Przejdź do głównej zawartości

Rząd lekceważy stronę społeczną
Rząd i Minister Środowiska lekceważy Związki Zawodowe. Solidarność gospodarki wodnej od miesięcy domaga się realizacji porozumienia płacowego i konkretnego  dialogu w sprawie organizacji nowych struktur powołanych ustawą prawo wodne. 
Minister Środowiska i Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zachowują się jakby strona Związkowa nie istniała a powstanie nowych struktur to czas bardzo odległy. Brak jakichkolwiek informacji. Związek wystąpił o włączenie przedstawicieli Związku do zespołu opracowującego reformę gospodarki wodnej - brak reakcji. 

Minister Środowiska oraz Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za gospodarkę wodną liczą dni do końca roku i uważają że sprawa tzw. Porozumienia Płacowego ucichnie a w nowych strukturach to nie Oni będą stroną. Niech się martwi przyszły Prezes Wód Polskich. Pracowników regionalnych zarządów już nie będzie. 

Pan Podsekretarz odpowiada tylko na pisma z Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W pismach tych delikatnie mówiąc mija się z prawdą. Przedstawia całkiem inną rzeczywistość. A fakty są takie że porozumienie jest podpisane przez dwóch podsekretarzy stanu w ministerstwie środowiska w imieniu Ministra Środowiska. Udowadnianie że zaległości finansowe Rządu wynikające z tego porozumienia są skutkiem opieszałych prac nad ustawa prawo wodne i decyzji Rządu odnośnie podziału kompetencji w gospodarce wodnej źle świadczy o intencjach autora pisma. 

Porozumienie stawia sprawę jasno - niezależnie od wejścia w życie nowej ustawy prawo wodne podnieść pracownikom regionalnych zarządów wynagrodzenie o 850 zł od 1 stycznia 2017 roku. To są fakty Panie Ministrze!

Dziwi również milczenie Pani Premier. Brak reakcji na list otwarty do Pani Premier. Jesteśmy przekonani, że Pani Premier bierze pełna odpowiedzialność za działanie rządu. Prosimy o zdyscyplinowanie rządu do wykonywania podjętych zobowiązań. Oczekujemy reakcji Pani Premier. Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…