Przejdź do głównej zawartości

Pierwsza ofiara Stanu wojennego


Tadeusz Kostecki 
(10.11.1919 r. –15.12.1981 r.)


Urodził się w Luszowicach (woj. tarnowskie). Był wybitnym specjalistą budownictwa wodnego. Budował (między innymi): stopień wodny na Odrze w Brzegu Dolnym, zbiorniki wodne (zapory) Rożnów na Dunajcu, Turawa na Małej Panwi, Dzierżno na Kłodnicy, Głębinów na Nysie Kłodzkiej, Kanał Kędzierzyński a także – obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce! Był Członkiem Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Naczelnej Organizacji Technicznej i Towarzystwa Miłośników Wrocławia. 


W czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej. Mimo wielu namów do końca życia nie ujawnił swojej roli jako jej żołnierz. Był w swej decyzji nieugięty z obawy o życie rodziny. Przynależność do AK była dla niego sprawą honoru. Był „człowiekiem zasad”. Starał się żyć bez poczucia zniewolenia, bez lęku. Zawsze kierował się takimi wartościami, jak: godność, prawda, wolność, solidarność. Naturalną decyzją było więc wstąpienie we wrześniu 1980 roku do NSZZ „Solidarność”. 

W 1981 r. narastała atmosfera konfrontacji. Związek przygotowywał się do ogłoszenia strajku generalnego. Mniejsze zakłady pracy – takie jak ówczesne miejsce pracy Tadeusza Kosteckiego, Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) – ze względu na brak możliwości skutecznej obrony, miały prowadzić działalność wspierającą pobliski zakład strajkujący. Dla Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej była to Politechnika Wrocławska. Pierwszą decyzją Komisji Zakładowej było wytypowanie swego przedstawiciela (delegata) do czynnej akcji strajkowej. Został nim właśnie Tadeusz Kostecki. Zgoda z jego strony była aktem odwagi podjętym w obronie ideałów. Wówczas, do takiej delegacji nie było wielu chętnych. 

Nad ranem 15 grudnia 1981 r. ZOMO wdarło się do zabarykadowanych gmachów Politechniki Wrocławskiej. Rozpoczęła się pacyfikacja Uczelni. Wrzaskami i biciem budzono śpiących strajkujących. Bez względu na wiek, płeć czy tytuł naukowy. Milicjanci wszystkich traktowali równo, wręcz solidarnie. Na korytarzu gmachu głównego przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, w tłumie pędzonych, bitych pałkami ludzi ktoś upadł. Próbował  go podnieść, a następnie ratować Tadeusz Huskowski. Próbował także zmusić rozszalałych milicjantów by sprowadzili karetkę. Bezskutecznie. Dowódca akcji nie wydał na to zgody. Gdy wreszcie jednak pomoc przybyła – było już za późno. Zawał serca okazał się śmiertelny. 

Pomimo obostrzeń właśnie co wprowadzonego stanu wojennego, mimo zastraszeń środowiska i wielu szykan, na Jego pogrzebie ( osiemnastego grudnia) zjawiły się tłumy ludzi, protestujących w ten sposób przeciwko przemocy i zniewoleniu. Jego pogrzeb przerodził się w wielotysięczną manifestację. 

Przez wiele lat (nawet po zniesieniu stanu wojennego) rodzina Tadeusza Kosteckiego nie mogła dotrzeć do prawdy o tragicznych okolicznościach Jego śmierci. Od dwudziestu kilku lat już je znamy. Jednak nie wszyscy. Nie jest to jednak wiedza powszechna. Gazety (lub czasopisma) nie rozpisują się o postawach takich ludzi jak Tadeusz Kostecki. Godność, prawda, patriotyzm, wolność, solidarność obecnie nie ma już takiego znaczenia jak w czasach stanu wojennego. Każdy może dziś korzystać z wolności. Nie każdy jednak chce przyjąć do wiadomości, że zawdzięcza to takim ludziom jak On. Ludziom, którzy podejmując wtedy takie odważne decyzje ponosili tego konsekwencje aż do oddania swego życia włącznie. 

O tym wszystkim pamiętają przede wszystkim Rodzina ś.p. Tadeusza oraz Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”. 13 XII 2002 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą jego pamięci a ufundowaną przez społeczność Politechniki Wrocławskiej. Od tego czasu wszyscy - co roku - spotykają się w wigilię 13 grudnia pod tablicą upamiętniającą miejsce i okoliczności śmierci ś.p. Tadeusza Kosteckiego.  

Odsłonięcie nowej tablicy w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

W dniu 26 sierpnia 2016 r. (piątek) o godzinie 9:00 w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy ul. Norwida 34, na I piętrze (tuż przy wejściu do sekretariatu) zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Tadeuszowi Kosteckiemu – pracownikowi ODGW we Wrocławiu. 

Cześć Jego Pamięci. Oraz Wszystkich (ponad stu) imiennych i bezimiennych  Ofiar stanu wojennego. 

(„Spisane będą czyny i rozmowy” – Czesław Miłosz)


Ryszard Majewicz

Źródła: 
„Encyklopedia Solidarności” – Tom I  http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tadeusz_Kostecki
„jo” (Jola Ostrowska) „Solidarność” nosił w sercu” – Ludzie Solidarności, w: „Dolnośląska Solidarność” grudzień 2001 r. 
tablica pamięci Tadeusza Kosteckiego, gmach (A1) główny   przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, hol przy wejściu głównym 
https://www.google.pl/search?q=tadeusz+kostecki&sa=N&biw=1440&bih=753&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=fEiPVIKtAYmBU_fcgugF&ved=0CB4QsAQ4Cg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=9cYO5oUFAUF-ZM%253A%3BYRHCttp_tw3P1M%3Bhttp%253A%252F%252Farch.ipn.gov.pl%252Fdokumenty%252Fzalaczniki%252F6%252F6-11077_g.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.13grudnia81.pl%252Fsw%252Fmilczacy-swiadkowie%252F6731%252CTadeusz-Kostecki.html%3B350%3B485 
mat. własne autora
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…