Przejdź do głównej zawartości

Rozmowy trwają, konkretów brak


W dniu 5 maja 2016 roku Minister Środowiska podpisał wynegocjowane porozumienie z NSZZ „Solidarność” którym głównym celem było uzgodnienie, że nie później niż 1 stycznia 2017 roku podwyższone zostanie  wynagrodzenia każdego pracownika regionalnego zarządu gospodarki wodnej o 850zł niezależnie od wejścia w życie nowej ustawy zmieniającej struktury gospodarki wodnej. Do dnia dzisiejszego podjęte zobowiązanie nie zostało zrealizowane.

Czy Minister nas okłamał? Pomimo obietnic formułowanych w 2016 roku, przez podsekretarza stanu ministerstwa środowiska p. Mariusza Gajdę, że wszystko jest uzgodnione z ministerstwem Finansów, obiecanych podwyżek nie ma. Odpowiedzialny w resorcie ministerstwa środowiska za gospodarkę wodna p. Mariusz Gajda odnosi się do porozumienia lekceważąco. Twierdzi, że podpisał dokument bo wtedy się nas bał, a teraz już nie. Wtóruje mu konstytucyjny minister Rządu Jan Szyszko stwierdzeniem, cytat; ”że nikomu nic nie obiecuję ponieważ musiał bym dotrzymać słowa”.

Puste obietnice p. Mariusza Gajdy i zmiana terminu realizacji porozumienia na 15 marca 2017 roku,  potem 1 lipca 2017 roku, oraz kolejna deklaracja że w tym roku nie ma pieniędzy to strategia aby dotrwać do 1 stycznia 2018 roku, gdzie nie będzie już pracowników wymienionych w porozumieniu, ponieważ likwiduje się regionalne zarządy gospodarki wodnej zgodnie z nową ustawa Prawo Wodne. Teraz mamy pustą nie popartą żadnymi gwarancjami obietnicę, że w nowych strukturach będą regulacje płacowe. Tylko jakie? Może żadne. Co z wyrównaniem za 2017 rok. Związek zaproponował rozwiązanie tej sytuacji, z której Rząd nie skorzystał. 

Przecież pieniądze w budżecie Państwa są. W związku z doniesieniami prasowymi o deklaracji Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego dotyczącej nowelizacji budżetu która miała by służyć „realizacji zobowiązań z przeszłości” Związek NSZZ "Solidarność prowadzi działania aby i nasze zaległe zobowiązania zostały zrealizowane.  Jest to jednorazowe obciążenie dla budżetu państwa, wynoszące szacunkowo około 40 mln złotych. Mając więc na uwadze zapowiedziany poziom dotacji dla spółek skarbu państwa, będącymi podmiotami prawa handlowego i obracającymi miliardowymi przychodami, jednorazowe uznanie zaległej części wynagrodzenia pracowników Gospodarki Wodnej nie powinno być kwestionowane. Realizacje zaległych zobowiązań odczuła branża górnicza. 

Nasze zaniepokojenie budzi również sposób tworzenia nowych struktur gospodarki wodnej. Czym bliżej 1 stycznia 2018 roku tym mniej informacji. Ustawa Prawo Wodne skutkuje powstaniem nowych struktur zarządzających gospodarką wodną. Z dniem  1 stycznia 2018 r. powstaje państwowa osoba prawna Wody Polskie oraz pracownicy regionalnych zarządów gospodarki na zasadach przewidzianych w art. 231 k.p.  stają się pracownikami odpowiednio Wód Polskich lub Urzędów Żeglugi Śródlądowej. 

Tyle wiemy na dzień dzisiejszy. Pracownicy nie mają wiedzy w jakim mieście, na jakim stanowisku, za ile i kto będzie pracodawcą (Wody Polskie czy Urząd Żeglugi) od 1 stycznia 2018 roku. To niedopuszczalne. Przecież te zmiany nastąpią za 40 dni!

Nie reaguje na pisma i milczy Premier Rządu Polskiego i Ministrowie.  Traktujemy takie zachowanie jako jawne lekceważenie  pracowników i strony społecznej. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…