Przejdź do głównej zawartości

Walne Zebranie Delegatów - Wybory na kadencję 2018-2022


W dniach 21 – 22 maja 2018 roku, w Częstochowie odbyło się  Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Pierwszym punktem zebrania była część sprawozdawcza z mijającej trudnej kadencji 2014 – 2018. Kolejnym etapem były wybory na nadchodzącą kadencję 2018 – 2022. Delegaci z całej Polski reprezentujący wszystkie Podzakładowe Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” skupione w Sekcji Krajowej dokonało wyborów do władz Związku.

Przewodniczącym KSPGW NSZZ „Solidarność” został wybrany zdecydowaną większością  głosów kol. Arkadiusz Kubiaczyk z RZGW Wrocław. 

Ponadto Szanowni Delegaci wybrali  członków Rady Krajowej  jn.:

 1. Bednarczyk Jarosław - Poznań
 2. Jacewicz Marcin - Gdańsk
 3. Kot Maria - Rzeszów
 4. Kuliński Andrzej - Wrocław
 5. Kużdub Adam - Białystok
 6. Pęcherzewski Roman - Gliwice
 7. Porada Maria - Warszawa
 8. Sławski Ryszard - Gliwice
 9. Sidor Beata - Warszawa
 10. Śniadek Jan - Kraków
Wybrano też delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”:
 1. Bednarczyk Jarosław
 2. Głąb Krystyna
 3. Kubiaczyk Arkadiusz
 4. Pęcherzewski Roman
 5. Sławski Ryszard
 6. Stelmach Tadeusz
 7. Śniadek Jan
W poniedziałek 21 maja 2018 roku odbyło się spotkanie z Dyrektorem Departamentu Gospodarki Wodnej  Moniką Butryn-Niemiec i Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Przemysławem Dacą. W spotkaniu uczestniczyła wiceprezes Patrycja Szpak. 
Podczas ponad dwugodzinnego spotkania omówiono kluczowe problemy w Wodach Polskich. Zadano dziesiątki pytań, które kierowali w mailach nasi pracownicy i członkowie Związku. 

Strony próbowały wyjaśnić problem braku bezpośredniego dialogu z Pracodawcą w sprawach negocjacji projektów regulaminów. Delegaci przedstawili swoje stanowisko w sprawie regulaminów. Ustalono, że Prezes po przedstawieniu wyników audytu w Wodach Polskich stronie Związkowej niezwłocznie osobiście przystąpi do negocjacji regulaminów. Delegaci zaznaczyli że regulaminy nie mogą pogorszyć już dramatycznej sytuacji finansowej pracowników. Delegaci wielokrotnie zwracali się do gości z prośbą o ciągłe informowanie Premiera, Ministra, Parlamentarzystów o tragicznej sytuacji w jakiej znajdują się Wody Polskie. Związkowcy przypominali, że wskazywali zagrożenia i czynnie uczestniczyli w tworzeniu nowego prawa ale nikt ich nie słuchał. Teraz czarny scenariusz jest faktem. Zaznaczano, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości podczas rozmów i procedowania ustawy Prawo Wodne przedstawiał że utworzenie Wód Polskich jest jedynym sposobem na znaczącą poprawę sytuacji finansowej i organizacyjnej w gospodarce wodnej. Gorąca dyskusja towarzyszyła również podczas poruszonego tematu zaległej waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników byłych RZGW oraz podwyżek w Wodach Polskich dla wszystkich pracowników. 
Większość pytań pozostała bez konkretnych odpowiedzi, głównie ze względu na brak środków finansowych. Jedynym konkretem była odpowiedź, że nie ma i nie będzie wzrostu cen za pobyt w naszych pokojach gościnnych!
W dniu 22 maja 2018 roku odbyła się robocza dyskusja i opracowanie programu działań Związku, oraz spotkanie z kol. Zbyszkiem Kuszlewiczem, Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…