Przejdź do głównej zawartości

Spotkanie z Ministrem Markiem GróbarczykiemW dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:

1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają być zakończone w najbliższych dwóch tygodniach.

2. Minister Marek Gróbarczyk potwierdził, że zobowiązania podjęte przez jego poprzedników, zawarte w Porozumieniu z dnia 5.05.2016 roku, przejmuje jako sukcesor. Z uwagi na występujący w tej chwili deficyt w Wodach Polskich / ponad 58 mln zł/ dopiero w połowie roku 2018 przewiduje poprawę sytuacji finansowej, co rokuje wzrost wynagrodzeń pracowników. Wyraził też aprobatę względem wypracowania mechanizmu sukcesywnego podnoszenia płac w PGW Wody Polskie.

3. Minister zaakceptował propozycję, aby powołać w najbliższym czasie zespół ds opracowania Układu Zbiorowego Pracy. W skład zespołu wejdą m.in. przedstawiciele reprezentatywnych Związków Zawodowych.

4. Pomimo występującego przerostu zatrudnienia, szczególnie w grupie pracowników biurowych, Prezes PGW Wody Polskie będzie dążył do utrzymania etatów. Pracownicy przypisani do innych jednostek, np. z Gliwic do Poznania, będą nadal wykonywać zadania w dotychczasowych miejscach pracy.

5. Rozpatrzona ma też zostać sprawa przedmiotowego traktowania pracowników, poprzez nieprawidłowe przedstawianie porozumień pracownikom zmieniających warunki pracy i płacy.

Już 7 lutego 2018 roku odbędzie się kolejne spotkanie z Ministrem i Prezesem ze Związkami Zawodowymi na którym mamy nadzieję zostanie rozwiązanych definitywnie kilka spraw poruszanych na w/w spotkaniu.

Na adres sgw@solidarnosc.org.pl przesyłajcie problemy do poruszenia na spotkaniu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają. Treść projektu regulaminu wynagrodzeń Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot " uzgadniać " oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę.  W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Związ