Przejdź do głównej zawartości

Protestów ciąg dalszy


4 października 2018 roku czyli 65 dni od wystąpienia z żądaniami w trybie sporu zbiorowego podniesienia wynagrodzeń w Wodach Polskich pracodawca podjął rozmowy. Podczas rokowań przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zwracali się do Prezesa Wód Polskich o podwyższenie wynagrodzeń jeszcze w tym roku. Prezes oświadczył, że nie jest to możliwe w tym roku. Spisano protokół rozbieżności. Jakież było zdziwienie uczestników spotkania gdy po spotkaniu okazało się że Prezes opublikował list do pracowników Wód Polskich tego samego dnia. Co oznaczają słowa; podwyższenie, znaczące, optymalne, godne stawki. NSZZ "Solidarność" wnioskuje o 1000 zł podwyżki, Prezes proponuje znaczące optymalne godne stawki. Pracodawca obwinia Związki Zawodowe o blokowanie regulaminu wynagrodzeń co uniemożliwia w/g niego podwyższenie płac pracownikom w tym roku. To kłamstwo. NSZZ "Solidarność" wystosował żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji szkalujących Związki Zawodowe. 
Wobec bezskuteczności dwuletnich wielostronnych starań o realizację waloryzacji płacy, zapewnionej porozumieniem z 5 maja 2016 roku, oraz z brakiem innych poważnych propozycji Pracodawcy  podwyższenia wynagrodzeń wszystkim pracownikom w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, zmuszeni jesteśmy zmienić metody postępowania, rozpoczęliśmy protest czynny. NSZZ "Solidarność" nie zgadza się na trwające od 10 lat obniżenie siły nabywczej zarobków. Uważamy, że waloryzacja płac jest aktem uczciwości, a nie łaski.
Nasze koleżanki i koledzy z Krakowa 8 października 2018 roku podjęli ponownie trud protestu ulicznego w Krakowie. Jeszcze raz zwrócili się do przedstawiciela Rządu w terenie - Wojewody o pomoc. W tym dniu w ramach protestu pracownicy regionalnych zarządów przyszli do pracy w czarnych barwach i przypiętymi karteczkami z napisem PROTEST  na znak jedności ale i pokazania wzorem innych branż że nasza branża jest bliska agonii. Pracownicy są zdeterminowani i gotowi do dalszych protestów ze strajkiem w łącznie. Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…