Przejdź do głównej zawartości

Spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych


12 maja 2017 roku w Częstochowie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej. Podczas spotkania powołano Komitet Protestacyjny, którego celem jest koordynacja działań związkowych w sprawie realizacji porozumienia płacowego z maja 2016 roku. Na spotkaniu przedstawiciele NSZZ "Solidarność" przedstawili kolejny pomysł na skuteczną realizację porozumienia płacowego. Podjęte zostaną rozmowy NSZZ "Solidarność" z Rządem. Jeżeli nie przyniosą oczekiwanych rezultatów podjęto decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej. 
W części drugiej zebrania odbyło się spotkanie z Mateuszem Balcerowiczem, Dyrektorem Departamentu Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Środowiska i jego zastępcą Andrzejem Kulonem, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentował Przemysław Daca zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej reprezentował v-ce Prezes Robert Kęsy. Spotkanie dotyczyło projektu Prawa Wodnego. 
Protokół ze spotkania zamieszczamy tutaj > kliknij 

Komentarze

  1. mam nadzieję że Związki Zawodowe nie pozwolą skrzywdzić pracowników którzy będą musieli przejść do Żeglugi bo przecież one po to są żeby bronić niesprawiedliwości i dbać o dobro pracownicze w nich cała nadzieja.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…