Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2020

Domagamy się nagrody

  Związek Zawodowy „Solidarność” domaga się uruchomienia środków finansowych, które zostały w ygospodarowane na nagrody w PGW Wody Polskie, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Brak informacji od pracodawcy do pracowników w tej sprawie wzbudza niepokój  a w wielu przypadkach oburzenie. W newslett e rze z 17.12.2020 oczekiwali śmy innych wieści. Prezesi, dyrektorzy RZGW, dyrektorzy Zarządów Zlewni na swój sposób starają się wyrazić słowa uznania i podziękowania dla pracowników za ich zaanga ż owanie w wykonywaniu swoich obowiązków . Dopełnieniem tych działań p owinna być gratyfikacja finansowa. Rok 2020 jest rokiem trudnym i wyjątkowym . Nie tylko ze względu na C ovid 19, a le także na częste i intensywne opady deszczu, które powodowały od maja do listopada liczne wezbrania w rzekach , a co za tym idzie, ogrom pracy z czego wywiązaliśmy się wzorowo. Rok 2020 to również zmiany w organizacji pracy – praca zdalna na niespotykaną skalę . Pracownicy na własny koszt ponosili k
  Film „Solidarność – 40 lat na rzecz przyrody i bogactwa naturalnego Polski” pokazuje historię Solidarności przez pryzmat indywidualnych doświadczeń związkowców z sekcji związanych ze środowiskiem: gospodarki wodnej, geologów, pracowników parków narodowych, leśnictwa. Historię ożywiają wspomnienia z okresu narodzin Solidarności, budowania Związku, stanu wojennego i reaktywacji Solidarności po wyborczym zwycięstwie w 1989 roku. Poznajemy także aktualne problemy i przeszkody na jakie natrafiają związkowcy w działaniach na rzecz obrony zakładów pracy i walki o godność pracowników. Link do filmu

„Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą

Podpisana 5 maja 2020 roku „Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą gwarantuje kontynuację polityki, dzięki której polscy pracownicy, a co za tym idzie również całe rodziny, bardzo dużo zyskali przez ostatnie pięć lat. Do najważniejszych osiągnięć, które są realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w „Umowie programowej” z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą z 5 maja 2015 r., zaliczamy: przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników służby zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej doda

Stanowisko NSZZ Solidarność ws proponowanej zmiany regulaminu ZFŚS

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PGW Wody Polskie odniosła się do proponowanych zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poniżej publikujemy tekst pisma skierowanego do Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich dnia 27 marca 2020 roku: Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PGW Wody Polskie informuje iż zaproponowane w piśmie z dnia 28 lutego, zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są niezrozumiałe, nieprecyzyjne pod względem kompetencyjnym i nie prowadzą do ulepszenia  funkcjonowania Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie posiadają też uzasadnienia. Wobec powyższego Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PGW Wody Polskie nie zgadza się na wprowadzanie zmian w istniejącym Regulaminie i proponuje pozostawienie zapisów  §5 i §11  w brzmieniu niezmienionym.                Domagamy się natomiast wprowadzenia, w wyżej wymienionym Regulaminie, mechanizmu  „Prowizorium budżetowe