji, co doprowadziło do złamania słowa danego przez Ministra Gajdę, i poważnego nadszarpnięcia zaufania do deklaracji rządu. Pominę już kwestię skutków społecznych tego stanu rzeczy wśród setek rodzin pracowników RZGW.

Pan Minister obiecuje i przedkłada propozycję podpisania aneksu do Porozumienia. Uznajemy, że jest to kolejne „puste” zobowiązanie w ślad za którym nie pójdą kolejne kroki związane z uwzględn…