Przejdź do głównej zawartości

Domagamy się nagrody

 


Związek Zawodowy „Solidarność” domaga się uruchomienia środków finansowych, które zostały wygospodarowane na nagrody w PGW Wody Polskie, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Brak informacji od pracodawcy do pracowników w tej sprawie wzbudza niepokój a w wielu przypadkach oburzenie. W newsletterze z 17.12.2020 oczekiwaliśmy innych wieści. Prezesi, dyrektorzy RZGW, dyrektorzy Zarządów Zlewni na swój sposób starają się wyrazić słowa uznania i podziękowania dla pracowników za ich zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków. Dopełnieniem tych działań powinna być gratyfikacja finansowa. Rok 2020 jest rokiem trudnym i wyjątkowym. Nie tylko ze względu na Covid 19, ale także na częste i intensywne opady deszczu, które powodowały od maja do listopada liczne wezbrania w rzekach, a co za tym idzie, ogrom pracy z czego wywiązaliśmy się wzorowo. Rok 2020 to również zmiany w organizacji pracy – praca zdalna na niespotykaną skalę. Pracownicy na własny koszt ponosili koszty zakupu sprzętu IT, jego eksploatacji i kosztów pochodnych. W wielu instytucjach koszty te były zwracane. W wielu jednostkach ilość zatrudnionych osób jest niewystarczająca czego efektem jest praca przekraczająca często 8 godzinny czas pracy. Powielam truizm, że wynagrodzenia w Wodach Polskich odbiegają od wynagrodzeń innych przedsiębiorstw państwowych. To tylko kilka przykładów, które wskazują na konieczność docenienia załogi PGW Wody Polskie co najmniej w formie stosownej nagrody.

Mamy nadzieję, że kwoty nie będą zmniejszane w stosunku do zakładanych i nie osiągną poziomu nagród za czasów koalicji PO-PSL. Parafrazując słowa Pani Premier Beaty Szydło „za ciężką
i uczciwą pracę te nagrody nam się należą”.

Pismo do Prezesa Wód Polskich


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają. Treść projektu regulaminu wynagrodzeń Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot " uzgadniać " oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę.  W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Związ

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności: 1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tema