Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecany post

Walne Zebranie Delegatów - Wybory na kadencję 2018-2022

W dniach 21 – 22 maja 2018 roku, w Częstochowie odbyło się  Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Pierwszym punktem zebrania była część sprawozdawcza z mijającej trudnej kadencji 2014 – 2018. Kolejnym etapem były wybory na nadchodzącą kadencję 2018 – 2022. Delegaci z całej Polski reprezentujący wszystkie Podzakładowe Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” skupione w Sekcji Krajowej dokonało wyborów do władz Związku.

Przewodniczącym KSPGW NSZZ „Solidarność” został wybrany zdecydowaną większością  głosów kol. Arkadiusz Kubiaczyk z RZGW Wrocław. 

Ponadto Szanowni Delegaci wybrali  członków Rady Krajowej  jn.:

Bednarczyk Jarosław - PoznańJacewicz Marcin - GdańskKot Maria - RzeszówKuliński Andrzej - WrocławKużdub Adam - BiałystokPęcherzewski Roman - GliwicePorada Maria - WarszawaSławski Ryszard - GliwiceSidor Beata - WarszawaŚniadek Jan - KrakówWybrano też delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu …
Najnowsze posty

Pytania do Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Prezesem Wód Polskich

W dniach 21-22 maja 2018 roku odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność". Podczas Zebrania dokonane zostaną wybory nowych władz Sekcji na kadencję 2018-2022. 

Na WZD zostali zaproszenie; Minister Gospodarki Morskie i Żeglugi Śródlądowe, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej oraz Prezes PGW Wody Polskie. W związku z tym, że Dyrektor Departamentu i Prezes potwierdzili swoją obecność na Walnym Zebraniu Delegatów zwracamy się do pracowników Wód Polskich o przesłanie na adres sgw@solidarność.org.pl zwięzłych propozycji pytań do zaproszonych gości. 
Pytania proszę przesyłać do dnia 21 maja do godziny 15.00.

List otwarty do Premiera Morawieckiego

Mówił Pan Premier, „że to czego brakowało rodzinom to godna płaca, praca i mieszkanie”. Podkreślał Pan Premier, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje obietnic. Jest jednak w Polsce grupa zawodowa do której należę ja i moja rodzina, która nie odczuwa „dobrej zmiany”. Informuję Pana Premiera, że w maju 2016 roku w imieniu NSZZ „Solidarność” podpisałem porozumienie z Rządem RP które miało rewaloryzować wynagrodzenie pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej od 1 stycznia 2017 roku. Porozumienie to nie zostało do dnia dzisiejszego zrealizowane. Ja i 2800 pracowników czujemy się oszukani.

Związki Zawodowe nie uzgadniają Regulaminu Wynagrodzeń

Przedstawiamy wspólne stanowisko Związków Zawodowych odnośnie nie uzgodnienia regulaminu wynagrodzeń w Wodach Polskich. 


Negocjacje regulaminu wynagrodzeń - trudne rozmowy

W dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw dialogu i współpracy z organizacjami związkowymi w Wodach Polskich. Dotychczas odbyły się cztery spotkania. Podczas trzech spotkań strona Związkowa przedstawiała punkt po punkcie uwagi do poszczególnych artykułów regulaminu wynagrodzeń. Strona pracodawcy nie prowadziła negocjacji tylko wysłuchania i w większości nasze propozycje były odrzucane na zasadzie nie bo nie lub z lakonicznym stwierdzenie, że Wód Polskich nie stać na takie rozwiązania. To dziwne dlatego, że większość tych rozwiązań funkcjonuje obecnie w PGW Wody Polskie. Pracownicy stając się pracownikami Wód Polskich są przecież wynagradzani na zasadach jakie obowiązywały ich w 2017 roku. Oczywiście za wyjątkiem pracowników którzy podpisali Porozumienia zmieniające warunki pracy. Związek NSZZ "Solidarność" interweniował w tej sprawie u Prezesa, oraz przeprowadził szeroką kampanie informacyjną w tym temacie.  
Każde posiedzenie zespołu zakończ…

Kolejne pismo do Premiera RP

NSZZ "Solidarność" zamiast otrzymać odpowiedź od Premiera Mateusza Morawieckiego, otrzymała odpowiedź od Ministra Gróbarczyka. Solidarność gospodarki wodnej jest rozczarowana pismem Pana Ministra. Nie takiej odpowiedzi się spodziewała i nie takie były deklaracje Ministra podczas spotkania które odbyło się dniu 1 lutego 2018 roku z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" Zbigniewem Kuszlewiczem i Arkadiuszem Kubiaczykiem. 
Odpowiedź jest kalką odpowiedzi, które kierował do Związku Mariusz Gajda. W ocenie Związku osoba ta odpowiedzialna jest za złe przygotowanie i utworzenie PGW Wody Polskie. 
Związek NSZZ "Solidarność" podjął kolejne zmasowane działania celem doprowadzenia do realizacji porozumienia płacowego dla byłych pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, oraz podwyżek w PGW Wody Polskie. Przedstawiamy kolejny list do Premiera. 

Panie Premierze, nie chcemy utrzymywać swoich rodzin z obietnic rządzących!
Odpowiedź Ministra Gospodarki Morskiej i Że…

Powstała Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" w Wodach Polskich

W dniu 26 marca 2018 roku w Częstochowie odbyło się Walne Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Wodach Polskich. Dokonano przekształcenia Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej w ogólnopolską Komisje Zakładową z jednoczesnym utworzeniem Komisji Podzakładowych w regionach zarządach gospodarki wodnej, oraz wyboru władz. Na  kadencję 2018-2022 przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" został wybrany kolega Jan Śniadek z RZGW Kraków.