Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2017

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów.  Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka" . Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie.  Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych

Dziś protest we Wrocławiu

Właśnie w lipcu mija 20 rocznica powodzi tysiąclecia. Staniemy tu dziś nad Odrą która pokazała jak potrafi być groźna. Była groźna ponieważ kolejne rządy o nią nie dbały.  My pracownicy regionalnych zarządów gospodarki wodnej  zjeżdżamy się dziś z całej Polski nad Odrę i wołamy do rządzących kolejny raz, że o nas również należy zadbać.  W wyniku wieloletnich zaniedbań pracownicy gospodarki wodnej zarabiają dziś na poziomie najniższej krajowej. Ostatnią podwyżkę otrzymaliśmy 10 lat temu. Wielu naszych kolegów odeszło z pracy. Minister Środowiska nie realizuje zawartych porozumień ani nie realizuje postulatów strony społecznej. Brak reakcji Rządu na taki stan doprowadził nas - pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej do wszczęcia akcji protestacyjnej. Szanowna Pani Premier meldujemy, że pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej sprawdzili się podczas powodzi tysiąclecia, sprawdzili się podczas innych sytuacji kryzysowych.  Prawie 3000 pracownik

Solidarność odpowiedziała Ministrowi Środowiska

Solidarność cały czas podtrzymuje żądanie spełnienia warunków porozumienia z dnia 05 maja 2016 roku. Przedstawiamy treść pisma. Odpowiedź Solidarności na Aneks do Porozumienia

Pikieta protestacyjna 14 lipca 2017 we Wrocławiu

Komitet Protestacyjny podjął decyzję o organizacji pikiety w dniu 14 lipca 2017 roku we Wrocławiu. Chcemy pokazać nasze niezadowolenie z braku realizacji porozumienia z dnia 05.05.2016 roku. Z każdego regionalnego zarządu organizowany jest wyjazd do Wrocławia.  Apelujemy o liczny udział.   Problem z nierealizowaniem przez Pana Ministra Porozumienia wynika z faktu, że w ślad za porozumieniem nie podjęto żadnych kroków, by w planie finansowym regionalnych zarządów gospodarki wodnych zaplanowano kwoty na podwyżki. Czyli nie potraktowano porozumienia z NSZZ „Solidarność” jako godnego realizacji, co doprowadziło do złamania słowa danego przez Ministra Gajdę, i poważnego nadszarpnięcia zaufania do deklaracji rządu. Pominę już kwestię skutków społecznych tego stanu rzeczy wśród setek rodzin pracowników RZGW. Pan Minister obiecuje i przedkłada propozycję podpisania aneksu do Porozumienia. Uznajemy, że jest to kolejne „puste” zobowiązanie w ślad za którym nie pójdą kolejne kroki zwią