Przejdź do głównej zawartości

Komunikat NSZZ "Solidarność" do Pracowników Wód Polskich

 

KOMUNIKAT
DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WÓD POLSKICH!
Kraków 23 września 2021

Wobec wystąpienia Prezesa Wód Polskich  zawierającego różne obietnice  w tym przyrzeczenie nagrody i podwyżki płac dla pracowników w PGWWP  KZ NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich informuje:


    1. KZ NSZZ „Solidarność” od półtora roku czyni samotne starania   o kontynuację prac związanych z unormowaniem warunków płacy i pracy oraz o stworzenie mechanizmów podnoszenia płac w PGWWP, a także o zmianę systemu organizacji pracy.  Nie znalazło  to do tej pory zrozumienia Pracodawcy i okazania tego przez konkretne działania.
    2.  O dramatycznej sytuacji płacowej, nieprawidłowościach w zakresie wynagrodzeń, beznadziejnej organizacji procesów zakładowych, lawinowym rozwoju biurokracji Prezes Wód Polskich jest informowany przez NSZZ Solidarność od trzech lat na każdym spotkaniu. Nie reaguje jednak na uwagi, prośby czy postulaty. Wśród nich wskazywaliśmy na nierealność wyników wartościowania i skutkach wiary we wnioski z tej analizy. Po półtora roku skutki bezczynności i braku rozeznania w realiach pracy w Wodach Polskich stworzyły sytuację dramatyczną.  
    3. Nagrody obiecane pracownikom wobec braku instytucji funduszu nagród   i regulaminu nagród są w dużej części karmieniem systemu układów wytworzonych w poszczególnych  jednostkach, a zastrzykiem znieczulającym dla pozostałych pracowników. Nie są elementem żadnego systemu motywacyjnego, jakim być winny. Nie są znane źródła sfinansowania obiecanych wypłat. Działanie ma na celu chwilowe uspokojenie nastrojów i wynika z zaleceń władz wyższych (patrz konferencja Premiera w.s nowelizacji budżetu 21.IX)
    4. W ocenie NSZZ ”Solidarność” w dotychczasowym postępowaniu Kadry Zarządzającej hasło Prezesa „pracownik jest najważniejszy” jest pustym frazesem i brzmi szyderczo. Doświadczamy tego wielokrotnie próbując bronić pracowników Wód Polskich przed niesprawiedliwością Przełożonych, walcząc na każdym kroku z wykluczaniem i lekceważeniem strony społecznej oraz poniżaniem Związku Zawodowego „Solidarność”. Odmówiono nam uczestniczenia w Komisji Pojednawczej, Antymobingowej, Mieszkaniowej itp. przekazywane głosy pracowników w.s. drobnych, lecz dokuczliwych nie są wysłuchiwane i nie znajdują odbicia w działaniach. W regulaminach próbuje się wykluczyć działanie czynnika społecznego – przedstawicieli pracowników. Na skierowane do Pracodawcy pisma w ważnych sprawach nie odpowiada się lub odpowiada pomijając kwestie zasadnicze. A doświadczonych pracowników zwalnia się lekkomyślnie albo  poniża zawyżając wynagrodzenia nowo przyjmowanym pracownikom, często nie posiadającym pojęcia o pracy.
    5. Wynikiem braku reakcji na płacowe postulaty KZ NSZZ „Solidarność” jest trwający spór zbiorowy (żądaniem pierwotnym sporu jest podniesienie wszystkim pracownikom płacy o 1000 zł i zlikwidowania dysproporcji płacowych na stanowiskach poprzez przeznaczenie ok. 1000 zł na pracownika). Po interwencji najwyższych władz NSZZ „Solidarność” u Prezydenta i Premiera  wypłacono regulację średnio po 500 zł w płacy zasadniczej 5000 osobom. Nie była więc to dobra wola Pracodawcy wynikająca ze zrozumienia trudnej sytuacji pracowników tylko również nacisk wyższych organów władzy związany z naszą inicjatywą.
    6. Limitowanie płac jest błędnym systemem przyjętym w czasie tworzenia Wód Polskich. Gospodarstwo powstawało nie po to by nędzę pracowników tłumaczyć limitem, który jest wielkością sztucznie i często bezpodstawnie ustalaną. Wskazujemy, że Wody Polskie mają ustawowe prawo pokrywać koszty wynagrodzeń z przychodów działalności.  I to jest jedyny kierunek jaki może zapewnić stabilizację finansową pracowników.
    7. Zapowiedziane podwyżki ( jeśli ustawa budżetowa w tym kształcie będzie uchwalona przez Sejm!!!) mogą być rozpatrywane tylko w połączeniu ze wzrostem limitu płac w roku 2020 i 2021. Środki te nie mogą być ukrywane i rozdysponowywane po cichu i dowolnie.
    8. Zwracamy uwagę, że dbałość o warunki pracy nie polega na zakupie samochodów i laptopów. W Wodach polskich brak jest podstawowych materiałów eksploatacyjnych i „BHPowskich”. Centralistyczny system zaopatrzenia uniemożliwia zaopatrywanie jednostek terenowych  w sposób terminowy. Obciążenie czynnościami części pracowników jest nadmierne. Generalnie nie płaci się nadgodzin, dodatków za warunki szkodliwe, wielu pracowników pracuje w domu i wykorzystuje urlop na chorowanie. W niektórych obiektach terenowych brak jest odpowiednich warunków sanitarnych. Nagminnie pracownicy korzystają z prywatnych materiałów i narzędzi. Fatalne są stosunki międzyludzkie. To są pola, aby wykazać dbałość o warunki pracy.
Wody Polskie potrzebują zmian podstawowych, a nie kosmetyki.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają. Treść projektu regulaminu wynagrodzeń Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot " uzgadniać " oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę.  W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Związ

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności: 1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tema