Przejdź do głównej zawartości

Stanowisko NSZZ Solidarność ws proponowanej zmiany regulaminu ZFŚS


Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PGW Wody Polskie odniosła się do proponowanych zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poniżej publikujemy tekst pisma skierowanego do Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich dnia 27 marca 2020 roku:


Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PGW Wody Polskie informuje iż zaproponowane w piśmie z dnia 28 lutego, zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są niezrozumiałe, nieprecyzyjne pod względem kompetencyjnym i nie prowadzą do ulepszenia  funkcjonowania Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie posiadają też uzasadnienia. Wobec powyższego Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PGW Wody Polskie nie zgadza się na wprowadzanie zmian w istniejącym Regulaminie i proponuje pozostawienie zapisów  §5 i §11  w brzmieniu niezmienionym.
               Domagamy się natomiast wprowadzenia, w wyżej wymienionym Regulaminie, mechanizmu  „Prowizorium budżetowego”, tak aby nie dopuszczać do unieruchamiania  jego działalności w pierwszym kwartale roku. O taką finansową formułę uzupełniającą wielokrotnie występowaliśmy.
               Plan finansowy na rok 2020 zawiera szereg zmian, które nie zostały uzasadnione. Niektóre  z nich budzą zdziwienie. Czytając przedstawiony dokument odnosi się wrażenie, że stworzony jest bez analizy wykorzystania funduszu w latach poprzednich i nie uwzględnia potrzeb pracowników w bieżącym roku.
               Proponujemy wprowadzenie w Planie finansowym i Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych następujących zmian:
- podwyższenie podstawy dopłaty do niezorganizowanego wypoczynku urlopowego („gruszy”) do 
  kwoty nie niższej niż 2600 zł, Regulamin §11 ust.4;
- podwyższenie podstawy dopłaty do wypoczynku zorganizowanego do   kwoty nie niższej niż 2500 zł,
  Regulamin §12 ust.4;
- podwyższenie łącznej kwoty dopłat do wypoczynku w formie udziału w imprezach… do   kwoty nie 
  niższej niż 500 zł, Regulamin §14 ust.3;
- podwyższenie ekwiwalentu za paczkę na dzień św. Mikołaja do kwoty nie  niższej niż 400 zł i 300 zł,  
  Regulamin §15 ust.6;
- podwyższenie zapomóg finansowych dla pracowników do kwoty nie  niższej niż 1500 zł  
  Regulamin §16;
- podwyższenie maksymalnej kwoty pożyczki na cele mieszkaniowe do kwoty nie  niższej niż 12000 zł
  i 8000 zł, Regulamin §17 ust.9;
              Jednocześnie wnosimy o zwiększanie liczby świadczeń,  w oparciu o procentowy wzrost zatrudnienia, powiększony  współczynnikiem wzrostu zainteresowania np. 1,1 do 1,15(w roku 2019   łączny przyrost ilości świadczeń wyniósł ok.23,6% skąd więc teraz 48%?).

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają. Treść projektu regulaminu wynagrodzeń Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot " uzgadniać " oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę.  W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Związ

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności: 1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tema