Przejdź do głównej zawartości

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń - trudne rozmowy


W dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw dialogu i współpracy z organizacjami związkowymi w Wodach Polskich. Dotychczas odbyły się cztery spotkania. Podczas trzech spotkań strona Związkowa przedstawiała punkt po punkcie uwagi do poszczególnych artykułów regulaminu wynagrodzeń. Strona pracodawcy nie prowadziła negocjacji tylko wysłuchania i w większości nasze propozycje były odrzucane na zasadzie nie bo nie lub z lakonicznym stwierdzenie, że Wód Polskich nie stać na takie rozwiązania. To dziwne dlatego, że większość tych rozwiązań funkcjonuje obecnie w PGW Wody Polskie. Pracownicy stając się pracownikami Wód Polskich są przecież wynagradzani na zasadach jakie obowiązywały ich w 2017 roku. Oczywiście za wyjątkiem pracowników którzy podpisali Porozumienia zmieniające warunki pracy. Związek NSZZ "Solidarność" interweniował w tej sprawie u Prezesa, oraz przeprowadził szeroką kampanie informacyjną w tym temacie.  

Każde posiedzenie zespołu zakończone było Protokołem ustaleń. Strona Związkowa zgłaszała uwagi do funkcjonowania Zespołu. Podstawowym problemem jest to, że przedstawiciele pracodawcy nie mają upoważnień od Prezesa PGW Wody Polskie do podejmowania decyzji w imieniu pracodawcy, co prowadzi do kuriozalnej sytuacji. Przedstawiono projekt regulaminu negocjacji stron do którego strona pracodawcy do dnia dzisiejszego się nie odniosła. 

Związek oczekuje zmiany zarządzenia tworzącego Zespół do spraw dialogu w zakresie określenia stron zespołu oraz upoważnienia Strony Pracodawcy i trybu potwierdzenia ustaleń Zespołu.  Brak jest również odniesień pracodawcy do zapisów w protokołach ustaleń. Związek podnosił brak przedstawienia projektów Regulaminu Pracy i ZFŚS. Również do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy tych projektów. Przypominamy, że NSZZ "Solidarność" już w roku 2017 dopominał się przedstawienia projektów regulaminów i był gotowy na ich negocjacje co zostało lekceważone. 

Ostatnie posiedzenie zespołu odbyło się 20 marca 2018 roku i do dnia 11 kwietnia Pracodawca milczał. W tym dniu Związki Zawodowe otrzymały ponownie projekt Regulaminu wynagrodzeń. Brak jest odniesienia się do naszej dotychczasowej pracy. Czy znowu zaczynamy od nowa?

Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się stwierdzeniom obarczającym Związki Zawodowe, że brak regulaminu wynagrodzeń i innych aktów prawa pracy stoi po stronie Związku.  

Jesteśmy otwarci na dialog i gotowi do rozmów.

W załączeniu przedstawiamy przesłany projekt Regulaminu Wynagrodzeń. Uwagi prosimy kierować na adres sgw@solidarnosc.org.pl 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…