Przejdź do głównej zawartości

Pikieta protestacyjna 14 lipca 2017 we Wrocławiu


Komitet Protestacyjny podjął decyzję o organizacji pikiety w dniu 14 lipca 2017 roku we Wrocławiu. Chcemy pokazać nasze niezadowolenie z braku realizacji porozumienia z dnia 05.05.2016 roku. Z każdego regionalnego zarządu organizowany jest wyjazd do Wrocławia. 

Apelujemy o liczny udział. 

Problem z nierealizowaniem przez Pana Ministra Porozumienia wynika z faktu, że w ślad za porozumieniem nie podjęto żadnych kroków, by w planie finansowym regionalnych zarządów gospodarki wodnych zaplanowano kwoty na podwyżki. Czyli nie potraktowano porozumienia z NSZZ „Solidarność” jako godnego realizacji, co doprowadziło do złamania słowa danego przez Ministra Gajdę, i poważnego nadszarpnięcia zaufania do deklaracji rządu. Pominę już kwestię skutków społecznych tego stanu rzeczy wśród setek rodzin pracowników RZGW.

Pan Minister obiecuje i przedkłada propozycję podpisania aneksu do Porozumienia. Uznajemy, że jest to kolejne „puste” zobowiązanie w ślad za którym nie pójdą kolejne kroki związane z uwzględnieniem podwyżek w planie finansowym. Znowu po podpisaniu aneksu i wybiciu godziny na podwyżki okaże się, że tych kwot nie ma ponieważ ich znowu nie zaplanowano. Ponownie Pan Minister bezradnie rozłoży ręce mówiąc, że chętnie da ale nie ma z czego i podpisze kolejny aneks i tak w kółko? 

Naszym zdaniem bez uwzględnienia podwyżek w planie finansowym Wód Polskich – w części dotyczącej wynagrodzeń, podwyżek nie będzie. Można zawrzeć sto porozumień, które niczego nie zmienią. 

Związek nie zgadza się na przedstawioną propozycje uznając ją jako mniej korzystną niż podpisane porozumienie z dnia 05.05.2016 roku. Ta zmiana dla nas jest nie do zaakceptowania i uniemożliwia kontynuację dalszych negocjacji – pomimo tego, że strony były stosunkowo blisko osiągnięcia porozumienia.  Związek zaproponował rozwiązanie, które umożliwi realizację tego  Porozumienia. 

Cały czas podtrzymujemy żądanie spełnienia warunków porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…