Przejdź do głównej zawartości

Komunikat po spotkaniu z Ministrem Środowiska


W dniach 29-30 marca w Tucznie odbyło się spotkanie Ministra Środowiska i kierownictwa resortu z przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Sprawy gospodarki wodnej omawiane były z Ministrem Janem Szyszko oraz z Mariuszem Gajdą, podsekretarzem stanu, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Sekcję Krajową Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” reprezentowali; Arkadiusz Kubiaczyk, Maria Porada i Marcin Jacewicz. 

Podczas dyskusji przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej   wyrazili oburzenie brakiem realizacji porozumienia płacowego z dnia 5 maja 2016 roku. Ponownie przedstawiono żądanie bezwarunkowej realizacji Porozumienia płacowego z dnia 5 maja 2016 roku. Podkreślono, że Porozumienie jest zobowiązaniem Rządu a jego niewypełnianie podważa wiarygodność Rządu. Przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oświadczyli, że wchodzą w spory zbiorowe z pracodawcą a dalsze zwlekanie z realizacją Porozumienia zakończy się podjęciem nasilających się protestów. Koszt realizacji Porozumienia jest dla budżetu państwa niezauważalny. Koszt społeczny niewywiązywania się z podpisanych porozumień jest znacznie wyższy i społecznie bardzo  bolesny.

Wyrażono oburzenie brakiem konstruktywnego dialogu w sprawie likwidacji regionalnych zarządów gospodarki wodnej i tworzenia nowych struktur gospodarki wodnej, w związku z projektem nowego prawa wodnego. Strona Związkowa wyraziła dezaprobatę dla pomysłu podziału obiektów hydrotechnicznych takich jak stopnie piętrzące pomiędzy dwa ministerstwa i przedstawiła, z tym związane  obawy o dalsze losy pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

Minister  nie widzi możliwości realizacji porozumienia płacowego bez wejścia w życie nowego prawa wodnego, co jest sprzeczne z Porozumieniem z 5 maja2016 roku. W trakcie spotkania, nie uzyskano  informacji o przewidywalnym terminarzu procedowania projektu prawa wodnego.

Niezależnie od ,wejścia w spór zbiorowy, Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” zamierza  zwrócić się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o szybką i skuteczną interwencje w sprawie nie dotrzymania ustaleń zawartych w Porozumieniu, do Premier Rządu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…