Przejdź do głównej zawartości

Komunikat po spotkaniu z Ministrem Środowiska


W dniach 29-30 marca w Tucznie odbyło się spotkanie Ministra Środowiska i kierownictwa resortu z przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Sprawy gospodarki wodnej omawiane były z Ministrem Janem Szyszko oraz z Mariuszem Gajdą, podsekretarzem stanu, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Sekcję Krajową Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” reprezentowali; Arkadiusz Kubiaczyk, Maria Porada i Marcin Jacewicz. 

Podczas dyskusji przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej   wyrazili oburzenie brakiem realizacji porozumienia płacowego z dnia 5 maja 2016 roku. Ponownie przedstawiono żądanie bezwarunkowej realizacji Porozumienia płacowego z dnia 5 maja 2016 roku. Podkreślono, że Porozumienie jest zobowiązaniem Rządu a jego niewypełnianie podważa wiarygodność Rządu. Przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oświadczyli, że wchodzą w spory zbiorowe z pracodawcą a dalsze zwlekanie z realizacją Porozumienia zakończy się podjęciem nasilających się protestów. Koszt realizacji Porozumienia jest dla budżetu państwa niezauważalny. Koszt społeczny niewywiązywania się z podpisanych porozumień jest znacznie wyższy i społecznie bardzo  bolesny.

Wyrażono oburzenie brakiem konstruktywnego dialogu w sprawie likwidacji regionalnych zarządów gospodarki wodnej i tworzenia nowych struktur gospodarki wodnej, w związku z projektem nowego prawa wodnego. Strona Związkowa wyraziła dezaprobatę dla pomysłu podziału obiektów hydrotechnicznych takich jak stopnie piętrzące pomiędzy dwa ministerstwa i przedstawiła, z tym związane  obawy o dalsze losy pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

Minister  nie widzi możliwości realizacji porozumienia płacowego bez wejścia w życie nowego prawa wodnego, co jest sprzeczne z Porozumieniem z 5 maja2016 roku. W trakcie spotkania, nie uzyskano  informacji o przewidywalnym terminarzu procedowania projektu prawa wodnego.

Niezależnie od ,wejścia w spór zbiorowy, Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” zamierza  zwrócić się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o szybką i skuteczną interwencje w sprawie nie dotrzymania ustaleń zawartych w Porozumieniu, do Premier Rządu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Jest porozumienie płacowe

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” ma przyjemność powiadomić, że  zostało podpisane porozumienie pracownicze z Ministerstwem Środowiska. Po żmudnych i długich negocjacjach udało nam się osiągnąć prawie wszystko o co występowaliśmy. Przede wszystkim: od 1 stycznia mamy gwarantowaną podwyżkę i  to niezależnie od wejścia w życie ustawy Prawo wodne. Mamy gwarancję ciągłości zatrudnienia z zachowaniem warunków płacy oraz gwarancję wyjścia ze służby cywilnej. Jest też miękki zapis o możliwości uzyskania części podwyżki jeszcze w tym roku. Nie ustajemy w staraniach, aby zrealizować i ten punkt porozumienia.  Trzeba podkreślić, że porozumienie jest wynikiem pracy zespołu negocjacyjnego w składzie: -  Arkadiusz Kubiaczyk – Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Marcin Jacewicz – Sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Maria Porada – Członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej…

Ultimatum dla Ministra Środowiska

W dniach 22 - 23 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". Podczas obrad doszło do dwóch spotkań z podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska odpowiedzialnym za gospodarkę wodną Panem Mariuszem Gajdą. 
Związek oczekiwał, że Mariusz Gajda zajmie konkretne stanowisko w sprawie rozwiązania problemu wzrostu płac w regionalnych zarządach. Związek przedstawił propozycję rozwiązania problemu i zaproponował konkretne rozwiązania zakończenia sporów zbiorowych w regionalnych zarządach spisaniem porozumienia z klauzulą spokoju społecznego. Nasza propozycja opiera się na założeniu, że podwyżka musi być powiązana z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku. Propozycje zostały negocjowane od 4 tygodni z dyrektorem departamentu gospodarki wodnej p. Mateuszem Balcerowiczem. 
Niestety Pan Minister nie miał żadnej konkretnej odpowiedzi na żadne zadane pytania. Najczęściej padały słowa; "moż…