Przejdź do głównej zawartości

Opinia do ustawy budżetowej Wód Polskich
Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” opiniuje negatywnie projekt budżetu na 2019 rok, w którym nie przewidziano kwoty 100 mln zł na realizację porozumienia NSZZ „Solidarność” zawartego z Rządem RP z dnia 05.05.2016 roku (zaległe wynagrodzenia za 2017 i 2018 rok, oraz na 2019) oraz nie przewidziano środków finansowych na podwyżki płacw PGW Wody Polskie. 
Wnosi o zmianę zapisów budżetowych, o ich wzrost o kwotę 100 mln zł, które pozwolą na realizację porozumienia płacowego za lata 2017-2018 i pokrycia tych zobowiązań w 2019 roku, oraz ujęcie w budżecie środków finansowych na podwyżki dla wszystkich pracowników Wód Polskich w kwocie nie mniejszej niż 100 mln zł zgodnie z wyliczeniem Prezesa Wód Polskich (uzasadnienie w załączeniu). 
Nie są to kwoty olbrzymie, których tak duże Państwo europejskie nie byłoby w stanie podźwignąć, tym bardziej, że z deklaracji Premiera RP wynika, że kondycja budżetu jest dobra i Rząd RP dzieli się nim ze społeczeństwem. Nadmieniam, że o bardzo istotnej roli niezwykle szerokiej działalności statutowej Wód Polskich związanej z gospodarką wodną, czego potwierdzenie odzwierciedla także fakt, że PGW Wody Polskie zarządza w imieniu Skarbu Państwa drugim co do wielkości majątkiem Państwa.

Opinia do ustawy budżetowej > czytaj

Komentarze

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…