Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2018

Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich

17 stycznia 2018 roku Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ Jerzy Materna oraz Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy prezesa Wód Polskich Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Andrzej Kulon.

– Cieszę się, że osoba z tak dużym doświadczeniem przejmuje to stanowisko – powiedział wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna po przekazaniu aktu powołania nowemu prezesowi Wód Polskich.

– Dziękuję ministrowi Markowi Gróbarczykowi za zaufanie. Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne wyzwania przede mną stoją – zapewnił Przemysław Daca. – Na początku należy podjąć działani…

Duża zmiana - czy nareszcie dobra zmiana?

Od 9 stycznia 2018 roku gospodarką wodną kieruje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Idą zmiany. Pracownicy oczekują ich jak powietrza. My wciąż liczymy na dobrą zmianę i 850.

Henryk Kowalczyk ministrem środowiska

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2015 minister-członek Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, a także przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, w 2016 p.o. ministra skarbu państwa. 
W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979–1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990–1998 i 1999–2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999–2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany został z listy Akcji Wyborczej Solidarność).
W latach 1980–1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica. Należy do Akcji Katolickiej diecezji płockiej (wiceprezes zarządu diecezjalnego w latach 19…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…

Zakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" w Wodach Polskich

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie” rozpoczyna działalność Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która jest podstawową jednostką organizacyjną NSZZ „Solidarność” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i reprezentuje Związek NSZZ „Solidarność” przed Pracodawcą.
Władzą wykonawczą Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej jest Zakładowa Komisja Koordynacyjna składająca się z Przewodniczących 9 Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność" działających w regionalnych zarządach gospodarki wodnej  i wojewódzkich zarządach urządzeń wodnych i melioracji. 
Przewodniczącym Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie został wybrany Marcin Jacewicz. Gratulujemy i życzymy sił i wytrwałości w działaniu. 
strona Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Sol…