Przejdź do głównej zawartości

DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW WÓD POLSKICH!

Wobec ogromnych oczekiwań pracowników związanych z wrześniowymi rozmowami z dotyczącymi regulacji płacowych w Wodach Polskich
NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich informuje:


    1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po dwukrotnym zlekceważeniu zaproszenia do rozmów i próbie odwołania spotkania umówionego w dniu 25 września przeprowadziło w jego trakcie, niespotykany w rozmowach na szczeblu krajowym, atak na NSZZ „Solidarność”. Działanie takie uznać należy za próbę zrównoważenia faktu, że przez pięć miesięcy nie podjęto żadnego wysiłku aby zrealizować zobowiązania z porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku czy wspomóc Pracodawcę w wysiłkach podejmowanych dla wypełnienia żądań płacowych wynikających ze sporu zbiorowego. 

    2. 10 września 2019 roku Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” pismem do Ministra Marka Gróbarczyka, wezwał do złożenia do 15 września, konkretnych propozycji dotyczących przyznania drugiej części kwoty 1000 zł waloryzacji płac pracowniczych, postulowanej w ramach sporu zbiorowego pomiędzy NSZZ „Solidarność” PGW WP a Prezesem Wód Polskich. Przypomnieć należy, iż  zgodnie z pkt 4. Postanowień, Protokołu ustaleń w ramach spotkania mediacyjnego z dnia 27.02.2019r., Strony sporu zobowiązały się do dalszych rozmów o ewentualnym podwyższeniu wynagrodzeń do dnia 30 września 2019r. Zrozumiałym jest oczekiwanie NSZZ Solidarność na jakiekolwiek pisemne stanowisko odnoszące się do zapisu ustaleń. Brak odpowiedzi na wystąpienie Sekretariatu stanowi podstawę do, sygnalizowanego w wystąpieniu z 10 września, odwieszenia sporu zbiorowego w Wodach Polskich.

    3. Na spotkaniu ani Ministerstwo, ani Zarząd Wód Polskich nie przedstawili żadnej propozycji, która mogła by rozpocząć drugi etap rozmów na temat  płac w Wodach Polskich. Strona rządowo-pracodawcza odmówiła także rozmów o perspektywach wzrostu płac w przyszłym roku. Postępowanie takie uznajemy za kolejny dowód, że zapowiedziane działania rządowych urzędników, wobec pracowniczych problemów Wód Polskich, kończą się na pustych deklaracjach. 

    4. Ponieważ spotkanie 25 września 2019 roku odbyło się pod nieobecność Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, a stanowisko skrajnie agresywne, nienawistne i pozbawione merytorycznych propozycji prezentowała wiceminister Anna Moskwa, NSZZ „Solidarność” PGWWP podejmie stosowne kroki w celu ustalenia czy prezentowany stosunek do strony społecznej i problemów PGWWP jest oficjalnym stanowiskiem Rządu. 

    5. Jednocześnie informujemy, iż nie zaprzestaniemy starań o realizację niezbędnych regulacji płacowych, wykorzystując wszystkie dostępne związkom zawodowym działania.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają. Treść projektu regulaminu wynagrodzeń Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności: 1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tema

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot " uzgadniać " oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę.  W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Związ