Przejdź do głównej zawartości

Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze.Pracodawcy czyli dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przesłali  w ostatnim możliwym terminie Zakładowym Organizacją Związkowym zawiadomienia o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Co to oznacza? Oznacza że wypełnili w ostatniej chwili wymóg ustawowy. Nie trzeba było czekać do ostatniej chwili! 

Jeżeli chodzi o zawiadomienie że pracownicy RZGW stają się pracownikami PGW "Wody Polskie" to oprócz ustawowych frazesów pracownicy nic nie wiedzą. Nie ma wiążącego terminu, kiedy pracownicy otrzymają informację i w jaki sposób o miejscu i stanowisku pracy w Wodach Polskich. 

Inaczej się ma zawiadomienie  o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę czyli Urzędy Żeglugi Śródlądowej. Zawiadomienie nie wypełnia zapisów ustawy prawo wodne, gdzie ustawodawca wskazuje, że wykaz pracowników przychodzących do Urzędu Żeglugi Śródlądowej  zostanie na podstawie, art. 539 ust. 4 ustawy Prawo wodne 20 lipca 2017 (Dz. U. Z 2017 r, poz. 1566) opracowany i uzgodniony z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej

Z naszych informacji wynika że wykaz ten nie uzgodniono, co potwierdzają Dyrektorzy Urzędów Żeglugi, którzy nie prowadzą żadnych działań tworzenia nowych struktur dla nowych zadań. Następnie Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej anulował zawiadomienia o przejściu pracowników do Urzędów Żeglugi. Kuriozalne i czy zgodne z prawem. Czyli Prezes okłamał pracowników że uzgodniono listę zgodnie z ustawą. Nic się nie stał? Nawet przepraszam. Związek nie zostawi tej sprawy.

Zakładowe Organizacje Związkowe NSZZ "Solidarność" domagały się rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia porozumień dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, udzielenia załodze i związkom zawodowym precyzyjnej i bieżącej informacji w zakresie miejsca pracy w strukturze Wód Polskich, przydziału do przyszłych komórek organizacyjnych, wynagrodzenia i zakresu czynności.

Tylko jeden dyrektor odpowiedział pisemnie na pytania wystosowane przez Związek ale  w wielu miejscach  są to odpowiedzi ogólnikowe i wymijające. Minister, Pełnomocnik, Dyrektorzy RZGW milczą. 

Na dzień 30 grudnia 2017 roku nie ma podpisanego Statutu "Wód Polskich" ! Czy Minister w sylwestra będzie podpisywał dokument? Dokument, który powinien być przygotowany i podpisany wiele miesięcy wcześniej i który jest podstawą do tworzenia Wód Polskich. Dokument zawiera dużo nieścisłości i zwykłych błędów. 
Link do strony Rządowego Centrum Legislacyjnego

Były zapewnienia że najpóźniej do połowy grudnia wszyscy pracownicy dowiedzą się o miejscu i stanowisku pracy w nowej jednostce. Jest chaos informacyjny i brak dialogu. Kto za to odpowie personalnie. Szukamy winnych.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…