Przejdź do głównej zawartości

Nowe Prawo Wodne, nowe opłaty za wodęProducenci napojów i wód butelkowanych zapłacą mniej za wodę podziemną - zapowiedział wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Wszystkie zmiany mają przyczynić się do oszczędzania polskich zasobów wodnych.

Projektowane przepisy wdrażać będą do polskiego prawa przepisy unijne - art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, który mówi o zwrocie kosztów usług wodnych. Bez implementacji tego artykułu, nie będzie się można starać o fundusze unijne np. na infrastrukturę przeciwpowodziową. Opłatami za pobór wody zostaną objęci zarówno rolnicy, energetyka, hodowcy ryb, czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do swojej produkcji.

Wiceminister poinformował, że projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, a rząd najprawdopodobniej zajmie się nim pod koniec lipca. Dodał, że prace w parlamencie mogłyby ruszyć po wakacjach.

Nowe przepisy wprowadzą zasadę "rzeka, wały w jednych rękach". - Integrujemy służbę gospodarki wodnej. Obecnie kompetencje rozproszone są np. pomiędzy marszałków i administrację rządową - wyjaśnił wiceminister.

Wody butelkowane

Po przeprowadzeniu analiz, zdecydowano się obniżyć propozycję opłat dla producentów napojów, wód butelkowanych. W rozmowie z PAP wiceminister doprecyzował, że za pobór 1 m sześc. wody tak podziemnej jak i powierzchniowej zapłacą oni 3 zł, a nie jak pierwotnie przewidywano 8,2 zł i 4,10 zł.

- Zaproponowaliśmy zmianę, by polski przemysł wód butelkowanych nie stracił na konkurencyjności. Na litrze wody jest to 0,3 gr - podkreślił.

W przypadku opłat za wodę od przemysłu dla wszystkich rodzajów przemysłu stawka wyniesie 70 gr. za metr sześc. wody podziemnej i 35 gr. za wodę powierzchniową.

Opłata stała dla energetyki

Energetyka będzie musiała płacić opłatę stałą w wysokości 250 zł dziennie za udzielone pozwolenie wodno-prawne, oprócz tego firmy energetyczne za pobór wody podziemnej i powierzchniowej zapłacą odpowiednio 35 gr. i 70 gr. za 1 m sześć. Gajda wyjaśnił, że elektrownie nie będą musiały płacić za tzw. pobór zwrotny, czyli w przypadku kiedy pobiorą wodę, a następnie po procesie wytwórczym zwrócą ją do środowiska np. do rzeki. W przypadku elektrowni wodnych opłata wynosić ma 1,24 zł za wyprodukowaną MWh.

Wiceminister zapewnił, że użytkownicy, którzy pobierają do 5 tys. litrów wody dziennie nie będą musieli za nią płacić. Rolnicy nie będą musieli płacić za pobór wody np. z rowów melioracyjnych. - Opłatą objęty będzie tylko duży pobór wód podziemnych, wyniesie ona 15 gr. za 1 m sześc. wody – dodał.

Hodowcy ryb, głównie karpiowatych, mają płacić od 4-6 zł rocznie za hektar stawu hodowlanego. W przypadku ryb łososiowatych, stawka za pobór wody podziemnej wynosiłaby od 100 do 125 zł za kwartał. Podobna opłata ma być pobierana przy stawach przepływowych, wykorzystujących wodę z rzeki.

Jaki będzie budżet „Wód Polskich”?

Pieniądze z opłat mają trafiać głownie na budowę infrastruktury przeciwpowodziowej i przeciwdziałającej suszy.

Planowane wpływy z opłat do budżetu Wód Polskich to kilkaset milionów zł rocznie. Zgodnie z pierwotnymi założeniami miało to być ok. 1 mld zł. Wiceminister wyjaśnił, że opłaty nie zapewnią pełnego zwrotu usług wodnych. - Tych pieniędzy będzie trochę mniej. Na samo zabezpieczenie przeciwpowodziowe powinniśmy wydawać rocznie ok. 3 mld zł - powiedział.

Wiceszef MŚ zaznaczył, że nowe opłaty mają przede wszystkim zmusić do racjonalniejszego korzystania z wody, której zasoby w Polsce nie są wysokie.

- W prawie wodnym znajdują się odpowiednie przepisy, które przez system finansowy zmuszą samorządy do tego, by inwestowały w sieci kanalizacji deszczowych, zbiorniki retencyjne na terenach miast - powiedział.

Chodzi o opłatę "za utraconą wodę", która będzie dziesięciokrotnie niższa, o ile samorządy będą prowadzić inwestycje związane z retencją wody. Wiceminister wyjaśnił w rozmowie z PAP, że podstawowa stawka takiej opłaty ma wynosić - 1 zł za metr kwadrat. utwardzonej powierzchni. Będzie ona mogła być jednak zdecydowanie niższa. Jeżeli inwestycja pozwoli zatrzymać 30 proc. deszczówki, a nie od razu zrzucić ją np. do rzeki, to opłata wyniesie 10 gr. za metr kw. utwardzonej powierzchni.

Przy odpowiednich inwestycjach miasta będą mogły wykorzystywać np. zamagazynowaną wodę deszczową do podlewania terenów zielonych, zamiast pobierać ją z wodociągów. Wiceminister zauważył, że niektóre miasta z własnej inicjatywy budują instalacje, które mają zwiększać retencję wody. Zwrócił jednak uwagę, że nie jest to zjawisko powszechne. 

- Niestety, dopiero kiedy spadnie deszcz to naocznie widać jakie są skutki niewłaściwie prowadzonej gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego - podsumował wiceminister. (PAP)

Projekt ustawy - prawo wodne stan 23.06.2016 > czytaj

Schemat gospodarki wodnej wg projektu - prawo wodne

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…