Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecany post

Pismo do Ministra Marka Gróbarczyka

Panie Ministrze Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oczekuje niezwłocznego przedstawienia działań, które rozwiążą problemy w Wodach Polskich i podjęcia rzeczywistego dialogu.

Pismo do Pana Ministra Gróbarczyka > czytaj
Najnowsze posty

Protestów ciąg dalszy

4 października 2018 roku czyli 65 dni od wystąpienia z żądaniami w trybie sporu zbiorowego podniesienia wynagrodzeń w Wodach Polskich pracodawca podjął rozmowy. Podczas rokowań przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zwracali się do Prezesa Wód Polskich o podwyższenie wynagrodzeń jeszcze w tym roku. Prezes oświadczył, że nie jest to możliwe w tym roku. Spisano protokół rozbieżności. Jakież było zdziwienie uczestników spotkania gdy po spotkaniu okazało się że Prezes opublikował list do pracowników Wód Polskich tego samego dnia. Co oznaczają słowa; podwyższenie, znaczące, optymalne, godne stawki. NSZZ "Solidarność" wnioskuje o 1000 zł podwyżki, Prezes proponuje znaczące optymalne godne stawki. Pracodawca obwinia Związki Zawodowe o blokowanie regulaminu wynagrodzeń co uniemożliwia w/g niego podwyższenie płac pracownikom w tym roku. To kłamstwo. NSZZ "Solidarność" wystosował żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji szkalujących Związki Zawodowe.  Wobec bezs…

Opinia do ustawy budżetowej Wód Polskich

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” opiniuje negatywnie projekt budżetu na 2019 rok, w którym nie przewidziano kwoty 100 mln zł na realizację porozumienia NSZZ „Solidarność” zawartego z Rządem RP z dnia 05.05.2016 roku (zaległe wynagrodzenia za 2017 i 2018 rok, oraz na 2019) oraz nie przewidziano środków finansowych na podwyżki płacw PGW Wody Polskie.  Wnosi o zmianę zapisów budżetowych, o ich wzrost o kwotę 100 mln zł, które pozwolą na realizację porozumienia płacowego za lata 2017-2018 i pokrycia tych zobowiązań w 2019 roku, oraz ujęcie w budżecie środków finansowych na podwyżki dla wszystkich pracowników Wód Polskich w kwocie nie mniejszej niż 100 mln zł zgodnie z wyliczeniem Prezesa Wód Polskich (uzasadnienie w załączeniu).  Nie są to kwoty olbrzymie, których tak duże Państwo europejskie nie byłoby w stanie podźwignąć, tym bardziej, że z deklaracji Premiera RP wynika, że kondycja budżetu jest dobra i Rząd RP dzieli się nim ze społeczeństwem…

Relacja z protestu pracowników Wód Polskich w Krakowie

Ponad 350 pracowników Wód Polskich protestowało na ulicach Krakowa. "Żyjemy w nędzy kiedy rząd ma dość pieniędzy" - trafnym hasłem rozpoczęto protest w Krakowie. 
"Nie chcemy kolejnych spotkań ze stroną rządową które nic nie dają. Zarabiamy praktycznie minimum socjalne. Państwo nas oszukuje. Jesteśmy przepracowani, brakuje pracowników, głównie technicznych. Przez dwa lata struga się z „Solidarności” wariata – tymi słowami Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący sekcji krajowej pracowników Gospodarki Wodnej, rozpoczął protest.

"Przez 10 lat nie waloryzowano nam płac, natomiast poszczególni marszałkowie województw w sposób bardziej uczciwy podchodzili do pracowników i ci pracownicy otrzymywali waloryzację, co spowodowało znaczne różnice płacowe" - mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Jan Śniadek. 

Związkowcy nie zgadzają się na trwające 10 lat obniżanie siły nabywczej zarobków. Uważają, że waloryzacja płac jest aktem uczciwości, a nie łas…

Protest w Krakowie pracowników Wód Polskich

Zapraszamy do czynnego udziału w akcji protestacyjnej pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Protest odbędzie się 6 sierpnia 2018 roku w Krakowie. Planuje się rozpoczęcie o godz. 14.30  pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, na placyku przy skrzyżowaniu ulic Wenecja, Gancarska, Piłsudskiego. 
Dlaczego protestujemy > czytaj

Komunikat o proteście > czytaj


Będziemy skutecznie dochodzić swoich praw do godnej pracy i godnej płacy.

Spotkanie z Ministrem Żeglugi i Środowiska

W dniu 26 lipca 2018 roku przedstawiciele NSZZ "Solidarność" spotkali się z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministrem Środowiska. W spotkaniu uczestniczył Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podczas spotkania strona Związkowa kolejny raz przedstawiła swoje postulaty i kolejny raz podczas spotkania nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń. Minister otrzymał pisemnie najpilniejsze postulaty, których realizacji oczekuje strona społeczna.

Mamy nowe władze Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ "Solidarność"

W dniu 21 czerwca 2018 roku, podczas Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Sekretaiatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność wybrano władze na nową kadencję:

Przewodniczącym został ponownie Zbigniew Kuszlewicz, który zarządza Sekretariatem od 2010 roku.

Zastępcami wybrano: Jacka Cichockiego - szefa Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa,

Ryszarda Habryna - reprezentującego geologię i wiertnictwo,

Macieja Mażula - zarządzającego Krajową Sekcją Pracowników Parków Narodowych,

Arkadiusza Kubiaczyka - będącego Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej,

Krzysztofa Wiśniewskiego - reprezentującego branżę leśną.

Na Sekretarzy wybrano: Jerzego Błaszczyka oraz Marcina Brodę

Skarbnikiem został Tomasz Matera

Członkiem Prezydium został wybrany Piotr Słoka

Pozostal członkowie Rady Sekretariatu to:

Mariusz Zieliński, Jan Śniadek, Mieczysław Gomółka, Janusz Ziółkowski i Zbigniew Paczkowski.

Ponad to dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: