Przejdź do głównej zawartości

Pikieta protestacyjna 14 lipca 2017 we Wrocławiu


Komitet Protestacyjny podjął decyzję o organizacji pikiety w dniu 14 lipca 2017 roku we Wrocławiu. Chcemy pokazać nasze niezadowolenie z braku realizacji porozumienia z dnia 05.05.2016 roku. Z każdego regionalnego zarządu organizowany jest wyjazd do Wrocławia. 

Apelujemy o liczny udział. 

Problem z nierealizowaniem przez Pana Ministra Porozumienia wynika z faktu, że w ślad za porozumieniem nie podjęto żadnych kroków, by w planie finansowym regionalnych zarządów gospodarki wodnych zaplanowano kwoty na podwyżki. Czyli nie potraktowano porozumienia z NSZZ „Solidarność” jako godnego realizacji, co doprowadziło do złamania słowa danego przez Ministra Gajdę, i poważnego nadszarpnięcia zaufania do deklaracji rządu. Pominę już kwestię skutków społecznych tego stanu rzeczy wśród setek rodzin pracowników RZGW.

Pan Minister obiecuje i przedkłada propozycję podpisania aneksu do Porozumienia. Uznajemy, że jest to kolejne „puste” zobowiązanie w ślad za którym nie pójdą kolejne kroki związane z uwzględnieniem podwyżek w planie finansowym. Znowu po podpisaniu aneksu i wybiciu godziny na podwyżki okaże się, że tych kwot nie ma ponieważ ich znowu nie zaplanowano. Ponownie Pan Minister bezradnie rozłoży ręce mówiąc, że chętnie da ale nie ma z czego i podpisze kolejny aneks i tak w kółko? 

Naszym zdaniem bez uwzględnienia podwyżek w planie finansowym Wód Polskich – w części dotyczącej wynagrodzeń, podwyżek nie będzie. Można zawrzeć sto porozumień, które niczego nie zmienią. 

Związek nie zgadza się na przedstawioną propozycje uznając ją jako mniej korzystną niż podpisane porozumienie z dnia 05.05.2016 roku. Ta zmiana dla nas jest nie do zaakceptowania i uniemożliwia kontynuację dalszych negocjacji – pomimo tego, że strony były stosunkowo blisko osiągnięcia porozumienia.  Związek zaproponował rozwiązanie, które umożliwi realizację tego  Porozumienia. 

Cały czas podtrzymujemy żądanie spełnienia warunków porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Jest porozumienie płacowe

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” ma przyjemność powiadomić, że  zostało podpisane porozumienie pracownicze z Ministerstwem Środowiska. Po żmudnych i długich negocjacjach udało nam się osiągnąć prawie wszystko o co występowaliśmy. Przede wszystkim: od 1 stycznia mamy gwarantowaną podwyżkę i  to niezależnie od wejścia w życie ustawy Prawo wodne. Mamy gwarancję ciągłości zatrudnienia z zachowaniem warunków płacy oraz gwarancję wyjścia ze służby cywilnej. Jest też miękki zapis o możliwości uzyskania części podwyżki jeszcze w tym roku. Nie ustajemy w staraniach, aby zrealizować i ten punkt porozumienia.  Trzeba podkreślić, że porozumienie jest wynikiem pracy zespołu negocjacyjnego w składzie: -  Arkadiusz Kubiaczyk – Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Marcin Jacewicz – Sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Maria Porada – Członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej…

Ultimatum dla Ministra Środowiska

W dniach 22 - 23 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". Podczas obrad doszło do dwóch spotkań z podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska odpowiedzialnym za gospodarkę wodną Panem Mariuszem Gajdą. 
Związek oczekiwał, że Mariusz Gajda zajmie konkretne stanowisko w sprawie rozwiązania problemu wzrostu płac w regionalnych zarządach. Związek przedstawił propozycję rozwiązania problemu i zaproponował konkretne rozwiązania zakończenia sporów zbiorowych w regionalnych zarządach spisaniem porozumienia z klauzulą spokoju społecznego. Nasza propozycja opiera się na założeniu, że podwyżka musi być powiązana z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku. Propozycje zostały negocjowane od 4 tygodni z dyrektorem departamentu gospodarki wodnej p. Mateuszem Balcerowiczem. 
Niestety Pan Minister nie miał żadnej konkretnej odpowiedzi na żadne zadane pytania. Najczęściej padały słowa; "moż…