Przejdź do głównej zawartości

NIE dla projektu regulaminu wynagradzania w Wodach Polskich


Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” stwierdza, że przedstawiony projekt Regulaminu Wynagradzania w PGW „Wody Polskie” nie może zostać uzgodnimy w zaproponowanej wersji. 

Projekt zakłada rozwiązania gorsze niż obecne zapisy Ponad-zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników regionalnych zarządów. W rezultacie część pracowników PGW „Wody Polskie” objęta byłaby zapisami PUZP, a część podlegała by gorszym zapisom w zaproponowanym Regulaminie wynagradzania. Sytuację taką uznajemy za stworzenie dyskryminacyjnych warunków płacy, co jest sprzeczne z art. 18 § 3 Kodeksu Pracy.  

Zwracamy uwagę, że prawa wynikające z układu zbiorowego pracy są ważnym osiągnięciem branży Gospodarki Wodnej i próba ich zabrania jest działaniem antypracowniczym, sprzecznym z zasadami państwa prawa i niegodnym urzędnika tej samej branży. Może to świadczyć, że grupa ludzi wprowadzających reformę gospodarki wodnej dąży świadomie do pogorszenia warunków pracy i płacy. 

Projekt w myśl wcześniejszych deklaracji Ministra Środowiska nie został sporządzony w oparciu o dotychczas obowiązujący w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, z uwzględnieniem korzystnych zapisów dotychczasowych warunków zatrudnienia pracowników objętych ustawą o służbie cywilnej.

Z powyższych powodów żądamy dokonania zmian w projekcie regulaminu, z uwzględnieniem w/w uwag. 

Treść projektu regulaminu wynagradzania - tutaj

Treść Pisma NSZZ "Solidarność" - tutaj 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…