Przejdź do głównej zawartości

Solidarność Gospodarki Wodnej pisze do Premier Beaty Szydło


Szanowna Pani Premier

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o zobowiązanie Ministra Środowiska do wywiązania się z ustaleń zawartych w porozumieniu z dnia 5 maja 2016 roku zawartego przez przedstawicieli Rządu ze związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność” (porozumienie w załączeniu). Jako związek zawodowy apelujemy o respektowanie praw pracowniczych. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi potwierdzającej zamiar realizacji porozumienia. Zadaliśmy takie pytania wprost Ministrowi Środowiska pismem nr SGW/27/2016 z dnia 23 wrzenia 2016 (pismo w załączeniu). Podstawowym prawem pracownika jest prawo do adekwatnego wynagrodzenia. Zwracamy uwagę, że podpisując porozumienie z dnia 5 maja 2016 roku, zgodziliśmy się na zawieszenie trwających wówczas sporów zbiorowych do 1 stycznia 2017 roku. Zawieszając protesty, zawierzyliśmy nowemu rządowi i daliśmy szansę na spokojne przygotowanie i wdrożenie reformy. Porozumienie obowiązuje i zobowiązuje rząd. Podjęte zobowiązania należy wypełniać. Zwracamy uwagę, że spełnienie warunków porozumienia to wydatek dla budżetu państwa rzędu 38 mln zł w skali roku i jest tylko przywróceniem realnego poziomu wynagrodzenia sprzed okresu zamrożenia pensji przez koalicję PO-PSL.
Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” w ramach porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku poparła reformę w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Środowiska, gdzie kluczem do naszej decyzji było uporządkowanie gospodarki wodnej w ręku jednego gospodarza. Zmiany z dnia 18 października podjęte na posiedzeniu Rady Ministrów wprowadzają rozbicie gospodarki wodnej. Apelujemy o rozwagę. Gospodarka wodna stanowi integralną całość złożoną z wielu aspektów, gdzie ochrona środowiska i żegluga są tylko wycinkiem całości, prócz żeglugi, czy dobrostanu wód ma wpływ na zagospodarowanie przestrzenne, rozwój kraju, energetykę, przemysł, bezpieczeństwo obywateli w tym bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i łagodzenie skutków suszy i nie jest to lista zamknięta. Pracownicy RZGW stanowią wyspecjalizowaną kadrę, która posiada doświadczenie i umiejętności potrzebne do integralnego gospodarowania wodami. Nie da się wyłączyć części rzek z systemu hydrologicznego i forsować na nich tylko jednego aspektu - żeglugi.
W związku z powyższym wnosimy o:
1. Realizację porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku
2. Utrzymanie integralności gospodarki wodnej

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Jest porozumienie płacowe

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” ma przyjemność powiadomić, że  zostało podpisane porozumienie pracownicze z Ministerstwem Środowiska. Po żmudnych i długich negocjacjach udało nam się osiągnąć prawie wszystko o co występowaliśmy. Przede wszystkim: od 1 stycznia mamy gwarantowaną podwyżkę i  to niezależnie od wejścia w życie ustawy Prawo wodne. Mamy gwarancję ciągłości zatrudnienia z zachowaniem warunków płacy oraz gwarancję wyjścia ze służby cywilnej. Jest też miękki zapis o możliwości uzyskania części podwyżki jeszcze w tym roku. Nie ustajemy w staraniach, aby zrealizować i ten punkt porozumienia.  Trzeba podkreślić, że porozumienie jest wynikiem pracy zespołu negocjacyjnego w składzie: -  Arkadiusz Kubiaczyk – Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Marcin Jacewicz – Sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Maria Porada – Członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej…

Ultimatum dla Ministra Środowiska

W dniach 22 - 23 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". Podczas obrad doszło do dwóch spotkań z podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska odpowiedzialnym za gospodarkę wodną Panem Mariuszem Gajdą. 
Związek oczekiwał, że Mariusz Gajda zajmie konkretne stanowisko w sprawie rozwiązania problemu wzrostu płac w regionalnych zarządach. Związek przedstawił propozycję rozwiązania problemu i zaproponował konkretne rozwiązania zakończenia sporów zbiorowych w regionalnych zarządach spisaniem porozumienia z klauzulą spokoju społecznego. Nasza propozycja opiera się na założeniu, że podwyżka musi być powiązana z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku. Propozycje zostały negocjowane od 4 tygodni z dyrektorem departamentu gospodarki wodnej p. Mateuszem Balcerowiczem. 
Niestety Pan Minister nie miał żadnej konkretnej odpowiedzi na żadne zadane pytania. Najczęściej padały słowa; "moż…