Przejdź do głównej zawartości

Panie Ministrze POMOCY

Szanowny Panie Ministrze, 

Informuję, że sytuacja płacowa pracowników w Wodach Polskich jest tragiczna. Nasze już dziś niskie wynagrodzenia nie wzrastają od dwóch lat. Wzrasta inflacja i ceny towarów, rośnie najniższe wynagrodzenie. Wynagrodzenia pracowników  osiągają kwotę najniższego wynagrodzenia za trudną pracę w przedsiębiorstwie zarządzającym drugim co do wielkości po lasach państwowych majątkiem skarbu państwa.  NSZZ „Solidarność” od lat wali do drzwi Rządu Zjednoczonej Prawicy z postulatami i jest od lat odsyłany z kwitkiem. Pracownicy  Wód Polskich są rozczarowani (cisną się tu słowa nieparlamentarne) decyzjami pracodawcy, który podjął  decyzję o wypłacie tzw. nagród za pierwsze półrocze. Symboliczne złotówki  wypłat odbieramy jako nieporadne uspokojenie napiętej atmosfery w Wodach Polskich. Jeśli cytując  Prezesa Przemysława Dacę „pracownik jest najważniejszy” i przekładając na kwoty nagród słowa te wybrzmiewają  szyderczo. W kilkuminutowym wystąpieniu Prezesa do pracowników w dniu 22.09.2021 nie padły żadne, ale to żadne konkrety. Nie wykarmimy naszych rodzin stwierdzeniami typu „od przyszłego roku planujemy w WP podwyżki", "mam nadzieję, i myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że to nie będą  ostatnie nagrody w tym roku". Żona jednego z pracowników zadała pytanie – kiedy jej mąż zacznie zarabiać, aby utrzymać rodzinę. Mąż z dużym doświadczeniem zawodowym i wiedzą do domu przynosi średnio 3 tysiące zł. Kilka lat temu pewna  minister uznawała, że to niemożliwe, żeby ktoś pracował za kwotę 6 tysięcy. A my musimy pracować za kwotę o połowę mniejszą i nie jesteśmy złodziejami i idiotami! 

Panie Ministrze oczekujemy przedstawienia pisemnych propozycji Rządu na wyjście z zapaści wynagrodzeń pracowników Wód Polskich, uwzględniających  postulaty płacowe Solidarności i podjęcie konkretnych rozmów w ciągu najbliższych kilku dni. Oczekujemy wyznaczenia terminu spotkania. 

Pismo do Ministra Infrastruktury - czytaj

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają. Treść projektu regulaminu wynagrodzeń Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot " uzgadniać " oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę.  W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Związ

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności: 1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tema