Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecany post

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Najnowsze posty

Podwyżki w Wodach Polskich

Z przyjemnością informujemy, że po trudnych i wielomiesięcznych negocjacjach Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w trybie sporu zbiorowego złożonego z dniem 01.08.2018 roku zakończyło się sukcesem NSZZ "Solidarność" i   w końcu zostało osiągnięte porozumienie, które zapewnia pracownikom Wód Polskich podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku.
Przedstawiamy komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w sprawie podpisania z Pracodawcą porozumienia.
Wyciąg z protokołu uzgodnień > czytaj
Komunikat NSZZ "Solidarność" > czytaj

Mediacje i waloryzacje

27.02.2019 roku w RZGW Wrocław odbyło się drugie spotkanie mediacyjne w trybie sporu zbiorowego zgłoszonego przez Komisję Zakładową Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" w PGW Wody Polskie.
W trakcie rozmów przedstawiciele pracodawcy przedstawili propozycję rozdziału podwyżek na poszczególne grupy pracowników Wód Polskich według zasady średnio po 500 zł na pracownika. Propozycja ta według nas nie faworyzowała pracowników najmniej zarabiający. W związku z tym poprosiliśmy pracodawcę o przygotowanie zestawu danych niezbędnych  do opracowania przez Komisję Zakładową innego systemu podziału podwyżek.
Na tym etapie pracodawca zobowiązał się do wypłaty podwyżek wraz z wyrównaniem od 01.01.2019 razem z wypłatą za marzec. Następne spotkanie mediacyjne ustalono na 12.03.2019 r.

Kiedy zaczniemy rozmawiać jak inne branże?

Solidarność sformułowała 12 postulatów oraz wystąpiła o pilne wyznaczenie terminu spotkania z Panem Ministrem, w którym weźmie udział  przedstawiciel Premiera RP. Oczekuje tego Premier Rządu RP w piśmie skierowanym do Sekcji Krajowej z dnia 03.01.2019 roku. Krajowa Sekcja uznaje, że deklaracje Pana Ministra złożone na spotkaniu  w dniu 10.01.2019 roku są początkiem negocjacji płacowych, których efektem końcowym będzie podpisanie rzeczowych uzgodnień. Uznajemy, że jest to początek trudnych rozmów, które zmierzają do spełnienia słusznych oczekiwań pracowniczych.  Oto postulaty;     1. Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi waloryzacja wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia  zasadniczego każdego pracownika o 500 zł.     2. Nie później niż do końca roku 2019, przeprowadzony zostanie drugi etap rewaloryzacji wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o minimum 350 zł  z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.     3. Zaległe świadczenia pieniężne dla…

Traktory zamiast chleba

"Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, idziemy bowiem słuszną drogą“. Ten cytat oddaje ducha stanowisku zawartego w piśmie przesłanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Pismo Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Solidarność prosi o spotkanie z Premierem

Panie Premierze Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oczekuje ustalenia terminu spotkania z Panem Premierem lub z upoważnionym przez Pana Premiera przedstawicielem. Słusznym byłoby porozmawiać o naszych problemach i naszej gospodarce wodnej jeszcze w tym roku, w siedzibie Rady Ministrów i podjęcia stosownych czynności umożliwiających realizację zaciągniętego przez Państwo zobowiązania dla pracowników, którym jest zawarte porozumienie płacowe,  rozwiązania sporu zbiorowego trwającego w Wodach Polskich oraz spraw pracowniczych, co wiąże się z podjęciem może trudnych na dzień dzisiejszy decyzji zwiększających wysokość środków finansowych na wynagrodzenia dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ale dającego szansę na realizację zadań jakie ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo wodne nałożyła na Wody Polskie. Panie Premierze proponuję spotkać się np. 28 grudnia 2018 roku. Tak aby od stycznia 2019 r. wejść w Nowy Rok z nadzieją na realizację planó…

Minister milczy

Solidarność nie uczestniczyła w spotkaniu zakładowych organizacji związkowych działających w Wodach Polskich z Panem Ministrem, który w spotkaniu również nie uczestniczył. Spotkanie jest reakcją Ministra na pismo NSZZ "Solidarność" z dnia 8 października 2018 roku na które Pan Minister nie odpowiedział pisemnie. Związek nie akceptuje takiego dialogu. Oczekujemy pisemnych konkretnych deklaracji i dat ich realizacji a nie kolejnego spotkania i pustych frazesów. Prowadzimy mediacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Wodach Polskich i rokowania Zakładowego Układu Zbiorowy Pracy. W załączeniu pisma i komunikaty odnoszące się do obecnej sytuacji w Wodach Polskich. 
Pismo do Ministra - czytaj
Pismo do Ministra ZOZ - czytaj Komunikat 2 - czytaj Komunikat 3 - czytaj