Przejdź do głównej zawartości

Solidarność Gospodarki Wodnej pisze do Premier Beaty Szydło


Szanowna Pani Premier

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o zobowiązanie Ministra Środowiska do wywiązania się z ustaleń zawartych w porozumieniu z dnia 5 maja 2016 roku zawartego przez przedstawicieli Rządu ze związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność” (porozumienie w załączeniu). Jako związek zawodowy apelujemy o respektowanie praw pracowniczych. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi potwierdzającej zamiar realizacji porozumienia. Zadaliśmy takie pytania wprost Ministrowi Środowiska pismem nr SGW/27/2016 z dnia 23 wrzenia 2016 (pismo w załączeniu). Podstawowym prawem pracownika jest prawo do adekwatnego wynagrodzenia. Zwracamy uwagę, że podpisując porozumienie z dnia 5 maja 2016 roku, zgodziliśmy się na zawieszenie trwających wówczas sporów zbiorowych do 1 stycznia 2017 roku. Zawieszając protesty, zawierzyliśmy nowemu rządowi i daliśmy szansę na spokojne przygotowanie i wdrożenie reformy. Porozumienie obowiązuje i zobowiązuje rząd. Podjęte zobowiązania należy wypełniać. Zwracamy uwagę, że spełnienie warunków porozumienia to wydatek dla budżetu państwa rzędu 38 mln zł w skali roku i jest tylko przywróceniem realnego poziomu wynagrodzenia sprzed okresu zamrożenia pensji przez koalicję PO-PSL.
Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” w ramach porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku poparła reformę w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Środowiska, gdzie kluczem do naszej decyzji było uporządkowanie gospodarki wodnej w ręku jednego gospodarza. Zmiany z dnia 18 października podjęte na posiedzeniu Rady Ministrów wprowadzają rozbicie gospodarki wodnej. Apelujemy o rozwagę. Gospodarka wodna stanowi integralną całość złożoną z wielu aspektów, gdzie ochrona środowiska i żegluga są tylko wycinkiem całości, prócz żeglugi, czy dobrostanu wód ma wpływ na zagospodarowanie przestrzenne, rozwój kraju, energetykę, przemysł, bezpieczeństwo obywateli w tym bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i łagodzenie skutków suszy i nie jest to lista zamknięta. Pracownicy RZGW stanowią wyspecjalizowaną kadrę, która posiada doświadczenie i umiejętności potrzebne do integralnego gospodarowania wodami. Nie da się wyłączyć części rzek z systemu hydrologicznego i forsować na nich tylko jednego aspektu - żeglugi.
W związku z powyższym wnosimy o:
1. Realizację porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku
2. Utrzymanie integralności gospodarki wodnej

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…