Przejdź do głównej zawartości

Komunikat NSZZ "Solidarność" na oszczerstwa w sprawie ZFŚS w Wodach Polskich

 
Komisja Zakładowa

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

ul. Piłsudskiego 22

31-109 Kraków


KOMUNIKAT


DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ORAZ
WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WÓD POLSKICH!
Kraków 19 listopada 2021

Wobec rozpowszechniania niezgodnych z prawdą informacji dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
KZ NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich informuje:

- w kwietniu br. KZ NSZZ „Solidarność” wynegocjowała podstawę dopłaty do „wczasów pod gruszą” w wysokości 3.000 zł (wzrost o 750zł) lecz Pracodawca ograniczył ten poziom świadczenia tylko do roku 2021, jeżeli utrzymania tego poziomu nie wywalczymy podstawa dopłaty w 2022 r. wyniesie 2800zł;


- w pismach z dn. 17 maja, 22 lipca i 29 października br. KZ NSZZ „Solidarność” wskazywała na konieczność analizy skutków wzrostu innych niż grusza świadczeń przy założeniu niezmienności osiągniętej wysokości dopłaty do gruszy, w ostatnim piśmie żądała wprost: Wprowadzanie innych, stałych obciążeń np. pomoc świątecznej, musi być poprzedzona jasną analizą ekonomiczną, wskazującą, że decyzja taka nie stanie się pretekstem do obniżenia podstawy „gruszy”, oczekiwanych gwarancji i analiz Pracodawca do dziś nie przedstawił;


- sytuacja ta świadczy, że istnieje taki zamiar - obniżenie podstawy dopłaty do „wczasów pod gruszą” w roku 2022 o 200 zł pod pretekstem wprowadzenia stałych świadczeń świątecznych, co ma znaczenie głównie dla osób z dochodem ponad 5 tys. zł. na osobę (wysokość przyznanych ogólnodostępnych zapomóg świątecznych w zeszłym roku wynosiła brutto 300 zł, 220 zł i 190zł, zapomóg nie otrzymały osoby z dochodem ponad 5 tys. zł.), proponowane stałe świadczenie to 300 zł, 200zł i 150zł dla wszystkich trzech grup zarobkowych, o taką zmianę walczy Pracodawca i jego zespół wsparcia;


- wszystkie wnioski w liczbie ok. 4000 zostały zatwierdzone do wypłaty, a pieniądze na ten cel przesunięte w Planie finansowym ZFŚS, nie istnieją więc ze strony naszego związku żadne przeszkody, do wypłacenia zapomóg pracownikom potrzebującym wsparcia finansowego insynuowane przez Pracodawcę i wysługujące się jemu inne związki, uruchomienie wypłat leży w rękach Pracodawcy;


- w funkcjonowaniu ZFŚS jest wiele usterek, których mimo nacisków KZ NSZZ „Solidarność” Pracodawca nie chce usunąć ( np. rozliczenia funduszu, przerwy w działaniu, długotrwałość wypłat, formalizm, tworzenie przeszkód pozaregulaminowych itp.) kieruje natomiast uwagę pracowników na problemy pozorne;


- Pracodawca nie ma prawa traktować środków Funduszu Świadczeń Socjalnych jako źródła uzupełniającego Fundusz Płac, a hojność w niesieniu pomocy Pracownikom z pewnością okaże przyznając im na koniec tego roku obfite nagrody, a w przyszłym satysfakcjonujące podwyżki;Za Komisję Zakładową:

w odpowiedzi innym związkom: „ z głupotą się nie dyskutuje tylko ją omija”


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają. Treść projektu regulaminu wynagrodzeń Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot " uzgadniać " oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę.  W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Związ

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności: 1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tema