Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecany post

Relacja z protestu pracowników Wód Polskich w Krakowie

Ponad 350 pracowników Wód Polskich protestowało na ulicach Krakowa. "Żyjemy w nędzy kiedy rząd ma dość pieniędzy" - trafnym hasłem rozpoczęto protest w Krakowie. 
"Nie chcemy kolejnych spotkań ze stroną rządową które nic nie dają. Zarabiamy praktycznie minimum socjalne. Państwo nas oszukuje. Jesteśmy przepracowani, brakuje pracowników, głównie technicznych. Przez dwa lata struga się z „Solidarności” wariata – tymi słowami Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący sekcji krajowej pracowników Gospodarki Wodnej, rozpoczął protest.

"Przez 10 lat nie waloryzowano nam płac, natomiast poszczególni marszałkowie województw w sposób bardziej uczciwy podchodzili do pracowników i ci pracownicy otrzymywali waloryzację, co spowodowało znaczne różnice płacowe" - mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Jan Śniadek. 

Związkowcy nie zgadzają się na trwające 10 lat obniżanie siły nabywczej zarobków. Uważają, że waloryzacja płac jest aktem uczciwości, a nie łas…
Najnowsze posty

Protest w Krakowie pracowników Wód Polskich

Zapraszamy do czynnego udziału w akcji protestacyjnej pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Protest odbędzie się 6 sierpnia 2018 roku w Krakowie. Planuje się rozpoczęcie o godz. 14.30  pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, na placyku przy skrzyżowaniu ulic Wenecja, Gancarska, Piłsudskiego. 
Dlaczego protestujemy > czytaj

Komunikat o proteście > czytaj


Będziemy skutecznie dochodzić swoich praw do godnej pracy i godnej płacy.

Spotkanie z Ministrem Żeglugi i Środowiska

W dniu 26 lipca 2018 roku przedstawiciele NSZZ "Solidarność" spotkali się z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministrem Środowiska. W spotkaniu uczestniczył Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podczas spotkania strona Związkowa kolejny raz przedstawiła swoje postulaty i kolejny raz podczas spotkania nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń. Minister otrzymał pisemnie najpilniejsze postulaty, których realizacji oczekuje strona społeczna.

Mamy nowe władze Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ "Solidarność"

W dniu 21 czerwca 2018 roku, podczas Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Sekretaiatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność wybrano władze na nową kadencję:

Przewodniczącym został ponownie Zbigniew Kuszlewicz, który zarządza Sekretariatem od 2010 roku.

Zastępcami wybrano: Jacka Cichockiego - szefa Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa,

Ryszarda Habryna - reprezentującego geologię i wiertnictwo,

Macieja Mażula - zarządzającego Krajową Sekcją Pracowników Parków Narodowych,

Arkadiusza Kubiaczyka - będącego Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej,

Krzysztofa Wiśniewskiego - reprezentującego branżę leśną.

Na Sekretarzy wybrano: Jerzego Błaszczyka oraz Marcina Brodę

Skarbnikiem został Tomasz Matera

Członkiem Prezydium został wybrany Piotr Słoka

Pozostal członkowie Rady Sekretariatu to:

Mariusz Zieliński, Jan Śniadek, Mieczysław Gomółka, Janusz Ziółkowski i Zbigniew Paczkowski.

Ponad to dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:

Walne Zebranie Delegatów - Wybory na kadencję 2018-2022

W dniach 21 – 22 maja 2018 roku, w Częstochowie odbyło się  Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Pierwszym punktem zebrania była część sprawozdawcza z mijającej trudnej kadencji 2014 – 2018. Kolejnym etapem były wybory na nadchodzącą kadencję 2018 – 2022. Delegaci z całej Polski reprezentujący wszystkie Podzakładowe Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” skupione w Sekcji Krajowej dokonało wyborów do władz Związku.

Przewodniczącym KSPGW NSZZ „Solidarność” został wybrany zdecydowaną większością  głosów kol. Arkadiusz Kubiaczyk z RZGW Wrocław. 

Ponadto Szanowni Delegaci wybrali  członków Rady Krajowej  jn.:

Bednarczyk Jarosław - PoznańJacewicz Marcin - GdańskKot Maria - RzeszówKuliński Andrzej - WrocławKużdub Adam - BiałystokPęcherzewski Roman - GliwicePorada Maria - WarszawaSławski Ryszard - GliwiceSidor Beata - WarszawaŚniadek Jan - KrakówWybrano też delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu …

Pytania do Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Prezesem Wód Polskich

W dniach 21-22 maja 2018 roku odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność". Podczas Zebrania dokonane zostaną wybory nowych władz Sekcji na kadencję 2018-2022. 

Na WZD zostali zaproszenie; Minister Gospodarki Morskie i Żeglugi Śródlądowe, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej oraz Prezes PGW Wody Polskie. W związku z tym, że Dyrektor Departamentu i Prezes potwierdzili swoją obecność na Walnym Zebraniu Delegatów zwracamy się do pracowników Wód Polskich o przesłanie na adres sgw@solidarność.org.pl zwięzłych propozycji pytań do zaproszonych gości. 
Pytania proszę przesyłać do dnia 21 maja do godziny 15.00.

List otwarty do Premiera Morawieckiego

Mówił Pan Premier, „że to czego brakowało rodzinom to godna płaca, praca i mieszkanie”. Podkreślał Pan Premier, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje obietnic. Jest jednak w Polsce grupa zawodowa do której należę ja i moja rodzina, która nie odczuwa „dobrej zmiany”. Informuję Pana Premiera, że w maju 2016 roku w imieniu NSZZ „Solidarność” podpisałem porozumienie z Rządem RP które miało rewaloryzować wynagrodzenie pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej od 1 stycznia 2017 roku. Porozumienie to nie zostało do dnia dzisiejszego zrealizowane. Ja i 2800 pracowników czujemy się oszukani.