Przejdź do głównej zawartości

Trwają negocjacje płacowe z Ministrem Środowiska


Trwają negocjacje płacowe pracowników gospodarki wodnej z Ministerstwem Środowiska. Przyznana przez poprzedni rząd „podwyżka”, to powiększenie funduszu płac o zaledwie 5,5%. Od stycznia tego roku podniesione zostały pensje pracowników RZGW, przy czym stosowany  był klucz socjalny – najmniej zarabiający otrzymali najwięcej. Wypłata miała miejsce w dniu wczorajszym, tj. 24 marca 2016 roku z wyrównaniem za poprzednie miesiące.
Nie rozwiązuje to problemu. Komisje zakładowe związków zawodowych nadal pozostają w sporach zbiorowych z dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Aktualnie w sporze zbiorowym są regionalne zarządy w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.
Nowy rząd, reprezentowany przez Mariusza Gajdę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska podjął rozmowy z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Dla obu stron oczywistym jest, że aktualne podniesienie płac jest tylko symboliczne i nie może być rozwiązaniem docelowym. Kwota, o którą podniesiono płace nie dorównuje poziomowi płac sprzed zamrożenia dokonanego przez rząd PO-PSL w 2008 roku.
W regionalnych zarządach pracuje 2714 ludzi ze średnim wynagrodzeniem 3.300 zł brutto, kiedy średnie wynagrodzenie podawane przez GUS za III kwartał 2015 roku wynosi  4.066,95zł.
Związkowcy  pracujący w RZGW o wyższe zarobki upominają się od 8 lat. Rozmowy prowadzone jeszcze z ekipą PO-PSL przez 8 lat nie przyniosły żadnych rezultatów.  Wieloletnie zaniedbania waloryzacji płac pracowników gospodarki wodnej doprowadziły do tego, że sytuacja finansowa pracowników jest dramatyczna, dosłownie nie starcza do pierwszego, nawet przy maksymalnych możliwych oszczędnościach.
W aktualnie prowadzonych negocjacjach z nowym już rządem, pracownicy regionalnych zarządów wystąpili o:
250 złotych podwyżki od lipca 2016 roku, (jest to kwota interwencyjna, która pozwoli przeżyć do końca roku),
następnie, o dalsze 550 złotych do podstawy wynagrodzenia dla każdego pracownika od stycznia 2017 roku, już z nowej ustawy budżetowej.  
Takie rozwiązanie w opinii NSZZ „Solidarność” pozwoli przybliżyć nasze zarobki do średniej pensji w innych sektorach gospodarki i wyrówna poziom płac do tego, który już mieliśmy w roku 2008.
Czy naprawdę dużo chcemy? Prosimy tylko o godne zarobki za naszą prace – mówią pracownicy.
Minister właściwy ds. gospodarki wodnej, Mariusz Gajda do Świąt Wielkanocnych zobowiązał się przedstawić pisemną propozycję Ministerstwa Środowiska, w której ma odnieść się do propozycji Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” i przedstawić projekt porozumienia.

Komentarze

  1. Po pierwsze. 3300 zł to zarabia się w RZGW wraz z 20-sto letnią wysługą lat. Po drugie. W Poznaniu podwyżki (aneksy) objęły maks. 30% pracowników biurowych. Dlaczego nie wypłacano ludziom po prostu 5% tak jak to było w porozumieniu z Ministrem? Nie wiadomo. W Gliwicach WSZYSCY dostali po 100 zł, we Wrocławiu 150-250 zł (zależnie od zarobków). Nie rozumiem dlaczego za wysokość zarobków w RZGW uznaje się podstawę + wysługę lat. Mamy taki absurd, że pracując tutaj 20 lat zarabiam tyle samo co osoba nową, która dostała wyrównanie. Mnie się podstawa nie zwiększyła, no bo czego chcę, zarabiam tak dobrze z tą wysługą. Natomiast za 20 lat ww. młoda osoba będzie zarabiała X razy więcej niż ja po tym okresie pracy. Zresztą to od podstawy nalicza się wysługa + emerytura itp. Jak się marnie zarabiało tak się marnie zarabia, a ci co dostali aneksy teraz, po nowym roku znów dostaną, tym razem obiecane 850 zł brutto (łącznie z tymi nielicznymi co dostali forsę teraz). Dziadki do piachu. Polepszy się tylko młodym.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…