Przejdź do głównej zawartości

Zaniedbania poprzedniego rządu PO-PSL "Gospodarka wodna"


Bilans otwarcia przeprowadzony w Ministerstwie Środowiska (Stan na 19.11.2015)

1. Przez 8 lat rządów PO – PSL nie przeprowadzono reformy gospodarki wodnej i nie

uchwalono nowej ustawy Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi.
Doprowadziło to do naruszenia prawa unijnego i nie spełnienia warunków ex -ante, co grozi
cofnięciem dotacji unijnych w gospodarce wodnej w obu perspektywach i narażeniu Polski na kary unijne.  Ponadto doprowadziło do zapaści finansowej
gospodarki wodnej.
2. Wydano ponad 100 mln zł na dokumenty planistyczne w zakresie gospodarki wodnej, m.in. mapy zagrożenia powodziowego i plany gospodarowania wodami.
Dokumenty te zawierają liczne błędy, które blokują rozwój kraju i samorządów.
3. Wydano 300 mln zł na Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK), który nie działa.
Aby zadziałał konieczne jest wydatkowanie 36 mln zł w 2016 r., na które nie ma
zapewnionych środków finansowych.
4. Nie przedłużono ustawy o programie budowy zbiornika Świnna Poręba na 2016 r.
Aby zakończyć inwestycję, konieczne jest wydatkowanie 70 mln zł w 2016 r., na które nie ma zapewnionych środków finansowych.
5. W październiku 2015 r. podpisano umowę z Bankiem Światowym na projekt ochrony przed powodzią w dorzeczu Odry i Wisły o wartości 1,2 mld euro i pośpiesznie ogłoszono przetargi na łączną kwotę ok. 250 mln euro, w sposób wykluczający udział polskich firm.
6. Pozostawiono bez finansowania dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce na
Odrze. Jednocześnie w 2008 r. zwiększono kwotę na wykonanie z 404 mln zł na 789 mln zł, a w roku 2014 na kwotę 1 415 mln zł. Konieczne zerwanie umów z wykonawcą robót w stanie upadłości grozi wielomilionowymi karami.
7. Przesunięto termin wykonania zbiornika Racibórz z 2014 r. na 2018 r.
Bez budowy zbiornika Racibórz w przypadku powodzi może dojść do zniszczenia inwestycji
we Wrocławskim Węźle Wodnym.

Komentarze

  1. Pomimo,ze ta strona istnieje juz nie ,,od dzis,, dzis znalazlam te stronę wpisując w Google,,m innymi,,Zarzad Gosp.Wodnej w Gdańsku,-o taka stronę mi chodziło,i jak pisze dobrze,ze te stronę znalazlam,oczywiście,rzetelne,solidne,i interesujace mnie informacje w zakresie gospodarki wodnej,szczególnie,o działalności NSzz,,Solidarność,,tez Daisy,mój pseudo,danelekkiepiorko@gmail.com.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…